O nama

Advokatska kancelarija Stojković je advokatska kancelarija iz Beograda, čuvena po kvalitetu pravnih i poreskih usluga u svim granama prava.

Naš stručni tim predstavlja jedinstven spoj advokata, poslovnih savetnika, regulatornih i poreskih stručnjaka koji su svoje znanje i veštine stekli u istaknutim međunarodnim i domaćim firmama i organizacijama.

Mi pružamo potpuna, kompletna i održiva pravna i poreska rešenja za izazove koji stoje pred našim klijentima.

To počinje od poštenog odnosa koji uspostavljamo sa svakim klijentom, što vodi do otvorene komunikacije i razvoja međusobnog poverenja, te omogućava pravilno razumevanje potreba i ciljeva klijenta, i samim tim vodi do identifikacije odgovarajućih mera radi ostvarenja tih potreba i ciljeva.

SAZNAJTE VIŠE

WhatsApp poruka

Kontaktirajte advokate preko chat-a ili video poziva

Oblasti rada

Vesti

Vesti

Razumevanje Naknade Štete u Saobraćajnim Nezgodama: Maksimalizujte Svoju Naknadu sa Stojković Advokatima

Maksimalizujte Svoju Naknadu Štete u Saobraćajnim Nezgodama Često osiguravajuća društva odbijaju osnovanost zahteva ili nude neadekvatne iznose naknade kako bi minimizirala svoje obaveze. Da biste maksimizovali svoju naknadu štete u saobraćajnim nezgodama, važno je angažovati advokata koji razume saobraćajne nesreće, saobraćajne prekršaje i ima opsežno znanje o sudskoj praksi u vezi sa procenom štete. U […]

Pročitajte više

Pogledi

Razumevanje Zakona o Obaveznom Osiguranju u Saobraćaju: Ključne Razlike između Regresa i Subrogacije u Naknadi Štete

Ovaj članak proizilazi iz potrebe da se ukaže na aktuelna pitanja u vezi sa odštetnim zahtevima nastalim realizacijom osiguranog slučaja iz osiguranja od auto odgovornosti, o kojima sudska praksa nema jednodušan stav. Ponuđeni odgovori kao rešenja postavljenih pravnih dilema imaju za cilj da ukažu na moguće perspektive u rešavanju aktuelnih problema u parnicama sa postavljenim […]

Pročitajte više

Vesti

Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključni institut efikasnosti srpskog pravosuđa

Zaključenje sporazuma Sporazum o priznanju krivičnog dela je važan mehanizam u srpskom krivično-procesnom pravu, regulisan članom 313 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava efikasnije vođenje krivičnih postupaka kroz pregovore između tužilaštva i odbrane, čime se značajno štedi vreme i resursi sudova. Kada i kako se zaključuje sporazum? Sporazum se može zaključiti od trenutka […]

Pročitajte više

Vesti

Odlaganje krivičnog gonjenja i Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključne odredbe srpskog krivičnog prava

Odlaganje krivičnog gonjenja (Oportunitet) Odlaganje krivičnog gonjenja, poznatije kao oportunitet, je relativno nov institut u srpskom krivičnom pravu, predviđen članom 283 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava tužilaštvu da odloži krivično gonjenje protiv osumnjičenog pod određenim uslovima, što doprinosi efikasnosti pravosudnog sistema. Kada se može primeniti oportunitet? Primena oportuniteta je moguća samo za […]

Pročitajte više

Vesti

Poreski Tretman Isplate Dividende Fizičkom Licu – Rezidentu Nemačke

Navigacija kroz kompleksnosti međunarodnog oporezivanja može biti izazovan zadatak, posebno kada je reč o poreskom tretmanu isplate dividendi preko granica. Za kompanije i pojedince uključene u prekogranične investicije, razumevanje relevantnih poreskih propisa je ključno za osiguranje usklađenosti i optimizaciju poreskih obaveza. Ovaj članak istražuje specifičan slučaj isplate dividendi iz srpske kompanije fizičkom licu – rezidentu […]

Pročitajte više

Vesti

Odricanje od Prava na Naknadu za Rad Zakonskog Zastupnika koji Radi po Osnovu Ugovora o Pravima i Obavezama Direktora

Često pitanje koje dobijamo u Stojković Advokatima (STATT) jeste da li lice koje obavlja poslove zakonskog zastupnika po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, van radnog odnosa, može da se odrekne prava na naknadu za rad. Ovaj članak ima za cilj da razjasni pravni okvir i posledice takvog odricanja u Srbiji, na osnovu relevantnih […]

Pročitajte više

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Verujemo da svaki problem
  možemo da pretvorimo u
  šansu za naše klijente.

  Poziv Poruka