JPP i koncesije

JPP i koncesije

Kako bi svojim klijentima obezbedili punu uslugu u savetovanju i zastupanju u postupcima vezanim za javno - privatna partnerstva (JPP) i koncesije, advokati advokatske kancelarije Stojković sarađuju sa najistaknutijim stručnjacima sa višedecenijskim iskustvom u oblasti JPP i koncesija.

Usluge koje u ovoj oblasti nudi advokatska kancelarija Stojković sa timom saradnika su:

 • Analiza tržišta i izbor adekvatne lokacije;
 • Ostvarivanje kontakta sa javnim sektorom;
 • Izrada predloga projekata JPP/koncesionog akta;
 • Due diligence, izrada studija izvodljivosti, finansijske analize, matrice rizika, proračun VfM i PSC;
 • Priprema predloga ugovora o JPP;
 • Priprema tenderske dokumentacije i praćenje toka javne nabavke.

Industrije u kojima su advokati i stručnjaci advokatske kancelarije Stojković savetovali u ovoj oblasti obuhvataju:

 • Saobraćajna i putna infrastruktura;
 • Aerodromi i luke;
 • Upravljanje otpadom i ostale komunalne delatnosti;
 • Zdravstvo;
 • Turizam
 • Žičare

Naša stručnost u realizaciji javno-privatnih partnerstava garantuje Vam besprekorno sprovođenje JPP ciklusa – od izrade predloga projekta, preko tenderske procedure i eventualne zaštite prava ponuđača, do potpisivanja svih ugovora.

Naši stručnjaci spremni su da Vam pomognu, kako u pobrojanim tako i u drugim industrijama, o čemu svedoče desetine uspešnih projekata.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka