Međunarodna mobilnost i usluge upućivanja na rad u inostranstvo

Kada se govori o obavljanju poslova u drugim zemljama kako bi se smanjili troškovi, potrebno je napomenuti da relokacija radne snage povlači veliki broj pravnih i poreskih obaveza, kao i dužnost dostavljanja obaveštenja državnim organima.

S tim u vezi, kompanije koje angažuju strance i radnike u Srbiji (uključujući i upućivanje na rad u domaćim preduzećima) trebaju da imaju u vidu lokalna pravila i regulativu, naročito propise koji se odnose na sledeće:

  • Registracija stranca po dolasku (beli karton);
  • Dobijanje dozvole za boravak (privremeni ili trajni);
  • Dobijanje radne dozvole;
  • Oporezivanje i poreske stope koje se primenjuju na strance u slučaju zapošljavanja ili upućivanja u Srbiju (porez na dohodak, porezi na zaradu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, itd.)
  • Kako bi ispunili ove kompleksne zakonske zahteve, advokatska kancelarija Stojković pomaže i savetuje svoje klijente u pravnim, poreskim i praktičnim aspektima međunarodne mobilnosti i njenih implikacija, kako bi se obezbedila usaglašenost sa  poslovnom strategijom klijenta, ne gubeći iz vida zaposlene i njihove potrebe i interese.

Posledično, poslovanje klijenta će generisati profit kroz zadovoljne zaposlene, uvećanu produktivnost i eliminaciju rizika neusklađenosti sa zakonom.

Konačno, saradnja sa nama osigurava da će ciljevi poslovanja biti postignuti, jer su advokati kancelarije Stojković profesionalni i iskusni u slučajevima koji uključuju i preseljenje i transfer zaposlenih.