Vesti

Vesti

Registar adiministrativnih postupaka u Srbiji

  Počeo je sa radom Registar adiministrativnih postupaka Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o registru administrativnih postupaka („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku Republike Srbije“, br. 44/2021 od 29. aprila 2021. godine, a stupio je na snagu 7. maja 2021. godine.   Zakonom se uređuje […]

Pročitajte više

Vesti

Zaštiti od buke u životnoj sredini u Srbiji

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini   Ministarstvo zaštite životne sredine, objavilo je na svojoj zvaničnoj stranici 2. juna 2021. godine Nacrt Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Nacrt“).   Javna rasprava o Nacrtu se sprovodi od 3. juna do 23. juna 2021. godine.   Nacrtom […]

Pročitajte više

Vesti

Zaštita Poslovne Tajne u Srbiji

  Usvojen Zakon o zaštiti poslovne tajne   Uvodna razmatranja   Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 27. maja 2021. godine usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku Republike Srbije“ broj 53/2021 od 28. maja 2021. godine i stupio je snagu 5.6.2021. godine, izuzev odredbi člana 17 […]

Pročitajte više

Vesti

Usvojen Zakon o metrou i gradskoj železnici

    U cilju ubrzanja realizacije projekta „Beogradski metro“, Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 20. maja 2021. godine usvojila Zakon o metrou i gradskoj železnici („Zakon“). Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 52/2021 od 24. maja 2021. godine, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.   Ustavni osnov za […]

Pročitajte više

Vesti

Predložene novine u praničnom postupku u Srbiji

  Objavljen Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku   Ministarstvo pravde Republike Srbije („Ministarstvo“) objavilo je na svom zvaničnom sajtu 19. maja 2021. godine Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Nacrt“).   Ministarstvo je prateći primenu Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 – […]

Pročitajte više

Vesti

Arhivska građa i Arhivska Delatnost u Srbiji

Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti   Uvodna razmatranja   Narodna skupština Republike Srbiije je na sednici održanoj 24. januara 2020. godine usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“ br. 6/2020, „Zakon“). Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasniku RS“, a njegova primena […]

Pročitajte više

Vesti

Promene Poreske Regulative u Srbiji

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana   Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Zakon“).   Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, br. 44/2021 od 29. aprila. 2021. godine, a stupio je na snagu 7. […]

Pročitajte više

Vesti

Novine u Rudarstvu i Geologiji u Srbiji

Izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istaživanjima   Na sednici koja je održana 20. aprila 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je okviru reformi u oblasti rudarstva usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Zakon“).   Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2015 i 95/2018 […]

Pročitajte više

Vesti

Obnovljivi izvori energije u Srbiji

  Usvojen Zakon o  korišćenju obnovljivih izvora energije   U cilju povećanja udela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 20. aprila 2021. usvojila Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije („Zakon“). Zakon je objavljen u Službenog glasniku RS br. 40/2021 i stupa na snagu 30. aprila 2021. […]

Pročitajte više

Vesti

Novine u energetskoj efikasnosti u Srbiji

Usvojen Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije Novousvojeni Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Zakon“) sastoji se iz 16 glava u kojima su reglisana sledeća pitanja: uslovi i način efikasnog korišćenja energije i energenata; politika efikasnog korišćenja energije; sistem energetskog menadžmenta; mere politike energetske efikasnosti: korišćenje energije u zgradama, kod energetskih […]

Pročitajte više

Saznajte više