Poreski izveštaji

Poreski izveštaji

Poreski izveštaji su krajnji proizvodi aktivnosti obračuna poreza

U našem sistemu su to poreske prijave i poreski bilansi, ali i dodatna dokumentacija potrebna za oporezivanje (dodatni obrasci, izveštaji i sl.). Logičan proizvod redovnih računovodstvenih aktivnosti je između ostalog i obračun poreza i formiranje poreske prijave. Danas se poreske prijave podnose elektronski, što podrazumeva ovlašćenje za podnošenje prijave u ime obveznika.

Podnošenje poreskih prijava je potreba i u određenim ad hoc situacijama, mada su te situacije češće kod obveznika – fizičkih lica. Reč je o prijavama koje nemaju stalni karakter, već se odnose na promene koje se dešavaju povremeno (kapitalna dobit, porez na prenos apsolutnih prava i sl.), ali i na one situacije koje se periodično događaju (godišnji porez na dohodak građana, porez na imovinu i sl.).

Takođe, u novije vreme je sve češća tema i izveštaj o transfernim cenama, i za očekivati je da u budućnosti to bude sve aktuelnija tema. Podrazumeva se da zaokružen računovodstveni sistem obuhvata i mogućnost formiranja ovog izveštaja, mada to nije redovna usluga agencije, već se posebno tarifira iz razumljivih razloga.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka