Pravo distribucije robe

Pravo distribucije robe

Put robe od proizvođača do krajnjeg potrošača jako često može biti dug. kako je često skopčan sa velikim brojem međusobnih odnosa aktera,  regulisanje zahteva posebnu pažnju kako niko od učesnika ne bi bio oštećen, a svi međusobno imali jasno određena prava i obaveze, na takav način da celokupno poslovanje ostane u granicama zakona.

Advokati kancelarije Stojković upoznaće vas sa optimalnim modelima poslovanja, upozoriti na ozbiljne rizike i posledice i kako bi postavili okvire za zaključenje ugovora o distribuciji, franšizi ili drugog ugovora.

Osim prava intelektualne svojine i konkurencije koja su značajna i za pravne poslove distribucije, sa našim pravnim timom se možete savetovati oko izlaznih strategija ukoliko se nalazite u ugovornom odnosu i poslovnom lancu distribucije koji ne odgovara vašem trenutnom poslovnom modelu i planovima.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka