Zdravstvo

Advokati kancelarije Stojković savetuju i zastupaju  klijente u oblasti zdravstvene zaštite, uključujući i pomoć u procedurama za dobijanje dozvola i licenci za bavljenje distribucijom i prodajom lekova i medicinskih sredstava pred nadležnim državnim organima.

Savetovali smo neke od najvećih kompanija koje se bave zdravstvenom zaštitom u zemlji i regionu kako u vezi donatorskih ugovora, ugovora o angažovanju stručnog osoblja i sponzorstava, tako i u pogledu konkurisanja na javnim nabavkama za distribuciju medicinske opreme za najveće zdravstvene centre u Republici Srbiji. Takođe, učestvovali smo u pri zaključivanju ugovora o distribuciji sa najvećim proizvođačima medicinske opreme.

Stručnjaci naše advokatske kancelarije su tu za Vas, da Vam pomognu da se uhvatite u koštac sa svim problemima koji mogu nastati u bavljenju zdravstvenim delatnostima i distribucijom lekova i medicinskih sredstava.