Pogledi

Pogledi

2 Česta Pitanja Koja Nam Novi Investitori Postavljaju u Praksi

Ko Sme Da Zida u Srbiji? Prema Zakonu o planiranju i izgradnji u Srbiji, objekte mogu graditi pravna i fizička lica koja ispunjavaju određene uslove. Fizička lica, odnosno pojedinci, mogu graditi objekte na svojoj zemlji, pod uslovom da su vlasnici te zemlje ili da imaju odobrenje vlasnika za gradnju objekta. Fizička lica takođe mogu graditi […]

Pročitajte više

Pogledi

Da li znate šta je Idejno rešenje, a šta Glavni projekat?

Idejno rešenje Idejno rešenje je vizualni prikaz projekta koji prikazuje osnovne ideje i koncepte koji se planiraju primeniti u projektovanju nekog objekta, prostora ili infrastrukture. Idejno rešenje može biti deo faze predprojekta, kada se još uvek razmatraju različiti koncepti i ideje, a nije doneta konačna odluka o tome kako će projekat izgledati. Idejno rešenje obično […]

Pročitajte više

Pogledi

5 Koraka Do Lokacijskih Uslova u Srbiji (ili Do Saznanja Šta Možete Da Zidate na Određenoj Lokaciji)

Lokacijski uslovi su dokument koji se izdaje pre građevinske dozvole, a koji sadrži uslove pod kojima se može graditi određeni objekat na određenoj parceli. U Srbiji, postupak izdavanja lokacijskih uslova je sledeći: Dokumentacija mora biti kompletna Priprema dokumentacije: Investitor priprema potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova. Ova dokumentacija obično uključuje katastarski plan, […]

Pročitajte više

Pogledi

5 Stvari Koje Morate Znati o Građevinskoj Dozvoli u Srbiji

U Srbiji se Građevinska dozvola izdaje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (ZPI) i to na sledeći način: Propisna dokumentacija Priprema dokumentacije: Investitor je dužan da pripremi potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole. To obično uključuje glavni projekat, idejno rešenje, geodetski snimak i druge relevantne dokumente. Zahtev za izdavanje dozvole […]

Pročitajte više

Pogledi

5 Koraka Do PDR-a u Srbiji

Planovi detaljne regulacije (PDR) u Srbiji se rade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (ZPI), koji reguliše postupak planiranja i izgradnje objekata, uređenja prostora i korišćenja zemljišta. Postupak izrade PDR-a u Srbiji obično se sastoji od sledećih faza: Iniciranje postupka Iniciranje postupka izrade PDR-a: Postupak izrade PDR-a obično započinje inicijativom za izradu plana […]

Pročitajte više

Pogledi

5 Ključnih Stvari Koje Su Bitne Prilikom Analize Lokacije za Izgradnju u Beogradu

Analiza potencijalne lokacije za izgradnju u Srbiji zahteva sagledavanje različitih faktora koji mogu uticati na odluku o tome da li je ta lokacija pogodna ili ne. Ovi faktori uključuju geografske, demografske, ekonomske, političke, kulturne i druge aspekte. Geografski faktori: Geografski faktori mogu biti ključni za odabir lokacije za izgradnju. Nekoliko faktora koji treba uzeti u […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta Vaš Korporativni Advokat Mora da Uradi da Zaštiti Vaše Interese

Spajanje i preuzimanje (M&A) mogu biti složene transakcije koje uključuju značajna pravna, financijska i strateška razmatranja. M&A advokati u Srbiji igraju ključnu ulogu u tim transakcijama, predstavljajući interese svojih klijenata i osiguravajući da se transakcija strukturira i provede na način koji štiti interese njihovog klijenta. Ovdje su neki od ključnih koraka koje M&A advokat u […]

Pročitajte više

Pogledi

7 Stvari Koje Morate Znati Pre Otvaranja Klinike u Srbiji + Bonus Stavka Samo za Strance

Otvaranje medicinske klinike u Srbiji može biti složen proces koji zahteva poštovanje raznih pravnih i regulatornih zahteva. U ovom članku, obrazložićemo korake uključene u otvaranje klinike u Srbiji i dati nekoliko saveta kako uspešno navigirati kroz proces. Pravna struktura vaše klinike Utvrdite pravnu strukturu vaše klinike: U Srbiji, medicinske klinike mogu biti strukturirane kao privatne […]

Pročitajte više

Saznajte više