Dr. Vladimir Vasiljev je Specijalni Savetnik u Advokatskoj kancelariji Stojković.

Dr Vladimir Vasiljev je direktor konsultantske kuće JPP-TIM , usko specijalizovane za sprovođenje projekata JPP i koncesija. Vladimir je prvi u Srbiji doktorirao na temu JPP na FPN u Beogradu, autor je knjige “Lokalna samouprava i razvoj” , udžbenika o javno-privatnom partnerstvu (u pripremi za izdavanje kod Razvojne agencije Srbije) i više naučnih radova (link 1 i link 2) na temu JPP.

Kao aktivni predavač održao je brojne stručne seminare na temu JPP, između ostalog i Udruženju javnih tužilaca Srbije i Državnom pravobranilaštvu. Aktivni je konsultant za pitanja JPP u nekoliko opština u zemlji i zastupa interese više domaćih i stranih kompanija u poslovima JPP i koncesija. Konsultantska kuća JPP-TIM angažovana je na izradi projektne dokumentacije za projekte ukupne vrednosti preko 60 miliona evra.