Vesti

Vesti

KAKO DO STALNOG NASTANJENJA AKO STE STRANAC U REPUBLICI SRBIJI

Uslovi za podnošenje zahteva Stranac može podneti zahtev za stalno nastajanje ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova: Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio u Republici Srbiji neprekidno duže od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do ukupno 10 meseci […]

Pročitajte više

Vesti

Liberalizacija ulaska u Republiku Srbiju i prekid obavezne samoizolacije

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj dana 21. maja 2020. godine, usvojila preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, shodno kojima, počev od 22. maja 2020. godine, za ulazak u Republiku Srbiju neće biti potreban negativan test na korona virus, niti dozvola od strane Komisijе za davanje dozvole za ulazak […]

Pročitajte više

Vesti

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Pravo na suđenje u razumnom roku i pravne posledice povrede ovog prava regulisani su Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“ br. 40/2015, u daljem tekstu: „Zakon“). Ovo pravo ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i izvršni postupak, svaki učesnik postupka koji je po svojoj prirodi vanparnični, dok […]

Pročitajte više

Vesti

Protokol o ulasku u Republiku Srbiju

Vlada Republike Srbije je, 15. marta 2020. godine, proglasila vanredno stanje usled pandemije zarazne bolesti COVID – 2019, koje je rezultiralo zatvaranjem granica i zabranom kretanja. Privremeni režim zabrane ulaska u zemlju se nije odnosio na srpske državljane i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje. Vlada Republike Srbije je nakon ukidanja […]

Pročitajte više

Vesti

Obavezan upis u evidenciju Operatora IKT sistema od posebnog značaja

Operatori IKT sistema od posebnog značaja, odnosno kompanije koje posluju u okviru delatnosti koje su navedene Zakonom o informacionoj bezbednosti, u obavezi su da uspostave i održavaju adekvatan IKT sistem, kao i da izvrše proveru usklađenosti primenjenih mera zaštite sa Zakonom o informacionoj bezbednosti i da o tome sačine izveštaj.  Navedene obaveze operateri su dužni […]

Pročitajte više

Vesti

Normativno uređenje ponude zamenskog putovanja

Globalna pandemija nastala usled bolesti Covid-19 nanela je ogromne gubitke turističkoj industriji. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija gospodin Rasim Ljajić izjavio je da još nema zvaničnih podataka, ali da se očekuje da će se šteta u turizmu za prvih pet meseci, nastala usled krize izazvane koronavirusom, iznositi približno 300 miliona […]

Pročitajte više

Vesti

Pomeranje rokova za predaju finansijskih izveštaja i prijava za porez na dobit

Vlada Republike Srbije je, 16. aprila 2020. godine, donela Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora […]

Pročitajte više

Vesti

Otkazivanje turističkih aranžmana za vreme i nakon prestanka vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije je, 15. marta 2020. godine, proglasila vanredno stanje usled pandemije virusa COVID – 2019, koje je rezultiralo zatvaranjem granica i zabranom kretanja. Proglašenjem vanrednog stanja pojavile su se brojne dileme u pogledu turističkih aranžmana koje je trebalo realizovati u toku vanrednog stanja i nakon što opasnost od zaraze prestane. U tom konktekstu, […]

Pročitajte više

Vesti

Izvršenje ugovorih obaveza za vreme vanrednog stanja

Kada je o izvršenju obaveza predviđenih ugovorom reč, osnovni postulat obligacionog prava je da iste budu izvršene uredno – savesno, u svemu kako one glase, i blagovremeno – u roku predviđenom ugovorom. Međutim, šta se dešava kada izvršenje ugovorne obaveze nije moguće usled objektivnih okolnosti koje, pri tom, imaju karakter više sile? Viša sila je […]

Pročitajte više

Saznajte više