Nasledno pravo i ostavinski postupak

Kada dođe do gubitka voljenih osoba, poslednje što član porodice želi jeste da zove i angažuje advokata. Iako pronalazak advokata ne bi trebalo da bude komplikovan, angažovanje pravog advokata kako bi pokrenuo ostavinski postupak zahteva pažljiv pristup.

Poštujući volju ostavioca i/ili zakonskih prava naslednika, advokatska kancelarija Stojković stara se da klijenti dobiju pravičan tretman i dobiju svoje nasledstvo po zakonima Srbije ili Crne Gore.