Resursi

Uncategorized

Praćenje medicinskog sredstva u Srbiji

Praćenje medicinskog sredstva na tržištu Obaveza praćenja medicinskog sredstva na tržištu i sledstvenog podnošenja izveštaja propisana je Zakonom o medicinskim sredstvima[1] („Zakon“) i Pravilnikom o praćenju medicinskih sredstava na tržištu[2] („Pravilnik“). Adresati na koje se konkretne obaveze odnose su proizvođači medicinskog sredstva, odnosno ovlašćeni predstavnici inostranog proizvođača medicinskog sredstva. Obaveze praćenja i podnošenja izveštaja propisane […]

Pročitajte više

Uncategorized

KOMPLETAN VODIČ ZA NEKRETNINE U SRBIJI 

  VODIČ ZA NEKRETNINE Ovaj vodič za nekretnine („Vodič”) pruža sažetu pravnu analizu glavnih tema i propisa koji regulišu prava na nepokretnostima u Republici Srbiji. Svrha Vodiča je da pruži pregled relevantnih instituta za nekretnine koji postoje u domaćoj jurisdikciji. Namenjen je uglavnom domaćim licima zainteresovanim da saznaju više o oblasti prava svojine, a posebno […]

Pročitajte više

Uncategorized

Porez po odbitku u Srbiji na prihode nerezidenata

Pojedinačni prihodi nerezidentnog pravnog lica koji su predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica   Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“)[1]  u članu 40. propisuje pravila koja se primenjuju u slučaju prometa dobara i usluga između nerezidentnog pravnog lica („NPL“) i […]

Pročitajte više

Uncategorized

Ako poslujete sa inostranstvom, onda trebate znati…

Opšta pravila o porezu na dobit na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica   Globalizacija je proces koji je obeležio 20. i 21. vek i predstavlja pojam koji se koristi za opisivanje promena u društvima, kulturi i svetskoj ekonomiji koje dovode do dramatičnog porasta međunarodne razmene (u trgovini, kulturi, ljudima, idejama […]

Pročitajte više

Uncategorized

Posredovanje kod prometa nepokretnosti u Srbiji

Šta sve treba da znate da biste započeli posao agencije za nepokretnosti u Srbiji   Delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti (“Posredovanje”), doživela je veliku ekspanziju u prethodnom periodu, naročito u Beogradu. Oblast Posredovanja regulisana je propisom kojim je dat inicijalni okvir za dalje i dodatno regulisanje, a koje je nužno i koje se […]

Pročitajte više

Uncategorized

Kako otpustiti nepotrebnog ili nekorisnog radnika

Opcije poslodavca kada zaposleni ne ostvaruje rezultate rada   Uvod Radno pravo je teren na kome se susrećemo sa velikim brojem sporova. Razlog tome možda leži u osetljivosti radnopravnih odnosa ili pak u činjenici da Zakon o radu[1] („Zakon“), neretko ume da bude neprecizan ali i pogrešno tumačen. Kako su rezultati rada jedna od najbitnijih […]

Pročitajte više

Vesti

Nove poreske olakšice za zarade istraživača u Srbiji

  Uvod Istraživanje oduvek predstavlja osnovni generator razvoja nauke, ekonomije, privrede kao i društva u celini. U tom pravcu Zakon o porezu na dohodak građana[1] (“Zakon“) u članu 21i predviđa poresku olakšicu za poslodavca koji angažuje radnika na poslovima istraživanja i razvoja (“Poreska olakšica“). Istraživanjem se smatra originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja […]

Pročitajte više

Pogledi

Poreske olakšice za zapošljavanje doseljenika u Srbiji

Poreske olakšice za zapošljavanje novonastanjenih obveznika   Imajući u vidu trenutna dešavanja u svetu sve veći broj ljudi koji žive i rade u širem području ratnih dejstava je primoran na preseljenje u druge zemlje koje nisu direktno pogođene predmetnom situacijom. S obzirom na povoljno stanje domaće ekonomije jedan deo tih ljudi odlučuje da svoj život […]

Pročitajte više

Uncategorized

Pet stvari koje morate da znate nakon kupovine stana

Pet stvari koje morate da znate nakon kupovine stana Zaključili ste ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, isplatili ste kupoprodajnu cenu u celosti, stupili ste i u posed nepokretnosti, ali da li ste znali da postupak kupoprodaje još nije okončan? Pored toga, postoji niz zakonskih obaveza koje su uprene na kupca, a koje je potrebno ispuniti nakon […]

Pročitajte više

Saznajte više