Rad i Zapošljavanje

Rad i Zapošljavanje

Napredna Pravna Podrška za Radnopravne Odnose u Srbiji

Iako je pravni okvir za radnopravne odnose u Srbiji nedavno doživeo promene, i dalje ostaje strogo regulisan. Neusaglašenost u ovoj oblasti može izložiti vašu kompaniju značajnim administrativnim kaznama i potencijalnim sudskim tužbama, s obzirom na to da srpski sudovi tradicionalno favorizuju zaposlene (za radnika i protiv kompanija).

Kako biste se izborili sa ovim izazovima, advokatska kancelarija Stojković nudi sledeće usluge:

 1. Priprema prilagođenih ugovora o radu za svako radno mesto.
 2. Izrada ugovora o pružanju usluga i drugih ugovora koji ne zasnivaju radni odnos (npr. ugovori sa direktorima).
 3. Pomoć u pripremi i izmeni internih pravilnika preduzeća koji se odnose na radnopravne odnose, kao što su Pravilnik o radu, Akt o organizaciji i sistematizaciji, Pravilnik o uzbunjivačima.
 4. Savetovanje o upućivanju i zapošljavanju zaposlenih kod drugih poslodavaca u istoj grupaciji, u zemlji ili inostranstvu.
 5. Savetovanje i zastupanje u postupku dobijanja radne dozvole za strane državljane zaposlene u Srbiji.
 6. Savetovanje o podsticajnim šemama za zaposlene, kao što su Plan dodele udela i Plan lojalnosti.
 7. Savetovanje i podrška u raskidanju ugovora o radu, kako sporazumno, tako i jednostrano.
 8. Opšte savetovanje u radnopravnoj materiji, uključujući pripremu pravnih mišljenja o različitim pitanjima radnopravne prirode.
 9. Zastupanje u radnopravnim sporovima.

Pouzdajte se u našu naprednu pravnu podršku kako biste osigurali usaglašenost vašeg poslovanja sa kompleksnim radnopravnim propisima u Srbiji. Naš tim stručnjaka je spreman da vas savetuje i zastupa u svim radnopravnim pitanjima. Kontaktirajte nas danas kako biste zauzeli pravilan kurs za vašu kompaniju.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka