Zoran Sretić je Pravni Savetnik u advokatskoj kancelariji Stojković.

Njegov rad se fokusira na pravo konkurencije, računarsko pravo, energetiku, infrastrukturu i zaštitu životne sredine, zaštitu prava intelektualne svojine i državnu pomoć.

Zoranovo iskustvo uključuje takođe  savetovanje o pravilima funkcionisanja tržišta unutar EU, a naročito o trgovini, državnoj pomoći, konkurenciji i aspektima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) vezanim za zaštitu prava intelektualne svojine.

Pre nego što će se pridružiti advokatskoj kancelariji Stojković Advokati, Zoran je bio spoljni savetnik u advokatskoj kancelariji Gecić, Aksić i Stojković. Savetovao je o aspektima zaštite prava konkurencije, državne pomoći i SSP u postupku privatizacije Železare Smederevo. Takođe je sprovodio Due Diligence u oblasti zaštite prava konkurencije, državne pomoći i zaštite prava intelektualne svojine na transakcijama koje su uključivale korporativne klijente kao što su Air Serbia, Alitalia, Etihad, Profimedia, Samsung, itd.

Tokom svog angažmana u Kancelariji za evropske integracije (SEIO), kao viši pravni savetnik Zoran je savetovao glavnog pregovarača Vlade Republike Srbije u procesu pridruživanja EU. Učestvovao je i savetovao ministarstva i Vladine agencije u usklađivanju zakonodavstva sa pravom EU u oblasti konkurencije EU, državne pomoći i pravila unutrašnjeg tržišta, uključujući pravo javnih nabavki, pravo zaštite životne sredine, pravo bezbednosti hrane, kao i pravo zaštite intelektualne svojine.

Zoran je bio deo pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije za zaključenje SSP sa EU i njenim državama članicama.

Zoran je saradnik u Centru za evropske politike (CEP) i član je Centra za zaštitu prava intelektualne svojine. Bio je gost predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na master studijama Evropskih integracija.

Zoran je završio master (LL.M.) studije na Queen Mary School u Londonu kao i master (LL.M.) studije pri Centru za mir i razvoj (ECPD). Završio je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Tečno govori engleski i Srpski. Položio je pravosudni ispit u aprilu 2016. godine.

Koautor je Poslovnog vodiča za Sporazum o saradnji i pridruživanju (ISAC fond, 2008. Beograd; Izazovi procesa evropskih integracija na polju zaštite životne sredine i održivog razvoja (PALGO centar, 2011) i Vodiča kroz EU politike  – Trgovina (evropski pokret u Srbiji, 2011).