Pravo zaštite konkurencije

Pravo zaštite konkurencije

Velika i snažna ili ne, vaša kompanija može biti izložena regulatornim rizicima u vezi sa zaštitom konkurencije ili, s druge strane, nepravednim trgovinskim uslovima kartela ili nezakonitim vršenjem tržišnog uticaja od strane dominantnog igrača na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije (Komisija) i regulatorni organi za zastitu konkurencije na zapadnom Balkanu, snabdeveni su istrazivackim ovlašćenjima koji im omogućavaju da imaju pristup u poslovne prostorije privrednih društava, računare, latopove, telefone, kao i da presretnu svaku poslovnu korenspondenciju i ozbiljno utiču na svakodnevne poslovne operacije tokom istrage.

Istrage u vezi sa kartelima mogu imati ozbiljne posledice, uključujući teške i visoke novčane kazne, krivične sankcije, narušavanje poslovnog ugleda i naknade štete. Privredna društva sa značajnom tržišnom snagom se takođe, mogu suočiti sa optužbama u vezi sa navodnim restriktivnim praksama. Pored toga,  restriktivni sporazumi nemaju pravno dejstvo i time izlažu distribuciju, transfer tehnologije, licenciranje, franšizne ugovore, zajednička ulaganja, M & A i složene investicije, ozbiljnim rizicima.

S druge strane, prodor na tržište Vaše kompanije može zahtevati neki vid zaštite od eksploatacionih / ekskluzivnih tržišta koja „drže“ moćne kompanije ili adrugi akteri na tržištu, koji sarađuju na osnovu nezakonitog kartelnog ugovora u cilju uklanjanja Vaše kompanije sa tržišta.

Advokati kancelarije Stojković imaju iskustvo iz prve ruke u strukturiranju poslovnih transakcija usaglašenih sa antimonopolskim regulativama i pružanje pravne pomoći i podnosiocima zahteva i onima protiv kojih je pokretnut postupak za zaštitu konkurencije. Savetovali smo klijente u oblasti informacionih tehnologija, transporta, telekomunikacija, energetike, čelika, farmacije, luksuzne robe, robe široke potrošnje i maloprodaje. Mi vam možemo pomoći da sagledate i da se izborite sa mogućim rizicima povrede prava konkurencije pre nego što eskaliraju ili se suočite sa restriktivnim praksama vaših rivala na tržištu.

Naše usluge potrazumevaju:

 • Sveobuhvatne, svakodnevne kosultacije u vezi sa pravom konkurencije i konsultacije u vezi sa državnom pomoći;
 • Zastupanje klijentata u postupcima koji se tiču postojanja kartela i zloupotrebe monopolskog položaja, zaštita klijenata od neosnovanih naknada i upravljanje, kontrola i minimiziranje rizika finansijske odgovornosti; savetovanje o zahtevima za izuzeće restriktivnog sporazuma i pregovaranje o antimonopolskim poravnanjima pred Komisijom za zaštitu konkurencije; zastupanje klijenata tokom tržišnih i sektorskih istraga Komisije za zaštitu konkurencije;
 • Upravljanje antimonopolskim inicijativama i savetovanje malih i srednjih preduzeća pred Komisijom za zaštitu konkurencije u vezi sa tržišnim uslovima, postojanjem kartela ili zloupotrebom dominantnog položaja;
 • Usklađivanje poslovanja sa pravilima prava konkurencije u trenutnim i budućim poslovima klijenta (zajednička ulaganja, istraživanje i razvoj, strateško povezivanje, distribucija, agentura, franšiza, zaštita prava intelektualne svojine i ugovori o korišćenju know-how, itd.);
 • Zastupanje i odbrana klijenata u postupcima u vezi sa transakcijama koji se vode pred Komisijom za zaštitu konkurencije, u postupku kontrole nad ekskluzivnim ugovorima koji se odnose na distribuciju i svih drugih ugovora o distribuciji, franšizing ugovora, ugovora o licenci koji se odnose na prava intelektualne svojine, zajedničkih ulaganja, horizontalnih sporazuma, itd.
 • Obaveštenje o predlogu za prijavu koncentracije i zaštita interesa klijenata prilikom transakcija;
 • Sprovođenje revizije u vezi sa pravom konkurencije kod privrednih društva i pripremanje i usklađivanje internih antimonopolskih procedura;
 • Antimonopolske obuke prilagođene porebama Vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka