Pogledi

Pogledi

Šta da radim kada mi oduzmu PIB

Različiti su načini poreske uprave da prinudi poreskog dužnika da svoje dugovanje na kraju i izmiri. U situacijama kada je država Vaš poverilac, čak i kada vas zakon nominalno postavlja u ravnopravan položaj, evidentno je da to u stvarnosti nije baš tako. Naime, počevši od same doktrine državnih organa, socijalističkog nasleđa i još uvek postojeće […]

Pročitajte više

Pogledi

Mirno rešavanje radnih sporova

  Pokretanje postupka Postupak pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova („Agencija“) pokreće se predlogom za pokretanje postupka („Predlog“), u kome se navode podaci o predlagaču, podaci o drugoj strani u postupku i predmet spora, a dostavlja se Agenciji, lično, putem pošte ili elektronskom poštom. Osim Predloga, strane u sporu su dužne da dostave […]

Pročitajte više

Pogledi

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

  Zakon o radu (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018, “Zakon”) previđa razloge za prestanak radnog odnosa, među kojima svakako najčešći način prestanka radnog odnosa jeste otkaz ugovora o radu od strane poslodavca.   Kada poslodavac može otkazati ugovor o radu?   Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor […]

Pročitajte više

Pogledi

Posao dostave u Srbiji

E-commerce poslovanje u Srbiji U današnje vreme sve više ljudi želi da bude samostalno u poslovanju i da preuzme odgovornost za svoju budućnost. Internet čini ovaj cilj pristupačnijim nego ikada do sad, a trgovina informacijama je jedan uzbudljiv put do uspeha. Svi smo upoznati sa trendom rasta potreba potrošača u domenu poručivanja robe, hrane i […]

Pročitajte više

Pogledi

Likvidacija firme u Srbiji

  Dobrovoljna likvidacija privrednog društva Pojam i pokretanje postupka Likvidacija privrednog društva je oblik prestanka postojanja privrednog društva i može se sprovesti kada je društvo solventno, tj. kada ima dovoljno imovine da namiri sve svoje obaveze. Na postupak likvidacije se primenjuju Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta treba znati o radu na određeno vreme?

  Ugovor o radu na određeno vreme   Poslodavac i zaposleni mogu da zaključe ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje, „Zakon“)  važi opšte pravilo da se radni odnos zasniva na […]

Pročitajte više

Pogledi

Kako aneksirati ugovor o radu u Srbiji

  Aneks ugovora o radu u Srbiji  Uvodna razmatranja   Međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca regulišu se Ugovorom o radu („Ugovor“). Međutim, okolnosti pod kojima je Ugovor zaključen mogu se promeniti od trenutka zasnivanja do prestanka radnog odnosa. Kako bi se Ugovor prilagodio novonastalim okolnostima, poslodavac može zaposlenom da ponudi zaključenje Aneksa Ugovora […]

Pročitajte više

Pogledi

Kako do radne dozvole u Srbiji ako ste stranac

Uvodna razmatranja Preduslov za radno angžovanje stranaca u Republici Srbiji jeste posedovanje radne dozvole. Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019, u daljem tekstu „Zakon“) uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici Srbiji. […]

Pročitajte više

Pogledi

Od stranca do srpskog državljanina

  Izveštaj Henli Indeks za pasoše koji vrši rangiranje putnih isprava, Srbiju stavlja na visoko 38. mesto. Kako se navodi u izveštaju, pasoš Srbije omogućava ulazak u 139 zemalja bez vize. Zbog toga, poslednjih godina primećujemo veliko interesovanje za državljanstvo RS. Ukoliko ste u braku odnosno vanbračnoj zajednici sa srpskim državljaninom uživate beneficije u pogledu […]

Pročitajte više

Pogledi

Šta treba znati o izvršnom postupku u Srbiji?

Poslednja stanica nenaplaćenih potraživanja – izvršni postupak Prodali ste robu, izvršili ste uslugu ili ste po bilo kom osnovu izvršili svoju obavezu na osnovu koje je druga strana postala dužna da vam plati. Ali to nije učinila. Niti namerava. Osim što ste nervozni, u drastičnijim situacijama se hvatate i za glavu i strepite za likvidnost […]

Pročitajte više

Saznajte više