Resursi

Pogledi

Pre prvog zabijanja ašova u zemlju razmisli dva puta

– Komentar presude Upravnog suda u slučaju „Gondola“ – Obaveza primene odredbi Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu u postupku za ostvarivanje prava na izgradnju (Uvod) Procena uticaja projekta na životnu sredinu je postupak u kojem nadležni organ, uz učešće zainteresovane javnosti i drugih zainteresovanih organa, utvrđuje, ispituje i ocenjuje značajne neposredne i posredne […]

Pročitajte više

Pogledi, Vesti

Novine u vezi korišćenja godišnjih odmora u Srbiji

Donet novi Zaključak Vlade RS o korišćenju godišnjih odmora Dana 11.02.2021. godine Vlada Republike Srbije donela je novi Zaključak 05 broj 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo iskoriste […]

Pročitajte više

Pogledi

Naknada za zemljište koje nije vraćeno restitucijom

Postupak restitucije je regulisan Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“”Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – odluka US, 95/2018 i 153/2020) i po svojoj prirodi jeste upravi postupak u nadležnosti Agencije za restituciju. Međutim odredbe u određivanju naknade za oduzete nepokretnosti sadržane su i u Zakonu o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik […]

Pročitajte više

Pogledi

Uređenje prava korišćenja nepokretnosti u Srbiji

Zajedničari (suvlasnici, sukorisnici i drugi sudržaoci iste stvari) su dužni da upravljanje i korišćenje zajedničke nepokretnosti urede sporazumno, a ako o tome ne postignu sporazum, svaki zajedničar koji smatra da je u svom pravu u odnosu na zajedničku stvar povređen može da pokrene postupak pred nadležnim sudom. Predlog se podnosi Osnovnom sudu prema mestu gde […]

Pročitajte više

Pogledi

Fizička deoba nepokretnosti u Srbiji

U svakodnevnom životu česte su situacije da više lica ima pravo svojine na nekoj nepokretnosti. U takvim slučajevima dva ili više lica koja su suvlasnici određene nepokretnosti imaju idelan deo (izražen razlomcima, procentima ili decimalama) u pravu svojine na nepokretnosti koja nije fizički podeljena. Neki od načina na koji može nastati ova situacija jesu nasleđivanjem, […]

Pročitajte više

Pogledi

Pravni vodič za kripovalute u Srbiji

Pravna regulativa digitalne imovine Uvod Uvodna razmatranja Krajem prošle i početkom ove godine tržište kriptovaluta, po obimu trgovine i skoku cena te digitalne imovine, nastavlja strmoglavo da raste i napreduje, te dobija sve veći lokalni i globalni značaj. S tim u vezi, Bitkoin je, na primer, kao najpoznatija kriptovaluta zabeležila ovog meseca istorijski skok vrednosti […]

Pročitajte više

Vesti

Poslednje Izmene u Zdravstvenom Osiguranju

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju   Zakon o zdravstvenom osiguranju ( u daljem tekst „Zakon“), koji je Narodna skupština Republike Srbije je  usvojila 3. aprila 2019. godine, uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji koje može biti obavezno i dobrovoljno.   S tim u vezi, predstoje izmene Zakona, i to do 1. juna 2021. godine, […]

Pročitajte više

Vesti

Najnovije izmene Zakona o patentima u Srbiji

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima   Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije nedavno je učestvovao u izradi Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.   Inače, važeći Zakon o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 i 66/2019, u daljem tekstu „Zakon“) donet je 2011. […]

Pročitajte više

Vesti

Najnovije Izmene Zakona o stečaju

Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju Zakon o stečaju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu „Zakon“) reguliše uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima.   Stečaj je institut […]

Pročitajte više

Pogledi

Vodič za Porodično Pravo u Srbiji

  BRAK, DEJSTVA BRAKA, PRESTANAK BRAKA I POSLEDICE PRESTANKA BRAKA  I) Uopšte o braku Duško Radović je rekao: „Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.“ Ipak, kako pravo […]

Pročitajte više

Saznajte više