Nekretnine

Advokatska kancelarija Stojković rukovodi pravnim i poreskim aspektima poslova i transakcija u vezi nekretnina, kao što su:

  • kupovina i prodaja nekretnina stambene i poslovne namene;
  • prilagođeni ugovori o zakupu (za firme, veleprodaje, tržne centre, zabavu i odmor, itd.);
  • gotovinski poslovi sa nekretninama i usluge u vezi sa depozitima;
  • zaključenje ugovora o kreditu;
  • građevinski krediti;
  • hipoteke i  otkup nekretnina opterećenih hipotekom u postupku namirenja potraživanja hipotekarnog poverioca;
  • razvoj nekretnina;
  • sporovi u vezi sa nepokretnostima.