Restrukturiranje, insolventnost, stečaj i likvidacija

Advokati kancelarije Stojković učestvovali su u brojnim postupcima restrukturiranja preduzeća, restrukturiranja duga, stečajeva i likvidacija.

Obimnom praksom i posvećenim timom stručnjaka dali smo svoj doprinos savetujući o kompleksnim pravnim pitanjima u nekim od najvećih i najsloženijih restrukturiranja u Srbiji i uspeli smo da predočimo klijentima inovativna rešenja i ostvarimo rezultate koji su rezultirali povećanjem profita naših klijenata.

Takođe smo specijalizovani i u oblasti međunarodnog stečaja i restrukturiranja, koristeći širok spektar lokalnih i međunarodnih opcija, uključujući različite poslovne aranžmane, unapred pripremljene pakete reorganizacije, itd.

Usluge advokatske kancelarije Stojković uključuju pružanje specijalističkih saveta o formalnim aspektima stečajnog postupka, uslovima za podnošenje zahteva za stečaj, restrukturiranju duga i izradi plana otplate duga, otežanim prodajama i kupovinama, vansudskim nagodbama i poravnanjima.

Naši advokati su savetuju međunarodne investitore, lokalne banke, finansijske savetnike kao i druge klijente na poljima restrukturiranja, stečaja i likvidacije.