Poreska analiza

Poreska analiza, deo je poreskog planiranja, i podrazumeva primenu znanja iz oblasti poreskog sistema za analizu određenih poreskih situacija

Sa usložnjavanjem poreskih sistema u svetu, a i kod nas, dolazi do ozbiljnije potrebe za stručnom analizom poslovnih transakcija u potrazi za njenim poreskim efektima. Naši stručnjaci su na tom polju stekli ekspertizu kroz godine iskustva u radu sa klijentima iz raznih delatnosti, pa i sa najraznovrsnijim poslovnim promenama.

Poreska analiza je dobar početak svakog planiranja, ali i revizije ranijeg postupanja u određenim poreskim situacijama. Čak i u delatnostima kod kojih uobičajeno ne postoje izražene nejasnoće kod oporezivanja ima pojedinih situacija koje zahtevaju kvalitetnu poresku analizu, mada je to češća pojava kod specifičnih delatnosti kao što su građevinarstvo i mnoge druge, uglavnom delatnosti novijeg datuma, ili delatnosti koje su češće bile podložne promenama legislative. U svakom slučaju, usled raznovrsnosti naše klijentele, ali i čestih ad hoc zahteva za analizama u mogućnosti smo da ponudimo bazu znanja primenjivu na sve poreske situacije.