Državna pomoć

Državna pomoć

Srbija je preuzela obavezu da implementira pravila EU o državnoj pomoći prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), sporazumu o energetskoj zajednici (ECT) i Evropskom zajedničkom vazduhoplovnom području (ECAA).

Zakon o državnoj pomoći Srbije zabranjuje državnu pomoć́, zahteva prethodno obaveštavanje o merama pomoći pre dodele i utvrđuje kriterijume za pravnu procenu njihove kompatibilnosti. Komisija za kontrolu državne pomoći (CSAC) ima ovlašćenja da sprovodi ex ante i ex post kontrolu mera pomoći, suspenduje i naredi povraćaj pomoći od preduzeća. Pored toga, pojedine mere pomoći mogu se ispitati i od strane Evropske komisije u skladu sa SSP-om, kao i od strane vlasti koje su osnovale ECT i ECAA.

Kao rezultat, subvencije, poreske olakšice, državne garancije, krediti od strane državnih banaka, restrukturiranje i privatizacija državnog preduzeća, JPP i bilo koje poslovne transakcije koje uključuju javni element, su pod regulatornim rizikom ako se može utvrditi element državne pomoći.

Udeo na tržištu i profitabilnost preduzeća mogu biti pogođeni i pružanjem nelegalnih finansijskih prednosti konkurentskoj kompaniji putem javnih sredstava.

Imamo iskustvo iz prve ruke u strukturiranju složenih poslovnih transakcija i stručnost u državnoj pomoći, konkurenciji, poreskim i korporacijskim pravnim oblastima.

Naši advokati imaju iskustva u savetovanju i obuci klijenata pod nadzorom institucija Evropske komisije i Energetske zajednice. Pomažemo našim klijentima da smanje investicione troškove tako što otklanjaju državnu pomoć́ pred CSAC-om.

Stojković Advokati su takođe savetovali i zastupali klijente pred CSAC-om kako bi se sprečilo nelegalno pružanje finansijskih prednosti njihovim konkurentima.

Usluge AK Stojković Advokati obuhvataju:

 • Opšte savetovanje i revizija potencijalnih elemenata državne pomoći i zaštite prava konkurencije za predložene investicije, prodaje, javno privatne transakcije i druge komercijalne transakcije koje uključuju javni element;
 • Savetovanje i očuvanje kompatibilnosti predložene subvencije i/ili drugih instrumenata državne pomoći sa srpskim i primenjivim pravilima EU, uključujući pružanje pravnog nadzora celokupnog procesa dodele pomoći od prijave organu za dodelu pomoći do obaveštenja o mogućim merama pomoći za CSAC;
 • otklanjanje predloženih mera državne pomoći u postupku obaveštavanja pred CSAC;
 • Temeljna odbrana u slučajevima nepostojanja elementa državne pomoći u transakciji ili kompatibilnosti dodele državne pomoći s važećim lokalnim i EU pravilima;
 • Zaštita komercijalnih interesa klijenta pogođenog nezakonitom i nekompatibilnom državnom pomoći;
 • Obuka o usklađenosti državne pomoći.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka