Sektori

Građevina / Legalizacija

Advokatska kancelarija Stojković može pomoći, bilo da gradite kuću, stambenu zgradu ili tržni centar, davanjem pravnog mišljenja u vezi sa pravnim zahtevima koji se stavljaju pred investitora i preduzimača, potrebne dokumentacije, kao i zastupanja pred inspekcijskim i drugim organima Republike Srbije. Ukoliko je za neki objekat, ili njegov deo, potrebno sprovesti postupak ozakonjenja naši advokati […]

Saznajte više

Hrana i piće

Advokatska kancelarija Stojković može vas savetovati i zastupati u postupcima koji podrazumevaju dozvole za proizvodnju, pakovanje i distribuiranje pića (piva, vina, sokova), za proizvodnju, obradu i distribuiranje raznih vrsta hrane. Takođe, advokati naše advokatske kancelarije imaju opsežno iskustvo i u zastupanju i savetovanju u postupcima uvoza i izvoza koji se vode pred carinskim i inspekcijskim […]

Saznajte više

Osiguranje

Realizacija naplate naknade od osiguravajućih društava može imati velike poteškoće, kako zbog nerazumevanja od strane osiguranika rizika koje pokriva osiguranje, tako i zbog mnogobrojih prevara kojima pribegavaju osiguranici kako bi na ime naknade dobilli što veći nočani iznos. Naša advokatska kancelarija pruža pomoć u medijaciji i rešavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društva, oko postizanja […]

Saznajte više

Pravo distribucije robe

Put robe od proizvođača do krajnjeg potrošača jako često može biti dug. kako je često skopčan sa velikim brojem međusobnih odnosa aktera,  regulisanje zahteva posebnu pažnju kako niko od učesnika ne bi bio oštećen, a svi međusobno imali jasno određena prava i obaveze, na takav način da celokupno poslovanje ostane u granicama zakona. Advokati kancelarije […]

Saznajte više

Pravo energetike

Advokati kancelarije Stojković savetuju i zastupaju klijente koji učestvuju u nekim od najvažnijih projekata u energetskom sektoru Centralne i Istočne Evrope, uključujući i pomoć pri dobijanju dozvola za bavljenje energetskim delatnostima pred Agencijom za energetiku Republike Srbije (i drugim relevantnim ministarstvima), kao i za izgradnju energetskih objekta i postrojenja (npr. vetroparkova) i obavljanje drugih povezanih […]

Saznajte više

Pravo zaštite životne sredine

Advokatska kancelarija Stojković savetuje i zastupa klijente u raznim vrstama postupaka, od upravnih postupaka pred Ministarstvom zaštite životne sredine u procesima ishodovanja dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, do građanskih i krivičnih postupaka koji su proizašli iz kršenja odredbi kojima se štiti životna sredina. Naš advokatski tim spreman je da zastupa poslovne  interese u […]

Saznajte više

Rudarstvo i geološka istraživanja

U tom smislu advokati kancelarije Stojković savetuju: o uslovima za istraživanje i proizvodnju minerala (uključujući naftu i gas), izgradnju i održavanje rudarskih objekata, bušenje i održavanje bušotina, demontažu, istraživanje geološke sredine, izgradnju objekata i rekultivaciju terena, izvođenje rudarskih radova i upravljanje rudarskim otpadom; dobijanje dozvola za izvođenje radova za miniranje, geološka istraživanja, istraživanje i iskopavanje […]

Saznajte više

Transport

Mi pružamo personalizovane usluge, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na prevoz putnika i robe, kako bi zadovoljili potrebe klijenata vezano za: Radno pravnu regulativu Sačinjavanje ugovora o radu saobraćajnog osoblja; Sačinjavanje Pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju radne obaveze, radnu disciplinu i propisuju sankcije; Sačinjavanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji; […]

Saznajte više

Zdravstvo

Savetovali smo neke od najvećih kompanija koje se bave zdravstvenom zaštitom u zemlji i regionu kako u vezi donatorskih ugovora, ugovora o angažovanju stručnog osoblja i sponzorstava, tako i u pogledu konkurisanja na javnim nabavkama za distribuciju medicinske opreme za najveće zdravstvene centre u Republici Srbiji. Takođe, učestvovali smo u pri zaključivanju ugovora o distribuciji […]

Saznajte više