Nekretnine

Stojković Advokati rukovodi pravnim i poreskim aspektima svih vrsta poslova i transakcija u vezi nekretnina.

Naš tim ima značajno iskustvo u svim pitanjima vezanim za nekretnine, te savetujemo širok spektar klijenata kao što su investitori, finansijeri, vlasnici i sva druga pravna ili fizička lica kojima je potrebna pomoć́ u vezi sa imovinskim pitanjima. Takođe, pružamo sve vrste relevantnih poreskih saveta kako bismo osigurali da transakcije koje vodimo budu poreski efikasne za naše klijente.

Poznati smo po našem inventivnom načinu razmišljanja koji našim klijentima pruža kreativna i efikasna rešenja uz potpuno poštovanje svih lokalnih propisa. Stojković Advokati pružaju usluge i u fazama koje prethode investiranju u projekat koji se tiče nepokretnosti, vršeći detaljan pravni due diligence u cilju identifikovanja i ublažavanja potencijalnih rizika.

Naše usluge obuhvataju pružanje pomoći povodom sledećih poslova:

 • kupovina i prodaja svih vrsta nekretnina uključujući nekretnine stambene i poslovne namene (provera papira, dokumentacije, vlasnika, prodavca, kupca, i tsl);
 • prilagođeni ugovori o zakupu za zakupodavce i zakupce (za firme, veleprodaje, tržne centre, zabavu i odmor, itd.);
 • upravljanje nepokretnostima;
 • projektno finansiranje;
 • projekti zajedničkog ulaganja u poslove sa nekretninama;
 • pribavljanje dozvola neophodnih za izgradnju, kao i zastupanje klijenata u svim postupcima do momenta upisa prava svojine;
 • gotovinski poslovi sa nekretninama i usluge u vezi sa depozitima;
 • zaključenje ugovora o kreditu;
 • građevinski krediti;
 • hipoteke i  otkup nekretnina opterećenih hipotekom u postupku namirenja potraživanja hipotekarnog poverioca;
 • razvoj nekretnina;
 • priprema ugovora o građenju uključujući ugovore zasnovane na FIDIC-u;
 • sporovi u vezi sa nepokretnostima;
 • pravni due diligence.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30