Građevina / Legalizacija

Građevinska industrija predstavlja jednu od najvećih industrija u Srbiji i po svojoj prirodi je skopčana sa obimnom i strogom pravnom regulativom.

Stojković Advokati vam može pomoći, bilo da gradite kuću, poslovnu ili stambenu zgradu, tržni centar ili industrijski objekat, davanjem pravnog mišljenja u vezi sa svim zahtevima koji se stavljaju pred investitora i preduzimača, uključujuči i savetovanje povodom potrebne dokumentacije. Možemo vas zastupati pred nadležnim državnim organima Republike Srbije tokom čitavog postupka izgradnje, odnosno od momenta pribavljanja parcele do uknjižbe izgrađenog objekta. Naša kancelarija pomaže klijentima ne samo u projektima vezanim za novogradnju, već i u renoviranju i adaptaciji.

Imamo iskustvo u savetovanju investitora u svim pitanjima vezanim za izgradnju, uključujući i rane faze postupka kao što je priprema projekta i izbor lokacije, što se sve radi u saradnji sa klijentom i njegovim tehničkim savetnicima kako bismo obezbedili sveobuhvatnu implementaciju praktičnih pravnih saveta u predmetni projekat. Dodatno, naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u sprovođenju pravnog due diligence-a odabrane lokacije i savetovanja u vezi sa zoniranjem i urbanističkim planiranjem.

Stojković Advokati pružaju pomoć u pribavljanju svih potrebnih dozvola uključujući građevinske i upotrebne dozvole, kao i svih ostalih saglasnosti ili dokumenata potrebnih za uspešan završetak projekta. Imamo odličnu saradnju sa svim državnim organima uključenim u proceduru izgradnje što nam omogućava da lako vodimo upravne postupke u vezi sa dobijanjem potrebnih dozvola.

Naš tim pomaže klijentima i u odabiru odgovarajućeg tipa ugovora o građenju (po FIDC-u, posebno prilagođeni ugovori i sl.), što uključuje i učešće u pregovorima i izradu predmetnih ugovora. Pružamo podršku ne samo tokom faze izgradnje, već i nakon završetka projekta u slučajevima kada su potrebni dodatni/dopunski radovi ili u vezi sa bilo kojim drugim problemom koji se može pojaviti, kao i u svim potencijalnim građevinskim sporovima.

Takođe, pružamo usluge u postupcima ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata. Ukoliko je za neki objekat, ili njegov deo, potrebno sprovesti postupak ozakonjenja naši advokati mogu vam dati pravno mišljenje da li je objekat pogodan za ozakonjenje, odnosno da li je prima facie opravdano ulaziti u sam postupak. U pojedinim slučajevima objekat nije pogodan za ozakonjenje (ako je objekat izgrađen na nepovoljnom tlu, od neadekvatnog materijala, u području prirodnog dobra pod zaštitom države, zoni kulturnog dobra, zoni sanitarne zaštite itd.), ali čak i u ovim situacijama naši advokati vam mogu pružiti adekvatno rešenje specijalno prilagođeno vašoj nepokretnosti.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30