Kupovina ili prodaja firme u Srbiji i Crnoj Gori

Kupovina ili prodaja firme u Srbiji i Crnoj Gori

Više od decenije, advokati kancelarije Stojković bave se pružanjem pravne pomoći privrednim subjektima u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama bivše Jugoslavije, kako bi svoje poslovanje podigli na viši nivo oslanjajući se na naše znanje u poslovima prodaje, kupovine preduzeća i statusnih promena poput pripajanja ili spajanja.

U ovim transakcijama, naš fokus je uvek na poslovnim planovima i namerama naših klijenata, te njihovo pretvanje u realnost.

Naše usluge u oblasti kupovine i prodaje privrednih društava i statusnih promena uključuju:

 • Delimično ili potpuno pravno i/ili poresko ispitivanje subjekta prodaje (Due Diligence).
  Kvalitet i količina informacija su imperativ kod donošenja odluka u poslovanju. Naš tim ulaže svoju profesionalnost, znanje i predanost da otkrije i predoči sve skrivene nedostatke transakcije, kako bi naši klijenti izbegli potencijalne rizike i donosili svoje odluke u skladu sa što potpunijim znanjem činjeničnog i pravnog stanja.
 • Nadgledanje procene poslovanja i pregovora oko kupoprodajne cene.
  Advokati kancelarije Stojković efikasno sarađuju sa finansijskim savetnicima kako bi za klijente olakšali i osigurali postizanje najboljeg mogućeg dogovora po najpovoljnijoj ceni za pregovaračkim stolom.
 • Pomoć u obezbeđenju finansija.
  Prikupljanjem i analizom relevantnih informacija, naša advokatska kancelarija će vam pomoći u odabiru pravog finansijskog aranžmana i izbegavanju kompleksnih finansijskih zamki, održavajući ceo postupak u okviru zakonske regulative.
 • Savetovanje o poreskom aspektu transakcija.
  Advokatska kancelarija Stojković sarađuje sa istaknutim poreskim konsultantima kako bi osigurala da transakcije budu obavljene na način koji će omogućiti minimalno poresko opterećenje i maksimalno korišćenje poreskih olakšica.
 • Umanjenje odgovornosti.
  Kod preuzimanja postojećeg privrednog subjekta, klijent želi da izbegne tužbe ili druge obaveze u vezi sa nezakonitim ili štetnim poslovanjem prethodnog vlasnika. U tom smislu, pre bilo kakvog preuzimanja ili drugih transakcija naši advokati uložiće sve profesionalne napore da kroz „due diligence“ osiguraju da je klijent zaštićen od iznenadnih tužbi kao posledice prethodnog poslovanja. S tim ciljem predlažemo adekvatne zaštitne mere i mere za eliminaciju rizika.
 • Strukturiranje transakcije.
  Pažljivom ocenom transakcije, advokati kancelarije Stojković savetuju klijente na koji način i pod kojim uslovima da sprovedu transakciju, da li kupovinom imovine, udela ili reorganizacijom, sve u cilju minimizovanja odgovornosti, kao i umanjenja poreskog i finansijskog opterećenja.
 • Učestvovanje u pregovorima i izrada ugovora.
  Naši advokati i savetnici osiguravaju da se želje klijenata verno prenesu u svaki ugovor. U tom smislu, mi radimo na implementaciji ciljeva naših klijenata u taj ugovor, uključujući i sprovođenje ugovora sudskim putem, ukoliko je potrebno.

Naša advokatska kancelarija razume da nije jedini profesionalni savetnik sa kojim možete sarađivati kako biste obavili transakciju. Stoga, druge savetnike, koje klijent odabere, konstantno držimo upoznatim sa pravnim aspektima transakcije.

Ukoliko tražite savete o kupovini ili prodaji firme u Srbiji i Crnoj Gori, budite slobodni da se obratite advokatskoj kancelariji Stojković danas kako biste zakazali konsultacije.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka