Restrukturiranje, insolventnost, stečaj i likvidacija

Restrukturiranje, insolventnost, stečaj i likvidacija

Advokati kancelarije Stojković učestvovali su u brojnim postupcima restrukturiranja preduzeća, restrukturiranja duga, stečajeva i likvidacija.

Obimnom praksom i posvećenim timom stručnjaka dali smo svoj doprinos savetujući o kompleksnim pravnim pitanjima u nekim od najvećih i najsloženijih restrukturiranja u Srbiji i uspeli smo da predočimo klijentima inovativna rešenja i ostvarimo rezultate koji su rezultirali povećanjem profita naših klijenata.

Takođe smo specijalizovani i u oblasti međunarodnog stečaja i restrukturiranja, koristeći širok spektar lokalnih i međunarodnih opcija, uključujući različite poslovne aranžmane, unapred pripremljene pakete reorganizacije, itd.

Usluge advokatske kancelarije Stojković uključuju pružanje specijalističkih saveta o formalnim aspektima stečajnog postupka, uslovima za podnošenje zahteva za stečaj, restrukturiranju duga i izradi plana otplate duga, otežanim prodajama i kupovinama, vansudskim nagodbama i poravnanjima.

Naši advokati su savetuju međunarodne investitore, lokalne banke, finansijske savetnike kao i druge klijente na poljima restrukturiranja, stečaja i likvidacije.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka