Rudarstvo i geološka istraživanja

Rudarstvo i geološka istraživanja

Naši stručnjaci savetuju o zakonskim zahtevima u vezi rudarstva i geologije Republici Srbiji.

U tom smislu advokati kancelarije Stojković Advokati savetuju i zastupaju:

 • o uslovima za istraživanje i proizvodnju minerala (uključujući naftu i gas), izgradnju i održavanje rudarskih objekata, bušenje i održavanje bušotina, demontažu, istraživanje geološke sredine, izgradnju objekata i rekultivaciju terena, izvođenje rudarskih radova i upravljanje rudarskim otpadom;
 • dobijanje dozvola za izvođenje radova za miniranje, geološka istraživanja, istraživanje i iskopavanje nafte i gasa,
 • dobijanje dozvola za osoblje angažovano u geološkim istraživanjima, rudarskim radovima, istraživanju i eksploataciji nafte i gasa i trgovinskim aktivnostima;
 • tumačenje zakonskih uslova i angažovanje eksperata za tumačenje tehničkih pravila i zahteva;
 • u poslovanju sa srpskim ministarstvima i agencijama zaduženim za pitanja energetike i rudarstva;
 • o pravnim aspektima nabavke, prerade, proizvodnje, prodaje i trgovine mineralnim resursima ili mineralnim sirovinama (uključujući naftu i gas);
 • o strategiji ulaska (npr. dozvola vs. ugovor o koncesiji) po planiranom trajanju i vrstama aktivnosti;
 • stroga odgovornost i način ublažavanja neželjenih posledica, ograničenja koja utiču na poslovanje, prenošenje prava na istraživanje i ekstrakciju minerala (uključujući naftu i gas);
 • PDV refundacije i druge poreske implikacije u pogledu geoloških istraživanja i rudarstva;

 

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka