Zaštita potrošača i nepoštena poslovna praksa

Zaštita potrošača i nepoštena poslovna praksa

Iako mnoge kompanije poštuju pravila i regulativu, i time poštuju i svoje mušterije, postoje i one koje to ne čine. U tom smislu, kada se kompanija bavi prevarnim aktivnostima ili nepoštenom poslovnom praksom, to može da napravi veliku štetu pojedincima.

U ovakvim situacijama možete biti nepravedno tretirani u vezi duga, provizije ili finansijske usluge, platiti skrivene ili neosnovane troškove, kupiti proizvod koji ne funkcioniše ili ugovoriti uslugu koja nije ispunjena kako je nameravano. Čak i odmor i aranžman koji ste kupili mogu biti netačno prezentovani prilikom prodaje što može narušiti Vaše uživanje u odmoru.

Takođe, tu su i drugi postupci koji potpadaju pod nepoštenu poslovnu praksu, kao što su pogrešno ili nepotpuno prikazivanje proizvoda, neispravni proizvodi, neizdavanje garancije, nepoštovanje uslova garancije, nepravilna naplata duga kao i drugi propusti u poštovanju potrošačkih prava korisnika finansijskih usluga, itd.

Kako je zaštita potrošača strogo regulisana zakonima, ugovori koje kompanije zaključuju sa korisnicima svojih usluga, pored njihove činidbe, moraju sadržati niz obaveznih odredbi, uključujući i pravila koja regulišu odgovornost za propuste u vezi sa prodatim proizvodima i pruženim uslugama.

Ukoliko osećate da je neka kompanija sa vama postupala na nepošten način, advokatska kancelarija Stojković je posvećena tome da obezbedi zaštitu Vaših prava, bilo kroz pojedinačne, bilo kroz kolektivne tužbe, kako bismo osigurali da se poslovanje vrši pošteno i da se prema Vama postupa pošteno, kao što je to propisano zakonom.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka