JPP i koncesije

Kako bi svojim klijentima obezbedili punu uslugu u savetovanju i zastupanju u postupcima vezanim za javno - privatna partnerstva (JPP) i koncesije, advokati advokatske kancelarije Stojković sarađuju sa najistaknutijim stručnjacima sa višedecenijskim iskustvom u oblasti JPP i koncesija.

Usluge koje u ovoj oblasti nudi advokatska kancelarija Stojković sa timom saradnika su:

 • Analiza tržišta i izbor adekvatne lokacije;
 • Ostvarivanje kontakta sa javnim sektorom;
 • Izrada predloga projekata JPP/koncesionog akta;
 • Due diligence, izrada studija izvodljivosti, finansijske analize, matrice rizika, proračun VfM i PSC;
 • Priprema predloga ugovora o JPP;
 • Priprema tenderske dokumentacije i praćenje toka javne nabavke.

Industrije u kojima su advokati i stručnjaci advokatske kancelarije Stojković savetovali u ovoj oblasti obuhvataju:

 • Saobraćajna i putna infrastruktura;
 • Aerodromi i luke;
 • Upravljanje otpadom i ostale komunalne delatnosti;
 • Zdravstvo;
 • Turizam
 • Žičare

Naša stručnost u realizaciji javno-privatnih partnerstava garantuje Vam besprekorno sprovođenje JPP ciklusa – od izrade predloga projekta, preko tenderske procedure i eventualne zaštite prava ponuđača, do potpisivanja svih ugovora.

Naši stručnjaci spremni su da Vam pomognu, kako u pobrojanim tako i u drugim industrijama, o čemu svedoče desetine uspešnih projekata.