Poresko planiranje

Poresko planiranje

Poresko planiranje je proces primene znanja iz oblasti poreskog sistema na konkretno preduzeće sa ciljem planiranja poreskih obaveza. Ovaj proces postoji u dva svoja oblika:

Ad Hoc planiranje

Planiranje pojedinih poslovnih ideja ili projekata. Ovo obuhvata poresku analizu specifične situacije (novog poslovnog poduhvata) sa ciljem da se egzaktno predvide sva poreska opterećenja. Razume se, cilj poreskog planiranje je minimizovanje poreskih obaveza za date okolnosti, poštujući sve norme poreskih propisa.

Kontinuirano planiranje

Ovaj vid planiranja konstantno je prisutan u radu sa našim klijentima i za cilj ima stalno preispitivanje organizacije poslovanja u cilju utvrđivanja optimalnijeg načina organizovanja u cilju smanjenja poreskih obaveza na legalan način. Permanentno planiranje je neophodno zbog stalne promene poreskih propisa koja će uvek biti prisutna u svakom poslovnom okruženju, ali i zbog konstantnih promena unutar preduzeća.

Poresko planiranje ima i svoju specifičnu dimenziju – MEĐUNARODNO PORESKO PLANIRANJE.

U savremenom svetu su granice države postale uzak okvir za obaljanje poslovnih aktivnosti, pa je sve češće internacionalno uspostavljanje biznisa. Međunarodno poresko planiranje ima svoje dve dimenzije: poresko planiranje i izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Obe ove dimenzije postaju skoro neizostavni deo poslovanja, te stojimo na raspolaganju klijentima i u ovoj sferi.

Dugogodišnjim iskustvom u oblasti poreskog savetovanja sa različitim privrednim subjektima, i permanentnim usavršavanjem u ovoj oblasti formirali smo jezgro znanja koje garantuje kvalitetno poresko planiranje za sve vrste delatnosti.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka