Pogledi

Pogledi

Regulacija Blokčejn Tehnologije u Srbiji

Jedan od značajnih trenutaka modernog srpskog zakonodavstva zasigurno predstavlja datum 30.06.2021. godine, kada je započeta primena Zakona o digitalnoj imovini, prvog zakona u Republici Srbiji koji reguliše sferu digitalnog poslovanja i trgovine digitalnom imovinom, normira je i daje joj legalitet. Glavna novina je uvođenje virtuelne valute i digitalnih tokena kao validnog sredstva razmene između fizičkih […]

Pročitajte više

Pogledi

Kratak Pravni Osvrt na Medijske Sporove u Srbiji

Povreda pretpostavke nevinosti i drugih prava okrivljenog od strane medija Pravo okrivljenog da se smatra nevinim, dok se njegova krivica ne dokaže pravosnažnom sudskom odlukom propisano je u najvažnijim međunarodnim i domaćim dokumentima.   Ono obuhvata i zahtev za poštovanjem ove prezumpcije od strane državnih i drugih organa i organizacija, sredstava javnog obaveštavanja, udruženja i […]

Pročitajte više

Pogledi

Evropsko društvo u Srbiji – utopija ili realnost

Prema trenutnom slovu Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 – „Zakon“) od 01.01.2022. godine počinje primena njegovih izmena i dopuna u pogledu mogućnosti registracije Evropskog društva kao pravnog lica u Republici Srbiji. Ovo je, inače, propisano u domaćem zakonodavstvu na temelju evropskih […]

Pročitajte više

Pogledi

Pregovori u Srbiji iz ugla prava i zakona

    (Ne)savesno pregovaranje – predugovorna odgovornost Zaključenju svakog ugovora, bilo u privredi, bilo među fizičkim licima, prethode pregovori. Ako znamo da ugovor nastaje saglasnošću volja o bitnim elementima ugovora, utoliko možemo da zaključimo da pregovori predstavljaju postupak usaglašavanja volja u cilju njihove konačne saglasnosti, a koja će međusobno obavezati ugovorne strane na ispunjenje prethodno […]

Pročitajte više

Pogledi

Pozicija Srbije u globalnoj razmeni poreskih podataka

  Rast svetske ekonomije u poslednjim dekadama dvadesetog veka, a koji je bio uslovljen napretkom na poljima tehnike, komunikacionih sistema I saobraćaja, osim velike dobiti, kompanijama je doneo je i širok spektar mogućnosti za poresku evaziju. Domicilne poreske uprave ostajale su uskraćene za podatke o oporezivim prihodima kompanija ostvarenim u inostranstvu, dok je budžetsko planiranje […]

Pročitajte više

Pogledi

Električni trotineti – Vožnja kroz neregulisano

  Izbegavanje saobraćajnih gužvi i gužvi u javnom prevozu, svest o potrebi zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova, a posebno okolnosti uslovljene pandemijom korona virusa koje nalažu držanje distance koja je u sredstvima javnog prevoza neretko nemoguća, uslovili su pojavu, a zatim i ekspanziju upotrebe električnih trotineta.   Kao potpuno novo prevozno sredstvo zateklo […]

Pročitajte više

Pogledi

Kako ubrzati postupak pred organom u Srbiji

  ĆUTANJE UPRAVE – KAKO IZBEĆI DUGOTRAJNE POSTUPKE Neretka je pojava propusta u radu organa državne uprave. Građani je poimaju kao sasvim očekivanu i verovatnu pa u poslove pred organima uprave započinju sa tom računicom. Ipak, kada se u obzir uzme da se većina zahteva i podnetih inicijalnih akata po kojima se zahteva donošenje određenog […]

Pročitajte više

Pogledi

Međunarodna saradnja u oblasti sajber kriminala

Revolucija u informacionim tehnologijama imala je kako svoje pozitivne posledice koje se ogledaju u do sada neviđenom ekonomskom napretku, tako i one negativne koje su povezane sa nastankom novih vrsta kriminala.   Nastajanje novih tipova i vrsta kriminala, kao i izvršenje tradicionalnih krivičnih dela upotrebom novih tehnologija, postalo je svakodnevnica državnih organa koji postupaju u […]

Pročitajte više

Pogledi

RAD VAN PROSTORIJA POSLODAVCA

RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE   Pandemija virusa COVID – 19 donela je promene u svim aspektima života, što se samim tim odrazilo i na poslovni svet i organizaciju rada. U strahu od širenja još uvek neispitanog virusa i u cilju povinovanja merama državnih vlasti propisanih u cilju suzbijanja epidemije, svi poslodavci koji […]

Pročitajte više

Pogledi

Najčešća pitanja u vezi kriptovaluta

Imajući u vidu česta pitanja u vezi poreskih i pravnih implikacija trgovanja sa kriptovalutama koje primamo sa raznih strana, u nastavku smo sumirali samo ona koja su se u poslednje vreme ponavljala i na koja smo dali načelne odgovore koji bi trebalo da budu dovoljni za stvaranje početne predstave šta i kako dalje.   Da […]

Pročitajte više

Saznajte više