Miomir Stojkovic AK STATT Stojkovic Advokati Stojkovic Attorneys Стойкович Адвокаты

Miomir Stojković je Principal i Advokat u advokatskoj kancelariji Stojković.

Njegova pravna praksa usmerena je pretežno na korporativno i poslovno pravo, spajanja i pripajanja, obligaciono pravo, finansije, naplata potraživanja, javne nabavke, poreski postupak i poreska parnica (administrativni i sudski nivo) i rešavanje privrednih sporova.

Miomir ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u Srbiji i regionu. Pre osnivanja advokatske kancelarije Stojković, Miomir je radio kao partner u istaknutim domaćim advokatskim kancelarijama, zastupajući fizička i pravna lica.

Tokom četvorogodišnjeg angažmana kod renomirane konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers (PwC), Miomir je, u svojstvu i kapacitetima advokata, savetovao i zastupao neke od najvećih korporativnih klijenata u Srbiji i regionu u postupcima vezanim za poreski postupak i poresku parnicu, rešavanje trgovinskih sporova, brojne regulatorne i administrativne poslove, stečajeve i privatizacije. Takođe, Miomir ima ekstenzivno iskustvo u savetovanju klijenata u raznim korporativnim i trgovinskim pitanjima, kao i stručnost u kreiranju i implementaciji pravno efikasnih poslovnih rešenja i koncepata krojenih prema potrebama klijenta. Takođe, asistirao je mnogim korporativnim klijentima analizirajući rad i funkcionisanje pojedinih preduzeća (delimični i pun due diligence) pre potpisivanja ugovora i drugih transakcionih dokumenata.

Miomir je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i započeo svoju karijeru nakon diplomiranja 2005. godine. Pre nego što je postao advokat, Miomir je živeo, radio i studirao u Londonu gde je završio postdiplomske studije u oblasti menadžmenta i poslovanja na London College.

Miomir Stojković je član Advokatske komore Beograda.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka