Osiguranje

Realizacija naplate naknade od osiguravajućih društava može imati velike poteškoće, kako zbog nerazumevanja od strane osiguranika rizika koje pokriva osiguranje, tako i zbog mnogobrojih prevara kojima pribegavaju osiguranici kako bi na ime naknade dobilli što veći nočani iznos.

Naša advokatska kancelarija pruža pomoć u medijaciji i rešavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društva, oko postizanja dogovora oko isplate štete, kao i u svim drugim postupcima koji se vode pred Narodnom bankom Srbije na osnovu prigovora osiguranika.

Stručnjaci kancelarije Stojković imaju iskustva i u zastupanju osiguravajućih društava, kako u parničnim postupcima tako i u krivičnim postupcima, i mogu pomoći u cilju što celishodnijeg okončanja sudskih postupaka.