Vesti

Vesti

Nove procedure u oblasti energetike i rudarstva

  Imajući u vidu značaj sektora energetike i rudarstva za stabilno funkcionisanje privrede i podizanje kvaliteta života građana, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije („Ministarstvo“) objavilo je dana 16. januara 2021. godine na svom zvaničnom sajtu polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o enegetici i Zakona o izmenama i dopunama […]

Pročitajte više

Vesti

Novine u Javnim Nabavkama u Srbiji

Izmene u sistemu javnih nabavki Narodna skupština Republike Srbije je još na sednici održanoj 23. decembra 2019. godine usvojila novi Zakon o javnim nabavkama („Zakon“), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 91/19 od 24. decembra 2019. godine. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim […]

Pročitajte više

Vesti

Otklanjaje dvostrukog oporezivanja Hong Kong – Srbija

Potvrđen Ugovor između Srbije i Hong Konga o otklanjaju dvostrukog oporezivanja Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj dana 24. decembra 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na […]

Pročitajte više

Vesti

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja Japan – Srbija

Mere za otklanjanje dvostrukog oporezivanja na relaciji Japan – Srbija U cilju unapređenja bilateralne privredne i finansijske saradnje između Srbije i Japana, ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali i ambasador Japana u Srbiji Đunići Marujama potpisali su 21.07.2020. godine Ugovor izmedju Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Pročitajte više

Vesti

Realizacija projekta Beogradski metro

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 24. decembra 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji. Sporazum je potpisan 26.11.2020. godine između francuskog ministra za spoljnu trgovinu i ekonomsku promociju Franka Ristera i srpskog ministra finansija […]

Pročitajte više

Vesti

Nove Izmene i Dopune Seta Zakona

Usvojene izmene i dopune seta zakona Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17.12.2020. godine usvojila izmene i dopune niza zakona među kojima su:   Zakon o tržištu kapitala; Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.   Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala […]

Pročitajte više

Vesti

Zakon o digitalnoj imovini stupa na snagu sutra

  Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o digitalnoj imovini („Zakon“).   Zakon je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 153/2020, dana 21.12.2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.   Kako bi se ostavilo dovoljno vremena pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom […]

Pročitajte više

Vesti

Izmene i dopune poreskih zakona

  Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojile izmene i dopune niza poreskih zakona među kojim su: Zakon o porezu na dodatu vrednost Zakon o porezu na dobit pravnih lica Zakon o porezu na dohodak građana   Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost   […]

Pročitajte više

Vesti

Usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije

Usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu Narodna skupština Republike Srbije je dana 10. decembra 2020. godine usvojila Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu u daljem tekstu („ Zakon“ ). Zakon donosi neka od sledeća rešenja: predviđa ukupne prihode i primanja budžeta u iznosu od 1.336,3 milijarde dinara, što predstavlja povećanje […]

Pročitajte više

Vesti

Izmene i dopune Zakona o javnom dugu

  Na sednici održanoj 10. decembra 2020. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu („Zakon“), kao deo ekonomskih reformi koje se trenutno sprovode. Najvažnije izmene sastoje se u sledećem: vrši se terminološko usklađivanje uvođenjem definicije Hedžinga, kao instrumenta zaštite od finansijskog rizika; uvodi se mogućnost da […]

Pročitajte više

Saznajte više