Oružje, odbrana & bezbednost

Oružje, odbrana & bezbednost

Svaka poslovna ili bilo kakva druga aktivnost u vezi sa naoružanjem i vojnom opremom u Srbiji može da izazove niz regulatornih, pravnih, poreskih i drugih posledica.

Stojković Advokati (STATT) pružaju pravnu podršku domaćim i međunarodnim proizvođačima, prodavcima, trgovcima, dobavljačima i kupcima oružja, vojne i bezbednosne opreme, kao i pratećih tehnologija i usluga, pri čemu se ova podrška prvenstveno ogleda u pružanju pravne pomoći u vidu davanja pravnih saveta kod pregovaranja ugovora ili usklađenosti sa regulatornim zahtevima prilikom dobijanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i licenci.

Nudimo usluge iskusnih advokata specijalizovanih za pregovaranje i pripremu ugovora za realizaciju kratkoročnih i dugoročnih komercijalnih aranžmana.

U tom kontekstu, STATT je u mogućnosti da pruži i sveobuhvatnu podršku kod savetovanja i zastupanja klijenata u sporovima pred sudovima i arbitražama koji su, zbog prirode ove industrije i oblasti regulative, složeni i jedinstveni.

Međutim, naše usluge pre svega imaju za cilj da eliminišu ili smanje rizike koji proizilaze iz specifičnosti ovog industrijskog sektora kako bi se sprečile pravne nesigurnosti koje mogu imati negativne posledice po poslovanje klijenata u ovoj industrijskoj oblasti.

Kako možemo pomoći:

 • Opšti pravni saveti o regulatornom okviru u vezi naoružanja i vojne opreme u Srbiji;
 • Posebno pravno savetovanje u odnosu na konkretan poslovni model ili nameru u vezi naoružanja i vojne opreme u Srbiji;
 • Pravna pomoć u pregovaranju i zaključenju ugovora u vezi nabavke vojne i bezbednosne opreme ili pružanja pratećih usluga;
 • Pravna podrška u dobijanju i obnavljanju potrebnih dozvola ili odobrenja;
 • Pravna pomoć u pregovorima sa nadležnim državnim organima i javnim preduzećima;
 • Pravna pomoć pri dobijanju dozvola i dozvola za obavljanje poslova u prometu oružja, municije i vojne opreme;
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi stranog ulaganja u proizvodnju naoružanja i vojne opreme (direktna investicija, joint venture, privatizacija, greenfield, brownfield, i tsl);
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi postupka privatizacije proizvođača naoružanja i vojne opreme;
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi zaključenja ugovora o kooperaciji između proizvođača naoružanja i vojne opreme i kooperanata, kojim poslom se prenose prava i obaveza za proizvodnju naoružanja i vojne opreme na kooperante i vršioce usluga u zemlji i inostranstvu;
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi izvoza i uvoza NVO i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći;
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi transporta NVO kopnenim i vodenim putem i pravna pomoć za dobijanje odobrenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;
 • Pravno savetovanje i zastupanje u vezi carinske kontrole NVO koja je predmet izvoza i uvoza.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka