Osnivanje preduzeća i prateće radnje

U načelu, strani ili domaći investitori u Srbiji se mogu baviti svojom delatnošću kao preduzetnici ili tako što će osnovati privredno društvo u formi (a) akcionarskog društva (a.d.), (b) društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), (c)  komanditnog društva (k.d.), ili (d)  ortačkog društva (o.d). Najčešći oblik organizovanja preduzeća je upravo društvo sa ograničenom odgovornošću, za čije osnivanje je potrebno svega 100 dinara na ime i po osnovu osnovnog kapitala.

Pored toga, preduzetnici, predstavništva, ogranci, poslovna udruženja se takođe smatraju privrednim subjektima, često poslujući u drugačijim pravnim i poreskim okvirima.

Na primer, DOO se smatra zasebnom pravnom celinom sa punim pravnim kapacitetom da samostalno preduzima poslovne poduhvate. DOO mora da deluje u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Proces osnivanja uobičajeno traje od 5 do 10 dana od dana prijema celokupne dokumentacije i podrazumeva sledeće korake: (I) Registracija pred Agencijom za privredne registre (APR), (II) otvaranje računa kod domaće banke, (IIII) Registracija kod Poreske uprave zbog poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrednost.

Nakon osnivanja preduzeća, advokatska kancelarija Stojković pomaže klijentima u aktivnostima koje su neophodne nakon osnivanja preduzeća, kao što je priprema ugovora od radu i drugih ugovora, standardnih ugovora za promet roba i usluga, sticanje nove ili dodatne imovine i opreme potrebne za obavljanje delatnosti preduzeća, itd.