Tenderi/Javne nabavke

Tenderi/Javne nabavke

Kod tendera i javnih nabavki je od neizrecive važnosti da zakonske procedure budu ispoštovane do najsitnijih detalja, kao i da potrebna dokumentacija bude pripremljena i u potpunosti usklađena sa zahtevima posla.

Advokati advokatske kancelarije Stojković mogu vam pomoći da u davanju ponude na tenderima i javnim nabavkama osigurate kompletnost dokumentacije, povećate svoju konkurentnost i kroz besprekorno poznavanje propisa i praćenje postupka osigurate da ćete imati jednak tretman kao drugi učesnici, u skladu sa zakonom.

Naši advokati mogu vas savetovati i zastupati u svim vrstama postupaka uključujući:

 • Otvoreni postupak;
 • Restriktivni postupak;
 • Kvalifikacioni postupak;
 • Pregovarački postupak sa i bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, kao i u posebnim oblicima postupka javne nabavke kao što su okvirni sporazum i sistem dinamične nabavke.

Takođe, ukoliko smatrate da su drugi učesnici imali povlašćen položaj, ili da je postupak javnih nabavki na bilo koji način sproveden nezakonito, naša advokatska kancelarija može vam pomoći da svoje interese zaštitite u daljem postupku kroz sastavljanje zahteva za zaštitu prava, žalbe i drugih pravnih sredstava kojima se štite Vaša prava.

 

 

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka