• Passionate to make your life brighter.

O nama

Advokatska kancelarija Stojković je advokatska kancelarija iz Beograda, čuvena po kvalitetu pravnih i poreskih usluga u svim granama prava.

Naš stručni tim predstavlja jedinstven spoj advokata, poslovnih savetnika, regulatornih i poreskih stručnjaka koji su svoje znanje i veštine stekli u istaknutim međunarodnim i domaćim firmama i organizacijama.

Mi pružamo potpuna, kompletna i održiva pravna i poreska rešenja za izazove koji stoje pred našim klijentima.

To počinje od poštenog odnosa koji uspostavljamo sa svakim klijentom, što vodi do otvorene komunikacije i razvoja međusobnog poverenja, te omogućava pravilno razumevanje potreba i ciljeva klijenta, i samim tim vodi do identifikacije odgovarajućih mera radi ostvarenja tih potreba i ciljeva.

SAZNAJTE VIŠE

Oblasti rada

Vesti

Pogledi

Pozicija Srbije u globalnoj razmeni poreskih podataka

  Rast svetske ekonomije u poslednjim dekadama dvadesetog veka, a koji je bio uslovljen napretkom na poljima tehnike, komunikacionih sistema I saobraćaja, osim velike dobiti, kompanijama je doneo je i širok spektar mogućnosti za poresku evaziju. Domicilne poreske uprave ostajale su uskraćene za podatke o oporezivim prihodima kompanija ostvarenim u inostranstvu, dok je budžetsko planiranje […]

Pročitajte više

Vesti

Registar adiministrativnih postupaka u Srbiji

  Počeo je sa radom Registar adiministrativnih postupaka Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o registru administrativnih postupaka („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku Republike Srbije“, br. 44/2021 od 29. aprila 2021. godine, a stupio je na snagu 7. maja 2021. godine.   Zakonom se uređuje […]

Pročitajte više

Vesti

Zaštiti od buke u životnoj sredini u Srbiji

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini   Ministarstvo zaštite životne sredine, objavilo je na svojoj zvaničnoj stranici 2. juna 2021. godine Nacrt Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Nacrt“).   Javna rasprava o Nacrtu se sprovodi od 3. juna do 23. juna 2021. godine.   Nacrtom […]

Pročitajte više

Pogledi

Električni trotineti – Vožnja kroz neregulisano

  Izbegavanje saobraćajnih gužvi i gužvi u javnom prevozu, svest o potrebi zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova, a posebno okolnosti uslovljene pandemijom korona virusa koje nalažu držanje distance koja je u sredstvima javnog prevoza neretko nemoguća, uslovili su pojavu, a zatim i ekspanziju upotrebe električnih trotineta.   Kao potpuno novo prevozno sredstvo zateklo […]

Pročitajte više

Vesti

Zaštita Poslovne Tajne u Srbiji

  Usvojen Zakon o zaštiti poslovne tajne   Uvodna razmatranja   Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 27. maja 2021. godine usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku Republike Srbije“ broj 53/2021 od 28. maja 2021. godine i stupio je snagu 5.6.2021. godine, izuzev odredbi člana 17 […]

Pročitajte više

Vesti

Usvojen Zakon o metrou i gradskoj železnici

    U cilju ubrzanja realizacije projekta „Beogradski metro“, Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 20. maja 2021. godine usvojila Zakon o metrou i gradskoj železnici („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 52/2021 od 24. maja 2021. godine, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.   Ustavni osnov za […]

Pročitajte više

Verujemo da svaki problem
možemo da pretvorimo u
šansu za naše klijente.