Povreda na radu / van radnog mesta i naknada štete

Kao posledicu nečijeg postupka ili propusta možete pretrpeti povredu tela, pretrpeti bol ili strah, kao i štetu na Vašoj imovini.

Takođe, zbog štetnih uslova na radnom mestu u dužem vremenskom periodu, može doći do oštećenja zdravlja, kao što su problem sa vidom, sluhom i ostali zdravstveni problemi.

Ukoliko mislite ili osećate da ste pretrpeli bilo kakvu povredu, advokatska kancelarija Stojković je posvećena zaštiti Vaših prava i osiguraće da za pretrpljene štete dobijete adekvatnu naknadu kroz kako individualne, tako i kolektivne tužbe, a u nastojanju da onaj ko je štetu učinio odgovara za istu, a da oštećeni dobije pravičan tretman u skladu sa zakonom.