Rudarstvo i geološka istraživanja

Naši stručnjaci savetuju o zakonskim zahtevima u vezi rudarstva i geologije Republici Srbiji.

U tom smislu advokati kancelarije Stojković savetuju:

  • o uslovima za istraživanje i proizvodnju minerala (uključujući naftu i gas), izgradnju i održavanje rudarskih objekata, bušenje i održavanje bušotina, demontažu, istraživanje geološke sredine, izgradnju objekata i rekultivaciju terena, izvođenje rudarskih radova i upravljanje rudarskim otpadom;
  • dobijanje dozvola za izvođenje radova za miniranje, geološka istraživanja, istraživanje i iskopavanje nafte i gasa,
  • dobijanje dozvola za osoblje angažovano u geološkim istraživanjima, rudarskim radovima, istraživanju i eksploataciji nafte i gasa i trgovinskim aktivnostima;
  • tumačenje zakonskih uslova i angažovanje eksperata za tumačenje tehničkih pravila i zahteva;
  • u poslovanju sa srpskim ministarstvima i agencijama zaduženim za pitanja energetike i rudarstva;
  • o pravnim aspektima nabavke, prerade, proizvodnje, prodaje i trgovine mineralnim resursima ili mineralnim sirovinama (uključujući naftu i gas);
  • o strategiji ulaska (npr. dozvola vs. ugovor o koncesiji) po planiranom trajanju i vrstama aktivnosti;
  • stroga odgovornost i način ublažavanja neželjenih posledica, ograničenja koja utiču na poslovanje, prenošenje prava na istraživanje i ekstrakciju minerala (uključujući naftu i gas);
  • PDV refundacije i druge poreske implikacije u pogledu geoloških istraživanja i rudarstva;