Građanska i privredna parnica

Od jednostavnih do kompleksnih građanskih ili poslovnih sporova, advokatska kancelarija Stojković ima znanje i iskustvo da stručno vodi i okonča takve postupke, poštujući interese klijenata.

Naši advokati i savetnici savetuju i zastupaju klijente u oblastima koje smo klasifikovali u kategorije, kako sledi:

 • Privredna parnica i žalbeni postupak;
 • Radno pravo, seksualno zlostavljanje, mobing, diskriminacija zaposlenih,  plate zaposlenih, povlastice i naknade;
 • Povrede ugovora i obezbeđenje izvršenja ugovornih obaveza;
 • Sporovi oko građanskih ili poslovnih ugovora;
 • Sporovi akcionara i derivativne tužbe;
 • Stečajni i likvidacioni postupci;
 • Sporovi u oblasti osiguranja u slučajevima nepoštenog odbijanja odštetnog zahteva;
 • Poreski sporovi;
 • Građevinski sporovi;
 • Imovinski sporovi;
 • Postupci naplate potraživanja i izvršni postupci;
 • Nepoštena poslovna praksa;
 • Odgovornost za nedostatke proizvoda i prava potrošača;
 • Fizičke povrede i  oštećenja;
 • Saobraćajne nesreće;
 • Hipotekarne prodaje;
 • Sporovi i žalbe u javnim nabavkama.

U svakom slučaju, stremimo ka tome da pronađemo najbolje moguće rešenje za svakog klijenta. Iako skoro svaki slučaj možemo uspešno da branimo ili zastupamo na sudu, u skladu sa najboljim interesima klijenta, advokatska kancelarija Stojković često predlaže rešenje spora na druge, jeftinije i alternativne načine.