• Passionate to make your life brighter.

O nama

Advokatska kancelarija Stojković je advokatska kancelarija iz Beograda, čuvena po kvalitetu pravnih i poreskih usluga u svim granama prava.

Naš stručni tim predstavlja jedinstven spoj advokata, poslovnih savetnika, regulatornih i poreskih stručnjaka koji su svoje znanje i veštine stekli u istaknutim međunarodnim i domaćim firmama i organizacijama.

Mi pružamo potpuna, kompletna i održiva pravna i poreska rešenja za izazove koji stoje pred našim klijentima.

To počinje od poštenog odnosa koji uspostavljamo sa svakim klijentom, što vodi do otvorene komunikacije i razvoja međusobnog poverenja, te omogućava pravilno razumevanje potreba i ciljeva klijenta, i samim tim vodi do identifikacije odgovarajućih mera radi ostvarenja tih potreba i ciljeva.

SAZNAJTE VIŠE

Oblasti rada

Vesti

Vesti

Dodela sredstava za ugradnju solarnih panela

Raspisan Javni poziv za dodelu sredstava za ugradnju solarnih panela na porodičnim kućama Sve smo bliži izgradnji solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća koje bi mogle da nam obezbede, uz povoljne uslove, dobar deo električne energije. Naravno, čistiji vazduh predstavlja možda najvažniju korist za čitavu zajednicu. Nakon najave Ministarstva rudarstva i energetike da će se […]

Pročitajte više

Pogledi

Posao dostave u Srbiji

E-commerce poslovanje u Srbiji U današnje vreme sve više ljudi želi da bude samostalno u poslovanju i da preuzme odgovornost za svoju budućnost. Internet čini ovaj cilj pristupačnijim nego ikada do sad, a trgovina informacijama je jedan uzbudljiv put do uspeha. Svi smo upoznati sa trendom rasta potreba potrošača u domenu poručivanja robe, hrane i […]

Pročitajte više

Pogledi

Likvidacija firme u Srbiji

  Dobrovoljna likvidacija privrednog društva Pojam i pokretanje postupka Likvidacija privrednog društva je oblik prestanka postojanja privrednog društva i može se sprovesti kada je društvo solventno, tj. kada ima dovoljno imovine da namiri sve svoje obaveze. Na postupak likvidacije se primenjuju Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, […]

Pročitajte više

Vesti

Lakše do sezonskog posla u Srbiji

  Uvodna razmatranja   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je dana 03. septembra 2021. godine na svom zvaničnom sajtu Nacrt Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima („Nacrt“).   Ustavni osnov za donošenje ovog Nacrta sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta treba znati o radu na određeno vreme?

  Ugovor o radu na određeno vreme   Poslodavac i zaposleni mogu da zaključe ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje, „Zakon“)  važi opšte pravilo da se radni odnos zasniva na […]

Pročitajte više

Vesti

DO SOLARNIH PANELA U JEDNOM KORAKU

  Uvodna razmatranja   U cilju pojednostavljenja procedure za sticanje statusa kupca- proizvođača („Prozjumer“), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 83/2021, „Uredba“).   Uredba donosi to da Prozjumeri nemaju kontakta […]

Pročitajte više

Verujemo da svaki problem
možemo da pretvorimo u
šansu za naše klijente.