Vesti

Vesti

Vesti

Razumevanje Naknade Štete u Saobraćajnim Nezgodama: Maksimalizujte Svoju Naknadu sa Stojković Advokatima

Maksimalizujte Svoju Naknadu Štete u Saobraćajnim Nezgodama Često osiguravajuća društva odbijaju osnovanost zahteva ili nude neadekvatne iznose naknade kako bi minimizirala svoje obaveze. Da biste maksimizovali svoju naknadu štete u saobraćajnim nezgodama, važno je angažovati advokata koji razume saobraćajne nesreće, saobraćajne prekršaje i ima opsežno znanje o sudskoj praksi u vezi sa procenom štete. U […]

Pročitajte više

Vesti

Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključni institut efikasnosti srpskog pravosuđa

Zaključenje sporazuma Sporazum o priznanju krivičnog dela je važan mehanizam u srpskom krivično-procesnom pravu, regulisan članom 313 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava efikasnije vođenje krivičnih postupaka kroz pregovore između tužilaštva i odbrane, čime se značajno štedi vreme i resursi sudova. Kada i kako se zaključuje sporazum? Sporazum se može zaključiti od trenutka […]

Pročitajte više

Vesti

Odlaganje krivičnog gonjenja i Sporazum o priznanju krivičnog dela: Ključne odredbe srpskog krivičnog prava

Odlaganje krivičnog gonjenja (Oportunitet) Odlaganje krivičnog gonjenja, poznatije kao oportunitet, je relativno nov institut u srpskom krivičnom pravu, predviđen članom 283 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Ovaj institut omogućava tužilaštvu da odloži krivično gonjenje protiv osumnjičenog pod određenim uslovima, što doprinosi efikasnosti pravosudnog sistema. Kada se može primeniti oportunitet? Primena oportuniteta je moguća samo za […]

Pročitajte više

Vesti

Poreski Tretman Isplate Dividende Fizičkom Licu – Rezidentu Nemačke

Navigacija kroz kompleksnosti međunarodnog oporezivanja može biti izazovan zadatak, posebno kada je reč o poreskom tretmanu isplate dividendi preko granica. Za kompanije i pojedince uključene u prekogranične investicije, razumevanje relevantnih poreskih propisa je ključno za osiguranje usklađenosti i optimizaciju poreskih obaveza. Ovaj članak istražuje specifičan slučaj isplate dividendi iz srpske kompanije fizičkom licu – rezidentu […]

Pročitajte više

Vesti

Odricanje od Prava na Naknadu za Rad Zakonskog Zastupnika koji Radi po Osnovu Ugovora o Pravima i Obavezama Direktora

Često pitanje koje dobijamo u Stojković Advokatima (STATT) jeste da li lice koje obavlja poslove zakonskog zastupnika po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, van radnog odnosa, može da se odrekne prava na naknadu za rad. Ovaj članak ima za cilj da razjasni pravni okvir i posledice takvog odricanja u Srbiji, na osnovu relevantnih […]

Pročitajte više

Vesti

Uslovi za Uspostavljanje Video i/ili Audio Nadzora kod Poslodavca

Kako tehnologija napreduje, sve više poslodavaca razmatra uvođenje video i audio nadzora u radnom okruženju. AK Stojković Advokati primila je veliki broj pitanja vezanih za ovu temu, što je bio direktan povod za tekst koji je pred vama. U ovom članku ćemo detaljno objasniti uslove za uspostavljanje nadzora, relevantne zakonske propise, kao i procedure koje […]

Pročitajte više

Vesti

Mogu li se razvesti brak sklopljen u SAD-u pred domaćim sudom?

Jedno od čestih pitanja koje se javlja kod srpskih državljana koji žive ili su živeli u inostranstvu jeste da li mogu da se razvedu pred domaćim sudom, čak i ako je brak sklopljen u inostranstvu, konkretno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo pitanje je od značaja za mnoge parove, a odgovor leži u propisima koje regulišu […]

Pročitajte više

Vesti

Da li preduzetnik može zaposliti samog sebe? Pravne, poreske i računovodstvene implikacije

Često se postavlja pitanje da li preduzetnik može zaposliti samog sebe ugovorom o radu u svojoj preduzetničkoj radnji, posebno kada se radi o specifičnim oblastima kao što je zubna tehnika. U ovom članku istražujemo pravne, poreske i računovodstvene aspekte ove situacije. Pravna Perspektiva Preduzetnik i pravna regulativa: Prema članu 83. stav 1. Zakona o privrednim […]

Pročitajte više

Vesti

Da li strano fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji mora imati PIB za nerezidente za rešenje o porezu na prenos apsolutnih prava?

Kada strano fizičko lice sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji, koje poseduje ličnu kartu za strance i prijavljeno prebivalište u Srbiji, zaključi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, postavlja se pitanje da li je neophodno da poseduje PIB (porezni identifikacioni broj) za nerezidente kako bi mu bilo izdato rešenje o porezu na prenos apsolutnih prava. Ova situacija […]

Pročitajte više

Vesti

Da li zdravstvena ustanova u Srbiji može da obavlja tretmane matičnim ćelijama?

Naša kancelarija je nedavno dobila sledeća pitanja na temu obavljanja tretmana matičnim ćelijama u zdravstvenim ustanovama u Srbiji: Da li zdravstvena ustanova u Srbiji (i u kojoj propisanoj formi zdravstvene ustanove) može da obavlja tretmane matičnim ćelijama? Da li je za to potrebna dodatna dozvola, mimo uobičajene saglasnosti zdravstvene inspekcije? Konkretno, u pitanju su tretmani: […]

Pročitajte više

Saznajte više

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka