Osiguranje

Osiguranje

Realizacija naplate naknade od osiguravajućih društava može imati velike poteškoće, kako zbog nerazumevanja od strane osiguranika rizika koje pokriva osiguranje, tako i zbog mnogobrojih prevara kojima pribegavaju osiguranici kako bi na ime naknade dobilli što veći nočani iznos.

Naša advokatska kancelarija pruža pomoć u medijaciji i rešavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društva, oko postizanja dogovora oko isplate štete, kao i u svim drugim postupcima koji se vode pred Narodnom bankom Srbije na osnovu prigovora osiguranika.

Stručnjaci kancelarije Stojković Advokati imaju iskustva i u zastupanju osiguravajućih društava, kako u parničnim postupcima tako i u krivičnim postupcima, i mogu pomoći u cilju što celishodnijeg okončanja sudskih postupaka.

Regulativa Osiguranja u Srbiji

Regulativa u oblasti osiguranja u Srbiji je zasnovana na nizu zakona i drugih pravnih akata koji uređuju ovu oblast. Osnovni zakoni koji regulišu osiguranje u Srbiji su Zakon o osiguranju, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o privrednim društvima i drugi.

Agencija za nadzor nad osiguranjem u Srbiji je nadležna za sprovođenje nadzora nad poslovanjem osiguravajućih društava u Srbiji, uključujući kontrolu finansijskih izveštaja, nadzor nad investicionim aktivnostima osiguravajućih društava i procenu finansijske sposobnosti osiguravajućih društava da ispunjavaju obaveze prema osiguranicima.

U Srbiji se osiguranje reguliše na nivou države, a osiguravajuća društva moraju biti registrovana kod Agencije za nadzor nad osiguranjem. Kao i u drugim zemljama, regulativa u oblasti osiguranja u Srbiji ima za cilj da zaštiti interese osiguranika i osiguravajućih društava, kao i da obezbedi stabilnost i integritet tržišta osiguranja.

Kako Možemo Da Vam Pomognemo

Naši advokati za oblast osiguranja mogu pružiti pravnu pomoć u različitim situacijama koje se tiču osiguranja, uključujući:

 1. Savetovanje u vezi sa osiguranjem: Advokati za oblast osiguranja mogu pružiti savete i pomoć u vezi sa izborom i kupovinom odgovarajuće vrste osiguranja, kao i prilikom tumačenja odredbi osiguravajućih polisa.

 2. Zastupanje u postupcima nakon štete: Advokati za oblast osiguranja mogu zastupati klijente u postupcima nakon nastanka štete, bilo da je reč o zahtevima za isplatu naknade štete ili tužbama protiv osiguravajućih društava.

 3. Pregovaranje sa osiguravajućim društvima: Advokati za oblast osiguranja mogu pomoći u pregovorima sa osiguravajućim društvima u vezi sa naknadom štete, uključujući pregovore oko visine naknade i rokova za isplatu.

 4. Predstavljanje u sudskim postupcima: Ukoliko se spor sa osiguravajućim društvom ne može rešiti vansudskim putem, advokati za oblast osiguranja mogu zastupati klijente u sudskim postupcima, uključujući podnošenje tužbi i drugih pravnih dokumenata.

Advokati za oblast osiguranja pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava u vezi sa osiguranjem, kao i u zaštiti njihovih interesa u sporovima sa osiguravajućim društvima.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka