Bankarski poslovi i finansije

Bankarski poslovi i finansije

Stojković Advokati savetuju kompanije i preduzetnike u vezi domaćih i međunarodnih finansijskih transakcija u svim industrijskim i komercijalnim sektorima.

Ovakve usluge obično uključuju proveru pravne i finansijske izloženosti i rizika naših klijenata, zakonsku usaglašenost deviznih transakcija, izvršenje i registraciju preko-graničnih / ino kredita, zakonitost platnih transakcija sa inostranstvom, transakcija potraživanja / dugovanja u zemlji i inostranstvu, asignacija, garancija, prebijanja, faktoringa.

Pored toga, Advokatska kancelarija Stojković asistira klijentima u finansiranju i upravljanju sredstvima i imovinom, kod finansiranja zavisnih društava putem korporativnih zajmova, dodatnih uplata ili povećanja kapitala, zastupa klijente u sporovima iz bankarskih, finansijskih i poslova u vezi sa hartijama od vrednosti, savetuje o kreditiranju preduzeća, reprogramiranju i restrukturiranju dugova, sredstvima obezbeđenja, sticanja, izvršenja i ostalih implikacija problematičnih kredita (NPL).

Stojković Advokati, takođe, pomažu klijentima u tumačenju pravila i propisa koji se odnose na finansijske usluge, savetuju klijente o osnivanju i vrši due diligence banaka u Srbiji i Crnoj Gori, savetuju o načinu strukturiranja zajedničkih ulaganja, dopuštenosti povlačenja i prenosa novca iz Srbije, zastupa u složenim kupovinama nekretnina i aktiviranja hipoteka.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka