Vesti

Vesti

Od 11. jula 2020. godine važi novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Pravilnik Ministarstva rada o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, objavljen je u “Sl. glasniku RS“, br. 94/2020 dana 3. jula 2020. godine, a stupa na snagu dana 11. jula 2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik).  Ovaj Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima i u radnoj […]

Pročitajte više

Vesti

Organizacija rada kod poslodavca u uslovima vanredne situacije

Prošlo je više od dva meseca od ukidanja Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Sl. Glasnik“ RS br. 29 od 15. marta 2020. Godine). Nažalost, epidemiološka situacija u Republici Srbiji se u međuvremenu iznova pogoršala, što je praćeno proglašenjem vanredne situacije u čak 24 srpska grada i opština, i to: u Beogradu, […]

Pročitajte više

Vesti

Jedinstveni registar korisnika platne usluge izvršavanja novčane doznake Narodne banke Srbije

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 91/2019), Narodna banka Srbije će voditi Jedinstveni registar korisnika platne usluge izvršavanja novčane doznake (u daljem tekstu: Registar). Narodna banka Srbije je počela da vodi ovaj Registar od 1. juna 2020. godine. Novčane doznake (lični transferi novca) predstavljaju platnu uslugu kod […]

Pročitajte više

Vesti

Postupak Azila u Republici Srbiji

Prilikom granične kontrole na ulasku u Republiku Srbiju ili na teritoriji Republike Srbije, stranac može usmenim ili pismenim putem, pred ovlašćenim policijskim službenikom Ministarstva, izraziti nameru da podnese zahtev za azil. Izuzetno, stranac nameru da podnese zahtev za azil može izraziti i u Centru za azil, u drugom objektu određenom za smeštaj tražilaca, kao i […]

Pročitajte više

Vesti

STANARSKO PRAVO I STAMBENA PODRŠKA

I) Pojam, koncept i hronološki prikaz razvoja instituta stanarskog prava:  Stanarsko pravo predstavlja pravo trajnog i nesmetanog  korišćenja stana radi zadovoljavanja ličnih i porodičnih stambenih potreba i pravo učešća u upravljanju stambenim zgradama. Ovo pravo razvilo se iz ugovora o zakupu u periodu nakon Drugog svetskog rata, s obzirom da je tada vladajući politički i […]

Pročitajte više

Vesti

Azil u Republici Srbiji: lica ovlašćena da traže azil

Prema Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti („Zakon“)  pravo na utočište, odnosno status izbeglice odobrava se tražiocu koji se nalazi izvan države svog porekla ili države uobičajenog boravišta, a opravdano strahuje od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog uverenja, a zbog čega ne može ili ne […]

Pročitajte više

Vesti

KAKO DO STALNOG NASTANJENJA AKO STE STRANAC U REPUBLICI SRBIJI

Uslovi za podnošenje zahteva Stranac može podneti zahtev za stalno nastajanje ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova: Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio u Republici Srbiji neprekidno duže od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do ukupno 10 meseci […]

Pročitajte više

Vesti

Liberalizacija ulaska u Republiku Srbiju i prekid obavezne samoizolacije

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj dana 21. maja 2020. godine, usvojila preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, shodno kojima, počev od 22. maja 2020. godine, za ulazak u Republiku Srbiju neće biti potreban negativan test na korona virus, niti dozvola od strane Komisijе za davanje dozvole za ulazak […]

Pročitajte više

Vesti

ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Pravo na suđenje u razumnom roku i pravne posledice povrede ovog prava regulisani su Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“ br. 40/2015, u daljem tekstu: „Zakon“). Ovo pravo ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i izvršni postupak, svaki učesnik postupka koji je po svojoj prirodi vanparnični, dok […]

Pročitajte više

Vesti

Protokol o ulasku u Republiku Srbiju

Vlada Republike Srbije je, 15. marta 2020. godine, proglasila vanredno stanje usled pandemije zarazne bolesti COVID – 2019, koje je rezultiralo zatvaranjem granica i zabranom kretanja. Privremeni režim zabrane ulaska u zemlju se nije odnosio na srpske državljane i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje. Vlada Republike Srbije je nakon ukidanja […]

Pročitajte više

Saznajte više