Zdravstvo

Zdravstvo

Stojković Advokati savetuju i zastupaju  klijente u oblasti zdravstvene zaštite, uključujući i pomoć u procedurama za dobijanje dozvola i licenci za bavljenje distribucijom i prodajom lekova i medicinskih sredstava pred nadležnim državnim organima.

Savetovali smo neke od najvećih kompanija koje se bave zdravstvenom zaštitom u zemlji i regionu kako u vezi donatorskih ugovora, ugovora o angažovanju stručnog osoblja i sponzorstava, tako i u pogledu konkurisanja na javnim nabavkama za distribuciju medicinske opreme za najveće zdravstvene centre u Republici Srbiji. Takođe, učestvovali smo u pri zaključivanju ugovora o distribuciji sa najvećim proizvođačima medicinske opreme.

Stručnjaci naše advokatske kancelarije su tu za Vas, da Vam pomognu da se uhvatite u koštac sa svim problemima koji mogu nastati u bavljenju zdravstvenim delatnostima i distribucijom lekova i medicinskih sredstava.

Kada je u pitanju registracija lekova i medicinskih sredstava i vigilanca, možete nas angažovati i za:

 • Registraciju lekova
 • Registraciju medicinskih sredstava
 • Obnavljanje dozvole za lek
 • Obnavljanje registracije medicinskog sredstva
 • Provera da su maksimalna cena leka i njegovo mesto na Listi lekova tačni
 • Pomoć u vezi izrade i postavljanje etiketa za lekove i medicinska sredstva

Registracija lekova i medicinskih proizvoda u Srbiji

Za ulazak na tržište potrebna je registracija kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Efikasna i kvalitetna registracija je neophodna za rast kompanije i omogućava ostvarenje mnogih drugih ciljeva. Naš tim profesionalaca efikasno upravlja licencama za farmaceutske proizvode i medicinska sredstva. Naš cilj je da klijentu pružimo kvalitetnu uslugu i udovoljimo zahtevima koji se stalno menjaju.

Upravo zato, možete razmotriti i da nas angažujete za:

 • razgovor sa proizvođačem o pripremi registracione prijave u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima Srbije (EU ili CTD format)
 • podnošenje zahteva za registraciju leka i medicinskog sredstva Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ALIMS i praćenje do izdavanja dozvole za lek, odnosno donošenja rešenja o upisu medicinskog sredstva u registar.
 • održavanje validnosti odluka o licenci za lek/medicinsko sredstvo kroz podnošenje zahteva za izmenu i obnovu uz podnošenje ALIMS-a ili stručnog mišljenja drugih stručnjaka
 • priprema i dostavljanje dokumentacije radi dobijanja maksimalne cene leka (veleprodajne cene leka) u Republici Srbiji
 • priprema i podnošenje prijave sa farmakoekonomskom analizom radi uvrštavanja na Listu lekova koji se izdaju o trošku  RFZO.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka