Razdvajanje Izgrađenog Građevinskog Zemljišta: Kako Oblikovati Fizičku Deobu sa Objektima

MA in Serbia

Proces fizičke deobe katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište može biti složen, posebno u kontekstu primene Zakona o Prometu Nekretnosti. U ovom članku istražujemo važnost dobro izvedene deobe i značaje primene zakonskih odredbi u ovom procesu.

Pravni Kontekst

Prva i najbitnija odredba koja se mora uzeti u obzir jeste član 3. stav 1. Zakona o Prometu Nekretnosti. Prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, automatski se prenosi pravo svojine na zemljištu na kojem se ta zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje podržava normalnu upotrebu te zgrade. Ovim se naglašava da zemljište i zgrada imaju nerazdvojivu vezu i da se prava na njih dele zajedno.

Fizička Deoba Nepokretnosti – Ključni Koraci

Primer Suprotnosti Odredbama

Ipak, primer izvršene fizičke deobe katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, kako je navedeno u konkretnom slučaju, odraz je nekompatibilnosti sa odredbama člana 3. stav 1. Zakona o Prometu Nekretnosti. Ne kompletno sagledavanje faktičkog stanja i nepoštovanje svih objekata na parceli dovelo je do donetog rešenja koje se suproti odredbama zakona.

Značaj Kompletne Primene

U slučaju fizičke deobe katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, prvi stepen sudija je morao uzeti u obzir sve objekte koji se nalaze na parceli. U slučaju da je deoba izvršena na objektima, rešenje je moralo obuhvatiti i ove objekte kako bi se uspostavila pravna i svojinska struktura. Uključujući i mogućnost preparcelacije, odnosno deljenja parcele u skladu sa vlasničkim odnosima, bilo bi moguće osigurati da svaki suvlasnik dobije odgovarajući udeo.

Zaključak

Dakle, fizička deoba katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, nije moguća bez deobe i objekata koji se nalaze na toj parceli. Stoga je izuzetno važno da se, prilikom fizičke deobe katastarske parcele koja predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište, primenjuju odredbe Zakona o Prometu Nekretnosti u skladu sa stvarnim faktičkim stanjem. Svaka komponenta parcele, uključujući i objekte, treba biti obuhvaćena rešenjem kako bi se osiguralo pravilno i pravično deljenje svojine u skladu sa zakonskim normama.

(Prеsuda Višeg suda u Požarevcu, Gž. 146/15 od 3. 3. 2015)

Fizička deoba nepokretnosti u Srbiji

Advokat za fizičku deobu, Pravna pomoć u slučajevima deobe imovine, Pravna zaštita pri deobi nepokretnosti, Pravni savetnik za deobu nepokretnosti, Pravni stručnjak za deobu nekretnina, Pravno rešenje za deobu zajedničke imovine, Pravno vođenje u postupku fizičke deobe., Pravno zastupanje u deobi nepokretnosti, Stručno vođenje kroz proces deobe nekretnina, Suvlasnici i deoba imovine

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka