Sklapanje braka stranaca u Srbiji: Jednostavna procedura za međunarodne parove

Srbija, sa svojim gostoprimljivim stavom i jednostavnim zakonskim procedurama, sve više privlači parove iz različitih delova sveta koji žele da svoje partnerstvo krunišu brakom. Ova zemlja, poznata po svojoj bogatoj kulturi, istoriji i neodoljivoj tradiciji, nudi idealnu kulisu za jedinstveno venčanje. Bez obzira da li ste stranac koji živi u Srbiji ili dolazite iz inostranstva sa željom da ovdje izgovorite svoje sudbonosno “da”, proces zaključenja braka u Srbiji je iznenađujuće jednostavan. U ovom uvodu, osvrnućemo se na ključne aspekte koji čine Srbiju privlačnom destinacijom za brak stranaca, ističući kako njene fleksibilne zakonske zahteve, tako i proceduru koja je učinjena pristupačnom za sve.

SKLAPANJE BRAKA STRANACA U SRBIJI

 Dakle, Republika Srbija je poslednjih godina privlačna destinacija za strance iz brojnih razloga. Jedan od njih je svakako i mogućnost da stranci u Srbiji na jednostavan način, bez preterano strogih uslova, zaključe brak. U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na uslove koje je Republika Srbija propisala za zaključenje civilnog braka stranaca kao i proceduru zaključenja istog.

Uslovi za sklapanje braka stranaca u Republici Srbiji

 Porodičnim zakonom[1](„Porodični zakon“) propisana je grupa bračnih smetnji koja se odnosi na sva lica koja nameravaju da sklope brak u Republici Srbiji, kako na domaća tako i strana:

·         Bračnost: brak ne može sklopiti lice koje je već u braku. Ova norma Porodičnog zakona predstavlja i izraz načela monogamije u našem porodičnom pravu.

·         Nesposobnost za rasuđivanje: brak ne može sklopiti lice koje je nesposobno za rasuđivanje. Jedan od osnovnih uslova za sklapanje braka je postojanje saglasnosti volja budućih supružnika, ukoliko je lice nesposobno za rasuđivanje ne može postojati ni pravno valjana volja za zaključenje braka.

·         Krvno srodstvo: brak ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji brak ne mogu sklopiti: rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, te deca braće i sestara po ocu ili majci.

·         Adoptivno (građansko), tazbinsko srodstvo kao i starateljstvo

·         Maloletstvo:  brak ne može sklopiti maloletno lice. Izuzetno, sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku.

·         Sloboda volje: brak ne može da sklopi lice čija volja nije slobodna. Rušljiv je brak prilikom čijeg zaključenja je postojala mana volje jednog ili oba supružnika.

Stranci u Republici Srbiji ne moraju imati odobreni privremeni boravak kako bi zaključili brak. Ono što je neophodno je da su zakonito ušli na teritoriju Srbije u skladu sa propisanim viznim režimom.

Procedura sklapanja braka stranaca u Republici Srbiji

 Za sklapanje braka nadležan je upravni organ opštine – matičar. Stranci mogu birati opštinu u kojoj će se venčati što im omogućava da izaberu onu u kojoj će se ova procedura najbrže obaviti. Supružnici svoju nameru moraju iskazati lično usmenim putem uz prisustvo ovlašćenog sudskog tumača. Prilikom usmene prijave matičar utvrđuje identitet i prebivalište lica koja zaključuju brak uvidom u stranu putnu ispravu i ličnu kartu za strance. Nakon iskazane namere matičar o istoj sastavlja zapisnik.

Da bi matičar zakazao venčanje, pre toga mora proveriti ispunjenost svih formalnih uslova kao i  valjanost dokumentacije koju su stranci dužni da dostave na uvid.

Na ceremoniji sklapanja braka neophodno je prisustvo dva svedoka kao i ovlašćenog sudskog tumača za njihov maternji jezik zbog činjenice da se venčanje održava na srpskom jeziku.

Venčanje se odvija u prostorijama opštine ili u drugim svečanim prostorijama namenjenim za čin venčanja.

Nakon ceremonije, matičar upisuje brak u matičnu knjigu venčanih i o sklopljenom braku obaveštava diplomatsko-konzularno predstavništvo države čiji državljani su zaključili brak u našoj zemlji kako bi isti bio priznat u stranoj zemlji iz koje potiču supružnici.

Zašto je Srbija idealno mesto za sklapanje braka stranaca?

Srbija stoji kao zvezda vodič za međunarodne parove željne da svoju ljubav ozvaniče u srcu Balkana. Uz minimalne pravne prepreke i otvorenu politiku prema strancima, ova zemlja nudi više od puke proceduralne prednosti – nudi iskustvo koje spaja tradiciju, kulturu i gostoljubivost. Kroz jasno definisane korake i podršku u svakom trenutku, parovi mogu lako navigati kroz proces, od izražavanja namere do ceremonije venčanja, što Srbiju čini privlačnom opcijom ne samo za sklapanje braka već i za stvaranje nezaboravnih uspomena. Bez obzira na vašu nacionalnost ili mesto prebivališta, Srbija otvara svoja vrata, pružajući jedinstvenu priliku da vaša ljubav bude proslavljena na način koji odražava vašu zajedničku strast i međusobno poštovanje.

[1] (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015)

advokat za imovinske sporove, advokat za starateljstvo, advokati za porodično pravo, porodično pravo savetovanje, pravna pomoć razvod, pravni saveti za brak, predbračni ugovori, razvod braka, starateljstvo, uređenje imovinskih odnosa

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka