Pravo zaštite životne sredine

Životna sredina u Republici Srbiji pravno je zaštićena  mnogobrojnim zakonima i podzakonskim aktima, od kojih su najvažniji Zakon o zaštiti životne sredine, Krivični zakonik, kao i krivičnim delima propisanim posebnim zakonima.

Advokatska kancelarija Stojković savetuje i zastupa klijente u raznim vrstama postupaka, od upravnih postupaka pred Ministarstvom zaštite životne sredine u procesima ishodovanja dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, do građanskih i krivičnih postupaka koji su proizašli iz kršenja odredbi kojima se štiti životna sredina.

Naš advokatski tim spreman je da zastupa poslovne  interese u poslovanju u delatnostima koje su regulisane pravilima o zaštiti životne sredine, ili ukoliko ste, ste na bilo koji način, pogođeni postupanjem ili propuštanjem zagađivača koji posluju u Srbiji.