Sektori

Sektori

Građevina / Legalizacija

Stojković Advokati vam mogu pomoći, bilo da gradite kuću, poslovnu ili stambenu zgradu, tržni centar ili industrijski objekat, davanjem pravnog mišljenja u vezi sa svim zahtevima koji se stavljaju pred investitora i preduzimača, uključujuči i savetovanje povodom potrebne dokumentacije. Možemo vas zastupati pred nadležnim državnim organima Republike Srbije tokom čitavog postupka izgradnje, odnosno od momenta […]

Saznajte više

Hrana i piće

Pravna i Poreska Usluga za FMCG Industriju u Srbiji – Stojković Advokati Vam Pružaju Neophodnu Ekspertizu! Vaša proizvodnja, pakovanje ili distribucija pića (piva, vina, sokova) i raznovrsne hrane zahteva pažljivo prilagođavanje zakonskim zahtevima? Ne brinite! Advokatska kancelarija Stojković Advokati je tu da Vas savetuje i zastupa u svim relevantnim postupcima. Naše iskusno pravničko osoblje je […]

Saznajte više

Osiguranje

Realizacija naplate naknade od osiguravajućih društava može imati velike poteškoće, kako zbog nerazumevanja od strane osiguranika rizika koje pokriva osiguranje, tako i zbog mnogobrojih prevara kojima pribegavaju osiguranici kako bi na ime naknade dobilli što veći nočani iznos. Naša advokatska kancelarija pruža pomoć u medijaciji i rešavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društva, oko postizanja […]

Saznajte više

Pravo distribucije robe

Put robe od proizvođača do krajnjeg potrošača jako često može biti dug. kako je često skopčan sa velikim brojem međusobnih odnosa aktera,  regulisanje zahteva posebnu pažnju kako niko od učesnika ne bi bio oštećen, a svi međusobno imali jasno određena prava i obaveze, na takav način da celokupno poslovanje ostane u granicama zakona. Advokati kancelarije […]

Saznajte više

Pravo energetike

Energetski sektor beleži privredni rast u novijoj istoriji kao nikada ranije, kako u svetu tako i u Republici Srbiji. Trend rasta ogleda se u svim segmentima energetike (proizvodnji, distribuciji, skladištenju, transportu, itd. ), a sve je više mogućnosti za investicije sa razvojem inovativnih tehnologija. Bilo da se nalazite u poziciji pravnog lica ili pojedinca koji […]

Saznajte više

Pravo zaštite životne sredine

Advokatska kancelarija Stojković Advokati savetuje i zastupa klijente u raznim vrstama postupaka, od upravnih postupaka pred Ministarstvom zaštite životne sredine u procesima ishodovanja dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, do građanskih i krivičnih postupaka koji su proizašli iz kršenja odredbi kojima se štiti životna sredina. Naš advokatski tim spreman je da zastupa poslovne  interese […]

Saznajte više

Rudarstvo i geološka istraživanja

U tom smislu advokati kancelarije Stojković Advokati savetuju i zastupaju: o uslovima za istraživanje i proizvodnju minerala (uključujući naftu i gas), izgradnju i održavanje rudarskih objekata, bušenje i održavanje bušotina, demontažu, istraživanje geološke sredine, izgradnju objekata i rekultivaciju terena, izvođenje rudarskih radova i upravljanje rudarskim otpadom; dobijanje dozvola za izvođenje radova za miniranje, geološka istraživanja, […]

Saznajte više

Transport

Mi pružamo personalizovane usluge, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na prevoz putnika i robe, kako bi zadovoljili potrebe klijenata vezano za: Radno pravnu regulativu Sačinjavanje ugovora o radu saobraćajnog osoblja; Sačinjavanje Pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju radne obaveze, radnu disciplinu i propisuju sankcije; Sačinjavanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji; […]

Saznajte više

Zdravstvo

Savetovali smo neke od najvećih kompanija koje se bave zdravstvenom zaštitom u zemlji i regionu kako u vezi donatorskih ugovora, ugovora o angažovanju stručnog osoblja i sponzorstava, tako i u pogledu konkurisanja na javnim nabavkama za distribuciju medicinske opreme za najveće zdravstvene centre u Republici Srbiji. Takođe, učestvovali smo u pri zaključivanju ugovora o distribuciji […]

Saznajte više

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka