Pogledi

Pogledi

Vodič za Porodično Pravo u Srbiji

  BRAK, DEJSTVA BRAKA, PRESTANAK BRAKA I POSLEDICE PRESTANKA BRAKA  I) Uopšte o braku Duško Radović je rekao: „Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.“ Ipak, kako pravo […]

Pročitajte više

Pogledi

Obavezno uvećanje zarade prosvetnih radnika

Danas u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije postoje i funkcionišu dva tipa školskih i predškolskih ustanova – redovne i ustanove za učenike sa smetnjama u razvoju. Istraživanja su pokazala da isključivanje dece ometene u razvoju iz redovnog sistema obrazovanja dovodi do smanjenja ili čak potpunog izostajanja važnih iskustava iz oblasti socijalnih odnosa. Stoga se poslednjih […]

Pročitajte više

Pogledi

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica   Privredna društva usled trajnije nemogućnosti plaćanja, prezaduženosti ili nekih drugih zakonom predviđenih razloga „padaju pod stečaj“. Međutim, to ne mora nužno značiti kraj za privredno društvo. U našem pravnom sistemu, institut prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica omogućava pravni kontinuitet kompanije koja se nalazi u lošoj finansijskoj poziciji. […]

Pročitajte više

Pogledi

Teret dokazivanja u poreskim predmetima

Dokazivanje u poreskom postupku Materija dokazivanja u poreskom postupku uređena je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – […]

Pročitajte više

Pogledi

Sve što treba da znate o nasleđivanju u Srbiji

Osnovi i postupak nasleđivanja u Republici Srbiji Uvod Postoje dva načina nasleđivanja u srpskom pravu – nasleđivanje po osnovu zakona i po osnovu zaveštanja (testamenta). U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti oba osnova nasleđivanja, a ujedno ćemo se osvrnuti i na ugovore koji egzistiraju u naslednom pravu, kao i na postupak za raspravljanje zaostavštine (ostavinski […]

Pročitajte više

Pogledi

Marketing u regulisanim industrijama

  Dopušteno reklamiranje Zakon o oglašavanju Republike Srbije predstavlja pravni okvir za dopušteno reklamiranje, dok se svako oglašavanje koje se ne odvija u striktnim zakonskim okvirima smatra nedopuštenim. Samim tim, svi brendovi koji odstupaju od navedenih zakonskih uslova krše Zakon o oglašavanju. U tom kontekstu, osvrnućemo se, pre svega, na opšte zabrane, granice, pravila i […]

Pročitajte više

Pogledi

(Ne)zakoniti dokazi

Naprednu tehniku i tehnologiju, kao i društvene mreže, pojedinci danas rutinski koriste prilikom obavljanja gotovo svih oblika aktivnosti, kako zakonitih tako i nezakonitih. U one nezakonite svakako mogu da se ubroje i preteće objave ili poruke upućene određenom pojedincu ili većem broju lica, s tim što ukoliko ovakva komunikacija ugrozi sigurnost onih kojima je upućena […]

Pročitajte više

Pogledi

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE OPCIJA NA UDELE

S obzirom na određene nedoumice koje su se javile u praksi u pogledu naslovne teme, u nastavku je tekst koji je pripremljen sa ciljem da pojasni računovodstveno obuhvatanje opcija na udele u skladu sa važećim računovodstvenim propisima u Srbiji, odnosno u skladu sa MSFI 2 „Plaćanje akcijama“ i Zakona o Privrednim Društvima (ZPD). UVOD Izmenama […]

Pročitajte više

Pogledi

Rudarstvo u Srbiji – Regulativa

Rudarstvo i geološka istraživanja predstavljaju jedan on najvažnijih sektora privrede Republike Srbije. Još od srednjovekovne Srbije ova grana je imala izuzetan značaj u doprinosu državnoj kasi. Krajem 20.veka za vreme ekonomskih i političkih sankcija i izolacije Srbije, zemlja je opstala zahvaljujući poljoprivredi – proizvodnji hrane i rudarstvu, pre svega eksploataciji energetskih mineralnih sirovina. Bitno je […]

Pročitajte više

Pogledi, Vesti

Pravo konkurencije u Srbiji – Restriktivni distributivni sporazumi

Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija) je tokom septembra 2020. godine pokrenula više istraga i postupaka protiv proizvođača, uvoznika i distributera zbog sumnje postojanja restriktivnih sporazuma distribucije u različitim sektorima ekonomije. Određivanje cena u daljoj prodaji najčešći su predmet istraga Komisije u domenu vertikalnih lanaca proizvodnje i snabdevanja. S druge strane, različite forme […]

Pročitajte više

Saznajte više