Pravo zaštite životne sredine

Pravo zaštite životne sredine

Životna sredina u Republici Srbiji pravno je zaštićena  mnogobrojnim zakonima i podzakonskim aktima, od kojih su najvažniji Zakon o zaštiti životne sredine, Krivični zakonik, kao i krivičnim delima propisanim posebnim zakonima.

Advokatska kancelarija Stojković Advokati savetuje i zastupa klijente u raznim vrstama postupaka, od upravnih postupaka pred Ministarstvom zaštite životne sredine u procesima ishodovanja dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, do građanskih i krivičnih postupaka koji su proizašli iz kršenja odredbi kojima se štiti životna sredina.

Naš advokatski tim spreman je da zastupa poslovne  interese u poslovanju u delatnostima koje su regulisane pravilima o zaštiti životne sredine, ili ukoliko ste, ste na bilo koji način, pogođeni postupanjem ili propuštanjem zagađivača koji posluju u Srbiji.

Ekologija u Srbiji

Ekologija u Srbiji je značajan i aktuelan problem, koji se tiče zaštite prirodnih resursa, očuvanja biodiverziteta i smanjenja zagađenja vazduha, vode i zemlje. Srbija se suočava sa izazovima kao što su zastarela infrastruktura za prečišćavanje otpadnih voda, nedovoljna primena zakona o zaštiti životne sredine, neodgovorno odlaganje otpada i nedostatak svesti o važnosti očuvanja prirode. Međutim, postoje i brojne inicijative i organizacije koje se bave ovim problemima i promovišu održivi razvoj u Srbiji.

Regulativa u Srbiji

U Srbiji, pravo zaštite životne sredine regulisano je brojnim zakonima, kao što su Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o hemikalijama, Zakon o vodama i drugi. Ovi zakoni utvrđuju obaveze i odgovornosti državnih organa, preduzeća, organizacija i pojedinaca u zaštiti životne sredine, kao i mere koje se primenjuju u slučaju zagađenja i drugih oblika ugrožavanja životne sredine.

Postoji i Agencija za zaštitu životne sredine u Srbiji, koja je zadužena za nadzor nad primenom zakona o zaštiti životne sredine, prikupljanje i analizu podataka o stanju životne sredine, kao i za promovisanje održivog razvoja. Međutim, i pored zakonske regulative, često se javljaju problemi u sprovođenju zakona i nedovoljna efikasnost u zaštiti životne sredine u praksi.

Naš pristup

Naši advokati za zaštitu životne sredine su pravni stručnjaci koji se bave pravnim pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine. Njihov rad obuhvata savetovanje klijenata u vezi sa pravnim pitanjima vezanim za životnu sredinu, zastupanje klijenata u postupcima pred sudovima i drugim organima, kao i učestvovanje u pregovorima i različitim projektima vezanim za zaštitu životne sredine.

U Srbiji, postoje brojni advokati koji se bave ovom oblašću prava i pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava u vezi sa životnom sredinom. Pored toga, postoje i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i nude pravnu pomoć, kao i brojne javne institucije koje se bave ovim pitanjima, kao što je Agencija za zaštitu životne sredine.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka