Transport

Advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima koji se bave delatnostima prevoza i transportom u svakom segmentu poslovanja.

Mi pružamo personalizovane usluge, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na prevoz putnika i robe, kako bi zadovoljili potrebe klijenata vezano za:

Radno pravnu regulativu

 • Sačinjavanje ugovora o radu saobraćajnog osoblja;
 • Sačinjavanje Pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju radne obaveze, radnu disciplinu i propisuju sankcije;
 • Sačinjavanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji;
 • Savetovanje u postupku otkaza ugovora o radu i sačinjavanje dokumentacije koja prati otkaz ugovora o radu;
 • Savetovanje u vezi sa svim radnopravnim pitanjima koja se tiču saobraćajnog osoblja;
 • Zastupanje u parničnim postupcima povodom tužbe zbog nezakonitog otkaza, isplate naknade za prekovremeni rad i rad tokom praznika, naknade štete zbog povrede na radu, itd.

 

Naknada štete i naplata potraživanja

 • Savetovanje u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete koju su putnici pretrpeli;
 • Medijacijia u okviru mirnog rešenja spora povodom naknade štete
  Zastupanje u parničnim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete koju su pretrpeli putnici;
 • Zastupanje u postupcima radi naknade šete koju je pretrpeo prevoznik;
  Naplata potraživanja koje prevoznik ima prema dužnicima, bilo da su u pitanju javne institucije ili privredna društva.

 

Prekršajni postupak

 • Pravno ispitivanje usklađenosti poslovanja sa zakonom;
 • Savetovanje u vezi sa poslovanjem u skladu sa propisima i prevencijom vršenja prekršaja;
 • Zastupanje u prekršajnim postupcima pred Prekršajnim sudom i drugim organima.

 

Javne nabavke

 • Savetovanje vezano za učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • Priprema i pribavljanje dokumentacije neophodne radi učestvovanja u javnoj nabavci.