Vesti

Pogledi, Vesti

Novine u vezi korišćenja godišnjih odmora u Srbiji

Donet novi Zaključak Vlade RS o korišćenju godišnjih odmora Dana 11.02.2021. godine Vlada Republike Srbije donela je novi Zaključak 05 broj 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo iskoriste […]

Pročitajte više

Vesti

Poslednje Izmene u Zdravstvenom Osiguranju

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju   Zakon o zdravstvenom osiguranju ( u daljem tekst „Zakon“), koji je Narodna skupština Republike Srbije je  usvojila 3. aprila 2019. godine, uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji koje može biti obavezno i dobrovoljno.   S tim u vezi, predstoje izmene Zakona, i to do 1. juna 2021. godine, […]

Pročitajte više

Vesti

Najnovije izmene Zakona o patentima u Srbiji

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima   Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije nedavno je učestvovao u izradi Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.   Inače, važeći Zakon o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 i 66/2019, u daljem tekstu „Zakon“) donet je 2011. […]

Pročitajte više

Vesti

Najnovije Izmene Zakona o stečaju

Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju Zakon o stečaju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu „Zakon“) reguliše uslove i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima.   Stečaj je institut […]

Pročitajte više

Vesti

Do privremenog boravka i radne dozvole preko jednog šaltera

  Zakon o strancima propisuje mogućnost podnošenja objedinjenog zahteva kojim stranac u Republici Srbiji može da dobije dozvolu za privremeni boravak i rad. Od 28. novembra 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu (“Službeni glasnik RS”, br. 144/2020 od 27.11.2020.godine, […]

Pročitajte više

Vesti

Počinje primena pravila o utvrđivanju porekla imovine

  Narodna skupština Republike Srbije je 29. februara 2020. godine usvojila Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS br. 18/2020 i stupio na snagu 11. marta 2020. godine, ali sa odloženom primenom od godinu dana radi obezbeđenja uslova za njegovu efikasnu primenu.   […]

Pročitajte više

Vesti

Porezi na digitalnu imovinu u Srbiji

  Iz razloga usaglašavanja sa Zakonom o digitalnoj imovini, izvršene su dopune i izmene poreske regulative, među kojima su najznačajnije sledeće:   Izmenama Zakona o porezima na imovinu uvodi se oporezivanje nasleđene i na poklon primljene digitalne imovine.   Stope su proporcionalne, ali diferencirane u zavisnosti od stepena srodstva između ostavioca, odnosno poklonodavca i poreskog […]

Pročitajte više

Vesti

Nove procedure u oblasti energetike i rudarstva

  Imajući u vidu značaj sektora energetike i rudarstva za stabilno funkcionisanje privrede i podizanje kvaliteta života građana, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije („Ministarstvo“) objavilo je dana 16. januara 2021. godine na svom zvaničnom sajtu polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o enegetici i Zakona o izmenama i dopunama […]

Pročitajte više

Vesti

Novine u Javnim Nabavkama u Srbiji

Izmene u sistemu javnih nabavki Narodna skupština Republike Srbije je još na sednici održanoj 23. decembra 2019. godine usvojila novi Zakon o javnim nabavkama („Zakon“), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 91/19 od 24. decembra 2019. godine. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim […]

Pročitajte više

Vesti

Otklanjaje dvostrukog oporezivanja Hong Kong – Srbija

Potvrđen Ugovor između Srbije i Hong Konga o otklanjaju dvostrukog oporezivanja Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 24. decembra 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na […]

Pročitajte više

Saznajte više