Pravo zaštite životne sredine

Životna sredina u Republici Srbiji pravno je zaštićena  mnogobrojnim zakonima i podzakonskim aktima, od kojih su najvažniji Zakon o zaštiti životne sredine, Krivični zakonik, kao i krivičnim delima propisanim posebnim zakonima.

Advokatska kancelarija Stojković Advokati savetuje i zastupa klijente u raznim vrstama postupaka, od upravnih postupaka pred Ministarstvom zaštite životne sredine u procesima ishodovanja dozvola za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, do građanskih i krivičnih postupaka koji su proizašli iz kršenja odredbi kojima se štiti životna sredina.

Naš advokatski tim spreman je da zastupa poslovne  interese u poslovanju u delatnostima koje su regulisane pravilima o zaštiti životne sredine, ili ukoliko ste, ste na bilo koji način, pogođeni postupanjem ili propuštanjem zagađivača koji posluju u Srbiji.

Ekologija u Srbiji

Ekologija u Srbiji je značajan i aktuelan problem, koji se tiče zaštite prirodnih resursa, očuvanja biodiverziteta i smanjenja zagađenja vazduha, vode i zemlje. Srbija se suočava sa izazovima kao što su zastarela infrastruktura za prečišćavanje otpadnih voda, nedovoljna primena zakona o zaštiti životne sredine, neodgovorno odlaganje otpada i nedostatak svesti o važnosti očuvanja prirode. Međutim, postoje i brojne inicijative i organizacije koje se bave ovim problemima i promovišu održivi razvoj u Srbiji.

Regulativa u Srbiji

U Srbiji, pravo zaštite životne sredine regulisano je brojnim zakonima, kao što su Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o hemikalijama, Zakon o vodama i drugi. Ovi zakoni utvrđuju obaveze i odgovornosti državnih organa, preduzeća, organizacija i pojedinaca u zaštiti životne sredine, kao i mere koje se primenjuju u slučaju zagađenja i drugih oblika ugrožavanja životne sredine.

Postoji i Agencija za zaštitu životne sredine u Srbiji, koja je zadužena za nadzor nad primenom zakona o zaštiti životne sredine, prikupljanje i analizu podataka o stanju životne sredine, kao i za promovisanje održivog razvoja. Međutim, i pored zakonske regulative, često se javljaju problemi u sprovođenju zakona i nedovoljna efikasnost u zaštiti životne sredine u praksi.

Naš pristup

Naši advokati za zaštitu životne sredine su pravni stručnjaci koji se bave pravnim pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine. Njihov rad obuhvata savetovanje klijenata u vezi sa pravnim pitanjima vezanim za životnu sredinu, zastupanje klijenata u postupcima pred sudovima i drugim organima, kao i učestvovanje u pregovorima i različitim projektima vezanim za zaštitu životne sredine.

U Srbiji, postoje brojni advokati koji se bave ovom oblašću prava i pomažu klijentima u ostvarivanju njihovih prava u vezi sa životnom sredinom. Pored toga, postoje i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i nude pravnu pomoć, kao i brojne javne institucije koje se bave ovim pitanjima, kao što je Agencija za zaštitu životne sredine.

 

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.