Vesti

Uncategorized

Nove poreske olakšice za zarade istraživača u Srbiji

  Uvod Istraživanje oduvek predstavlja osnovni generator razvoja nauke, ekonomije, privrede kao i društva u celini. U tom pravcu Zakon o porezu na dohodak građana[1] (“Zakon“) u članu 21i predviđa poresku olakšicu za poslodavca koji angažuje radnika na poslovima istraživanja i razvoja (“Poreska olakšica“). Istraživanjem se smatra originalno i planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja […]

Pročitajte više

Uncategorized

Gostovanje Petra Kilibarde iz STATT u TV emisiji uživo

Zakup nekretnina u Beogradu i Srbiji Saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati, advokat Petar Kilibarda, gostovao je uživo u emisiji „Mi danas“ na K1 televiziji. Tema emisije bila je zakup nepokretnosti, pravni i faktički odnosi između zakupaca i zakupodavaca, pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju u slučaju kršenja ugovora ili zakona, odnosi sa ostalim […]

Pročitajte više

Uncategorized

NOVI Zakon o tržištu kapitala u Srbiji

USVOJEN NOVI ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA   Uvodna razmatranja   Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 23. decembra 2021. godine novi Zakon o tržištu kapitala („Zakon“).   Stari Zakon o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) prestaje da važi danom primene novog Zakona.   Novi Zakon je stupio na […]

Pročitajte više

Uncategorized

IZMENE ZAKONA O PATENTIMA

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2021, „Zakon“), stupio je  na snagu 23. decembra 2021. godine, a njegov cilj je kako navode u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije u oblasti zaštite pronalazaka, kao i otklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni u […]

Pročitajte više

Uncategorized

Digitalizacija osnivanja privrednog društva u Srbiji

  Digitalizacija osnivanja privrednog društva od 2023. godine U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanja, izvršene su dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021,“Zakon“)  kojima se propisuje da se prijava za osnivanje privrednog društva podnosi Agenciji za privredne registre ( u daljem tekstu: […]

Pročitajte više

Uncategorized

Novine Kod Likvidacija Firmi u Srbiji

SKRAĆENI POSTUPAK PRINUDNE LIKVIDACIJE U PRIMENI OD 01. JUNA 2022.GODINE   Najnovijim izmenama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, „Zakon“) izvršene su izmene i dopune odredaba koje se odnose na prinudnu likvidaciju.   Na prvom mestu, dodata su još dva razloga […]

Pročitajte više

Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti, Vesti

Onemogućena Izgradnja Dve Mini Hidroelektrane

    Srbija, kao država sa velikim brojem reka, predstavlja ogroman potencijal za proizvodnju električne energije.   Konkretno, u opštini Arilje, prostornim planom su precizirane lokacije za izgradnju 15 mini hidroelektrana („MHE“), od kojih je samo jedna na vodotoku Moravica.   Međutim, već neko vreme vodotok Moravica je postao predmet interesovanja brojnih investitora koji su […]

Pročitajte više

Uncategorized

U Pripremi Novi Zakon O Radu

  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja („Ministarstvo“) priprema nacrt novog Zakona o radu („Zakon“) koji će biti predložen Narodnoj skupštini nakon javne rasprave.   Namera predlagača jeste da unapredi radno pravo u Srbiji predlaganjem regulative koja će sa sobom doneti mnoštvo novina.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA   Po svemu sudeći, osnovni […]

Pročitajte više

Uncategorized

Radna Praksa Postaje Zakonski Regulisana

ZAKON O RADNOJ PRAKSI PRVI PUT U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE   Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je Nacrt Zakona o radnoj praksi kao jednu novinu u pravnom životu Republike Srbije. Dokument je upućen na javnu raspravu koja traje do 23. decembra 2021. godine.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA   Ono što […]

Pročitajte više

Uncategorized

Frilenseri u 2022. ipak neće plaćati porez kvartalno

  Poreski tretman frilensera za 2021.godinu koji je je predviđen poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje važiće i u 2022. godini. Iako je prethodno doneta odluka, po kojoj su frilenseri u obavezi da od 01.01.2022.godine podnose poresku prijavu na svaka tri meseca, – kvartalno, ova […]

Pročitajte više

Saznajte više