Odbrana u osetljivim postupcima

Odbrana u osetljivim postupcima

Odbrana u krivičnom postupku

Advokatska kancelarija Stojković savetuje i zastupa klijente u nekim od najdelikatnijih postupaka , kao što su:

 • Krivična odbrana (organizovani i opšti kriminal);
 • Sprečavanje pranja novca;
 • Zloupotreba službenog položaja;
 • Neosnovano dobijanje kredita bez sredstava obezbeđenja;
 • Mito i korupcija;
 • Privredni kriminal;
 • Poslovna prevara;
 • Internet i kompjuterski kriminal;
 • Izručenje i međunarodni kriminal;
 • Prekršaji i privredni prestupi;
 • Zastupanje pred policijskim organima i sudom;
 • Poreska utaja;
 • Konkurencija, fiksiranje cena i upad bez najave;
 • Konfiskacija i povraćaj imovine;
 • Naknada štete;
 • Istrage regulatornih organa i disciplinski postupci;
 • Saobraćajni prekršaji;
 • Odbrana u postupcima u kojima je učinjeno krivično delo iz nehata.

U Srbiji, ako je neko optužen da je učinilo krivično delo, ta osoba je nevina dok se suprotno ne dokaže. U tom smislu ukoliko tužilaštvo ne može da dokaže svaki element optužnice protiv Vas sa potrebnim stepenom izvesnosti, Vi nećete biti osuđeni za povredu zakona koja Vam se stavlja na teret.

Radi zaštite sopstvenih pravnih interesa, Vi imate pravo da slobodno izaberete branioca koji može da Vas zastupa u svakoj fazi postupka. Takođe, imate pravo da ne odgovarate ni na kakva pitanja i da ne budete podvrgnuti policijskom ispitivanju u Srbiji bez prisustva advokata.

Ukoliko ikada dođete u neku od ovih delikatnih situacija, u cilju najbolje zaštite Vaših interesa, jeste da angažujete advokata i da odbijete da preduzimate bilo kakve korake pre nego što to učinite.

Ukoliko se pridržavate navedenog, advokatska kancelarija Stojković biće u najboljoj poziciji da Vam pomogne.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka