Državna pomoć

Srbija je preuzela obavezu da implementira pravila EU o državnoj pomoći prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), sporazumu o energetskoj zajednici (ECT) i Evropskom zajedničkom vazduhoplovnom području (ECAA).

Zakon o državnoj pomoći Srbije zabranjuje državnu pomoć́, zahteva prethodno obaveštavanje o merama pomoći pre dodele i utvrđuje kriterijume za pravnu procenu njihove kompatibilnosti. Komisija za kontrolu državne pomoći (CSAC) ima ovlašćenja da sprovodi ex ante i ex post kontrolu mera pomoći, suspenduje i naredi povraćaj pomoći od preduzeća. Pored toga, pojedine mere pomoći mogu se ispitati i od strane Evropske komisije u skladu sa SSP-om, kao i od strane vlasti koje su osnovale ECT i ECAA.

Kao rezultat, subvencije, poreske olakšice, državne garancije, krediti od strane državnih banaka, restrukturiranje i privatizacija državnog preduzeća, JPP i bilo koje poslovne transakcije koje uključuju javni element, su pod regulatornim rizikom ako se može utvrditi element državne pomoći.

Udeo na tržištu i profitabilnost preduzeća mogu biti pogođeni i pružanjem nelegalnih finansijskih prednosti konkurentskoj kompaniji putem javnih sredstava.

Imamo iskustvo iz prve ruke u strukturiranju složenih poslovnih transakcija i stručnost u državnoj pomoći, konkurenciji, poreskim i korporacijskim pravnim oblastima. Naši advokati imaju iskustva u savetovanju i obuci klijenata pod nadzorom institucija Evropske komisije i Energetske zajednice. Pomažemo našim klijentima da smanje investicione troškove tako što otklanjaju državnu pomoć́ pred CSAC-om. Advokati naše advokatske kancelarije su takođe savetovali i zastupali klijente pred CSAC-om kako bi se sprečilo nelegalno pružanje finansijskih prednosti njihovim konkurentima.

Usluge kancelarije Stojković obuhvataju:

  • Opšte savetovanje i revizija potencijalnih elemenata državne pomoći i zaštite prava konkurencije za predložene investicije, prodaje, javno privatne transakcije i druge komercijalne transakcije koje uključuju javni element;
  • Savetovanje i očuvanje kompatibilnosti predložene subvencije i/ili drugih instrumenata državne pomoći sa srpskim i primenjivim pravilima EU, uključujući pružanje pravnog nadzora celokupnog procesa dodele pomoći od prijave organu za dodelu pomoći do obaveštenja o mogućim merama pomoći za CSAC;
  • otklanjanje predloženih mera državne pomoći u postupku obaveštavanja pred CSAC;
  • Temeljna odbrana u slučajevima nepostojanja elementa državne pomoći u transakciji ili kompatibilnosti dodele državne pomoći s važećim lokalnim i EU pravilima;
  • Zaštita komercijalnih interesa klijenta pogođenog nezakonitom i nekompatibilnom državnom pomoći;
  • Obuka o usklađenosti državne pomoći.