Vesti

Vesti

Vesti

Rešavanje sporova između akcionara u IT i tehnološkim kompanijama u Srbiji: Uobičajeni uzroci i rešenja

U današnjem digitalnom dobu, informaciona tehnologija (IT) i tehnološke industrije cvetaju, privlačeći investitore i preduzetnike. Međutim, kako ovi sektori rastu, tako rastu i složenosti i potencijalni sporovi između akcionara. U Srbiji, rešavanje ovih sporova je od suštinskog značaja za očuvanje zdravog poslovnog okruženja i podsticanje inovacija. U ovom članku, istražićemo neke uobičajene uzroke sporova između […]

Pročitajte više

Vesti

Ključni Aspekti za Pouzdano Utvrđivanje Fizičke Deobe Nepokretnosti u Sudskom Postupku

U postupku fizičke deobe nepokretnosti, sud ima odgovornost da na pouzdan način utvrdi sve relevantne činjenice i okolnosti koje su od suštinskog značaja za pravilno sprovođenje deobnog procesa. Ovaj članak istražuje šta sve sud mora da pažljivo razmotri prilikom sprovođenja fizičke deobe nepokretnosti, posebno u situacijama gde je potrebno podeliti nepokretnosti kao posebne stambene i […]

Pročitajte više

Vesti

Kada Fizička Deoba Nepokretnosti Nije Moguća?

Prilikom suočavanja sa potrebom za fizičkom deobom nepokretnosti, važno je razumeti da postoje situacije kada ova opcija nije izvodljiva. Ovaj članak istražuje scenarije u kojima fizička deoba stvari nije moguća i koje pravne opcije tada stoje na raspolaganju. Nemoguća Deoba Često se dešava da fizička deoba nepokretnosti nije izvodljiva ili bi takva deoba znatno umanjila […]

Pročitajte više

Vesti

Razdvajanje Izgrađenog Građevinskog Zemljišta: Kako Oblikovati Fizičku Deobu sa Objektima

Proces fizičke deobe katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište može biti složen, posebno u kontekstu primene Zakona o Prometu Nekretnosti. U ovom članku istražujemo važnost dobro izvedene deobe i značaje primene zakonskih odredbi u ovom procesu. Pravni Kontekst Prva i najbitnija odredba koja se mora uzeti u obzir jeste član 3. stav 1. Zakona […]

Pročitajte više

Vesti

Fizička Deoba Nepokretnosti – Ključni Koraci

Fizička deoba i uređenje načina korišćenja nepokretnosti mogu zvučati složeno, ali uz pravilno razumevanje ključnih koraka i pravnih odredbi, proces može biti mnogo jednostavniji. U ovom članku, istražujemo važne aspekte fizičke deobe i uređenja korišćenja nepokretnosti, pružajući vam jasnoću i uvid u ovu pravnu proceduru. Obuhvatanje Svih Suvlasnika Za uspešan postupak fizičke deobe i uređenja […]

Pročitajte više

Vesti

Nastanak i Oslobađanje od Poreske Obaveze za Preduzetnike Paušalce: Analiza Novih Zakonskih Promena

Analiza Pravnog Osnova za Poresku Obavezu Nakon Gašenja Preduzetnika Paušalca Da li postoji pravni osnov za nastanak i osnovanost poreske obaveze preduzetnika paušalca u slučaju gašenja preduzetnika, pri čemu poreska uprava nije obaveštena o gašenju preduzetnika i nastavlja da duži preduzetnika po automatizmu i posle gašenja? Ranija Pravila: Obaveštenje o Prestanku Delatnosti i Poreska Prijava […]

Pročitajte više

Vesti

Da li nepokretnost koja se stekne ugovorom o doživotnom izdržavanju predstavlja zajedničku imovinu supružnika?

   1. Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju?  Ugovor o doživotnom izdržavanju (u dajem tekstu „Ugovor“) je poseban tip ugovora koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju (u daljem tekstu “Zakon”). Primalac izdržavanja (u daljem tekstu: „Primalac“), nakon svoje smrti, prenosi svojinu na određenoj stvari ili pravo osobi koja mu pruža izdržavanje tokom života (u daljem […]

Pročitajte više

Vesti

Aktivnosti lobiranja u Srbiji i uloga advokata: Analiza mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Uvod Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-011-00-0048/20, doneto 21. februara 2020. godine, izazvalo je interesovanje i raspravu u vezi sa sposobnošću advokata da se bave lobiranjem u Srbiji. Članak će razmotriti ključne tačke ovog mišljenja i istražiti uslove pod kojima lica čija je profesija advokat mogu da se bave lobiranjem u skladu sa […]

Pročitajte više

Vesti

Privremeni Priključak za Nelegalno Izgrađene Objekte: Procedura, Rokovi i Uslovi (2023)

Uvod Unapređujući mogućnosti za vlasnike nelegalno izgrađenih stambenih objekata, nova uredba omogućava privremeni priključak na ključne infrastrukturne mreže. Ovaj članak istražuje ključne detalje o proceduri prijave, rokovima i uslovima koji su deo ove važne promene. Rokovi i Procedura Prijave Počevši od 15. septembra, vlasnici imaju tačno 30 dana da podnesu svoje zahteve za privremeni priključak. […]

Pročitajte više

Saznajte više

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka