Resursi

Vesti

Dodela sredstava za ugradnju solarnih panela

Raspisan Javni poziv za dodelu sredstava za ugradnju solarnih panela na porodičnim kućama Sve smo bliži izgradnji solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća koje bi mogle da nam obezbede, uz povoljne uslove, dobar deo električne energije. Naravno, čistiji vazduh predstavlja možda najvažniju korist za čitavu zajednicu. Nakon najave Ministarstva rudarstva i energetike da će se […]

Pročitajte više

Pogledi

Posao dostave u Srbiji

E-commerce poslovanje u Srbiji U današnje vreme sve više ljudi želi da bude samostalno u poslovanju i da preuzme odgovornost za svoju budućnost. Internet čini ovaj cilj pristupačnijim nego ikada do sad, a trgovina informacijama je jedan uzbudljiv put do uspeha. Svi smo upoznati sa trendom rasta potreba potrošača u domenu poručivanja robe, hrane i […]

Pročitajte više

Pogledi

Likvidacija firme u Srbiji

  Dobrovoljna likvidacija privrednog društva Pojam i pokretanje postupka Likvidacija privrednog društva je oblik prestanka postojanja privrednog društva i može se sprovesti kada je društvo solventno, tj. kada ima dovoljno imovine da namiri sve svoje obaveze. Na postupak likvidacije se primenjuju Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, […]

Pročitajte više

Vesti

Lakše do sezonskog posla u Srbiji

  Uvodna razmatranja   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je dana 03. septembra 2021. godine na svom zvaničnom sajtu Nacrt Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima („Nacrt“).   Ustavni osnov za donošenje ovog Nacrta sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta treba znati o radu na određeno vreme?

  Ugovor o radu na određeno vreme   Poslodavac i zaposleni mogu da zaključe ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje, „Zakon“)  važi opšte pravilo da se radni odnos zasniva na […]

Pročitajte više

Vesti

DO SOLARNIH PANELA U JEDNOM KORAKU

  Uvodna razmatranja   U cilju pojednostavljenja procedure za sticanje statusa kupca- proizvođača („Prozjumer“), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 83/2021, „Uredba“).   Uredba donosi to da Prozjumeri nemaju kontakta […]

Pročitajte više

Pogledi

Kako aneksirati ugovor o radu u Srbiji

  Aneks ugovora o radu u Srbiji  Uvodna razmatranja   Međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca regulišu se Ugovorom o radu („Ugovor“). Međutim, okolnosti pod kojima je Ugovor zaključen mogu se promeniti od trenutka zasnivanja do prestanka radnog odnosa. Kako bi se Ugovor prilagodio novonastalim okolnostima, poslodavac može zaposlenom da ponudi zaključenje Aneksa Ugovora […]

Pročitajte više

Pogledi

Kako do radne dozvole u Srbiji ako ste stranac

Uvodna razmatranja Preduslov za radno angžovanje stranaca u Republici Srbiji jeste posedovanje radne dozvole. Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019, u daljem tekstu „Zakon“) uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici Srbiji. […]

Pročitajte više

Pogledi

Od stranca do srpskog državljanina

  Izveštaj Henli Indeks za pasoše koji vrši rangiranje putnih isprava, Srbiju stavlja na visoko 38. mesto. Kako se navodi u izveštaju, pasoš Srbije omogućava ulazak u 139 zemalja bez vize. Zbog toga, poslednjih godina primećujemo veliko interesovanje za državljanstvo RS. Ukoliko ste u braku odnosno vanbračnoj zajednici sa srpskim državljaninom uživate beneficije u pogledu […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta treba znati o izvršnom postupku u Srbiji?

Poslednja stanica nenaplaćenih potraživanja – izvršni postupak Prodali ste robu, izvršili ste uslugu ili ste po bilo kom osnovu izvršili svoju obavezu na osnovu koje je druga strana postala dužna da vam plati. Ali to nije učinila. Niti namerava. Osim što ste nervozni, u drastičnijim situacijama se hvatate i za glavu i strepite za likvidnost […]

Pročitajte više

Saznajte više