Porodično pravo

Porodično pravo

Stručne porodično-pravne usluge: Rešenja za vašu porodicu i zaštitu vaših prava

Dobrodošli na našu stranicu posvećenu porodičnom pravu u Srbiji. Naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatne usluge iz oblasti porodičnog prava kako bismo vam pružili podršku i zaštitili vaše interese u važnim porodičnim pitanjima.

I u situacijama kada se planira formiranje ili proširenje porodice, poput sklapanja braka ili usvajanja deteta, kao i u neželjenim situacijama kada dolazi do poremećaja odnosa i razvoda braka, od izuzetne je važnosti potražiti savet savesnog i stručnog advokata za porodično pravo. Ovo iz razloga jer se odluke koje se donose u navedenim situacijama, često donose pod velikom količinom stresa i emocija, a imaju dalekosežne posledice.

Kako bi takve odluke bile pravilno donesene, Stojković Advokati mogu pomoći da sagledate sve aspekte kojih se takve odluke tiču, te da zajedno sa Vama predvide i preduprede sve negativne posledice, imajući u vidu Vaše i interese Vama dragih osoba.

Možemo Vam odgovoriti na brojna pitanja, među kojima i na to:

 • Kako ću se izdržavati nakon razvoda, jer je supružnik bio taj koji je izdržavao i finansirao porodicu?
 • Kako da se izborim za starateljstvo nad svojim detetom?
 • Šta treba da sadrži predbračni ugovor?
 • Kako da zaštitim svoje interese u razvodu?
 • Na šta treba da obratim pažnju prilikom usvajanja deteta?

Osim podele imovine, neka od najbitnijih pitanja porodičnog prava su:

Vršenje roditeljskog prava nad detetom i izdržavanje

Stojković Advokati mogu Vam pomoći i da se u postupku pred sudom i centrom za socijalni rad izborite za maksimum prava koja vam pripadaju, sve vreme imajući u vidu interes Vašeg deteta kao apsolutnu vrednost.

Razvod braka

Naši stručnjaci posvećeni su pre svega pronalaženju kompromisnog rešenja za našeg klijenta kako bi se izbegao stres, nepotrebni troškovi i stvaranje animoziteta među supružnicima, te se sporazumno rešila pitanja starateljstva i imovinsko-pravna pitanja koja često proizilaze iz razvoda braka, a čime se predupređuju dug i naporni postupci pred sudom.

U turobnim vremenima razvoda, spremni smo da pomognemo Vama i Vašoj porodici da na bezbolan način prevaziđe probleme i postavi osnove za nove, zdrave odnose.

Ostale usluge iz domena porodičnog prava koje pružamo obuhvataju i:

 1. Razvod braka i podelu imovine: Pružamo pravnu podršku tokom procesa razvoda braka, uključujući podelu imovine, starateljstvo nad decom i alimentaciju.
 2. Starateljstvo i starateljski sporazumi: Pomagamo roditeljima da uspostave starateljstvo nad decom i izrade starateljske sporazume koji odgovaraju njihovim potrebama i najboljim interesima dece.
 3. Utvrđivanje očinstva: Pravno zastupamo klijente u postupcima utvrđivanja očinstva i rešavanju pitanja roditeljskih prava i obaveza.
 4. Alimentacija: Pružamo pravni savet i pomoć u utvrđivanju iznosa alimentacije za decu i druga pitanja vezana za finansijsku podršku.
 5. Bračni ugovori: Pomažemo u izradi i pregovaranju bračnih ugovora koji regulišu imovinske odnose, nasleđivanje i druge važne aspekte braka.
 6. Postupci zaštite dece: Zastupamo roditelje u postupcima zaštite dece od nasilja u porodici i drugih oblika zlostavljanja.
 7. Promena imena: Pružamo pravnu podršku pri promeni imena dece ili odraslih lica.
 8. Medijacija i pregovaranje: Podržavamo alternativne metode rešavanja sporova, poput medijacije i pregovaranja, kako bi se postigao obostrano prihvatljiv dogovor.

Naš stručni tim advokata za porodično pravo je posvećen pružanju kvalitetne pravne podrške i zaštite vaših interesa u svim pitanjima iz oblasti porodičnog prava.

Pronađite sveobuhvatan vodič za porodično pravo u Srbiji klikom na ovo dugme: Vodič za porodično pravo u Srbiji. Sažeto i jasno objašnjeni, ovaj vodič pruža sveobuhvatne informacije o razvodu braka, starateljstvu, alimentaciji i drugim ključnim pitanjima iz oblasti porodičnog prava. Uz naš vodič, steknite znanje i sigurnost u rešavanju važnih porodičnih pravnih pitanja.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka