Miomir Stojković je Principal i Advokat u advokatskoj kancelariji Stojković.

Njegova pravna praksa usmerena je pretežno na korporativno i poslovno pravo, spajanja i pripajanja, obligaciono pravo, finansije, naplata potraživanja, javne nabavke, poreski postupak i poreska parnica (administrativni i sudski nivo) i rešavanje privrednih sporova.

Miomir ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u Srbiji i regionu. Pre osnivanja advokatske kancelarije Stojković, Miomir je radio kao partner u istaknutim domaćim advokatskim kancelarijama, zastupajući fizička i pravna lica.

Tokom četvorogodišnjeg angažmana kod renomirane konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers (PwC), Miomir je, u svojstvu i kapacitetima advokata, savetovao i zastupao neke od najvećih korporativnih klijenata u Srbiji i regionu u postupcima vezanim za poreski postupak i poresku parnicu, rešavanje trgovinskih sporova, brojne regulatorne i administrativne poslove, stečajeve i privatizacije. Takođe, Miomir ima ekstenzivno iskustvo u savetovanju klijenata u raznim korporativnim i trgovinskim pitanjima, kao i stručnost u kreiranju i implementaciji pravno efikasnih poslovnih rešenja i koncepata krojenih prema potrebama klijenta. Takođe, asistirao je mnogim korporativnim klijentima analizirajući rad i funkcionisanje pojedinih preduzeća (delimični i pun due diligence) pre potpisivanja ugovora i drugih transakcionih dokumenata.

Miomir je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i započeo svoju karijeru nakon diplomiranja 2005. godine. Pre nego što je postao advokat, Miomir je živeo, radio i studirao u Londonu gde je završio postdiplomske studije u oblasti menadžmenta i poslovanja na London College.

Miomir Stojković je član Advokatske komore Beograda.