Vesti

Vesti

Dodela sredstava za ugradnju solarnih panela

Raspisan Javni poziv za dodelu sredstava za ugradnju solarnih panela na porodičnim kućama Sve smo bliži izgradnji solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća koje bi mogle da nam obezbede, uz povoljne uslove, dobar deo električne energije. Naravno, čistiji vazduh predstavlja možda najvažniju korist za čitavu zajednicu. Nakon najave Ministarstva rudarstva i energetike da će se […]

Pročitajte više

Vesti

Lakše do sezonskog posla u Srbiji

  Uvodna razmatranja   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je dana 03. septembra 2021. godine na svom zvaničnom sajtu Nacrt Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima („Nacrt“).   Ustavni osnov za donošenje ovog Nacrta sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se […]

Pročitajte više

Vesti

DO SOLARNIH PANELA U JEDNOM KORAKU

  Uvodna razmatranja   U cilju pojednostavljenja procedure za sticanje statusa kupca- proizvođača („Prozjumer“), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 83/2021, „Uredba“).   Uredba donosi to da Prozjumeri nemaju kontakta […]

Pročitajte više

Vesti

Kako će frilenseri plaćati porez u 2022. godini?

Nakon dugih pregovora, protesta i različitih predloga predstavnika frilensera upućenih Vladi, poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđen je tretman frilensera u domenu poreza. Do kraja 2021.godine ova kategorija poreskih obveznika oslobođena je od plaćanja poreza u iznosu od RSD 384.000,00 godišnje za prihode ostvarene u periodu […]

Pročitajte više

Vesti

Kratak vodič za zakup nepokretnosti u Srbiji

  Zakup nepokretnosti, bilo u svrhe obavljanja svoje poslovne delatnosti, bilo u lične svrhe regulisanja stambenog pitanja, jedna je od retkih oblasti pravnog prometa koja se ne doživljava dovoljno ozbiljno i često joj se ne pridaje dovoljno pažnje u detaljnom ugovornom regulisanju odnosa izmedju zakupodavca i zakupca.   Imajući u vidu značaje dve gore navedene […]

Pročitajte više

Vesti

Za digitalne tokene u Srbiji potrebna dozvola

Kako do dozvole za pružanje usluga povezanih sa digitalnim tokenima? Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o  digitalnoj imovini (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020, „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a njegova primena počela je 29. juna 2021. godine.   Digitalna imovina, odnosno […]

Pročitajte više

Vesti

Prenos Udela u Srpskim Firmama

Kratak Vodič za Prenos Udela u Društvima sa Ograničenom Odgovornošću Vlasničku strukturu u jednom preduzeću koje je ustrojeno u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću („Društvo“) čine upisani članovi tog Društva koji su inicijalno svojstvo člana Društva stekli zaključenjem ugovora o osnivanju Društva. Svaki član Društva stiče vlasnički udeo u Društvu srazmerno visini osnivačkog uloga. […]

Pročitajte više

Vesti

Novine u vezi Centralne Evidencije Stvarnih Vlasnika

  Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je na svojoj zvaničnoj internet stranci Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Nacrt“).   Centralna evidencija stvarnih vlasnika regulisana je Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018 i 91/2019, „Zakon“), koji je donet 2018. godine.   Centralna evidencija je […]

Pročitajte više

Vesti

Predložene izmene Zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je na svom zvaničnom sajtu Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Nacrt“).   Javna rasprava o Nacrtu sprovodi se u periodu od 11. do 30. juna 2021. godine.   Zakonom o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, […]

Pročitajte više

Vesti

Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

  Narodna skupština Republike Srbije je na sednici odžanoj 16. juna 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.   Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. […]

Pročitajte više

Saznajte više