Gradnja Nezahtevnih Objekata: Šta Može Da Se Gradi u Srbiji bez Građevinske Dozvole

Klasifikacija objekata u Srbiji se temelji na Pravilniku o klasifikaciji objekata, koji razlikuje objekate prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju.

Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti.

Šta su zgrade?

Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju zidove (nadstrešnica) kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.).

Šta su Inženjerski objekti?

Inženjerski objekti su svi ostali objekti koji nisu zgrade: železnice, putevi, mostovi, aerodromske staze, cevovodi, komunikacioni i električni vodovi i dr.

Koje vrste objekata postoje u Srbiji?

Objekti se razvrstavaju u klase, a objekti različitih klasa se, za potrebe definisanja sadržaja tehničke dokumentacije, razvrstavaju u sledeće 4 kategorije:

A zgrade – nezahtevni objekti;

B zgrade – manje zahtevni objekti;

V zgrade – zahtevni objekti;

G inženjerski objekti.

Razvrstavanje objekata različitih klasa u kategorije se, prema nameni i stepenu složenosti, vrši prema tabeli koju možete videti klikom OVDE.

Dakle, prema Pravilniku o klasifikaciji objekata (koji je donet na temelju Zakona o planiranju i izgradnji), određeni objekti spadaju u kategoriju nezahtevnih objekata, te za njih samim tim nije bi potrebna ista dokumentacija kao i za ostale objekte.

U ovom članku ćemo pružiti sveobuhvatne informacije o ovim objektima, njihovim karakteristikama, uslovima gradnje i proceduri koju treba pratiti.

 1. Grupa A objekata: Nezahtevni objekti

Prema podeli iz Pravilnika o klasifikaciji objekata, nezahtevni objekti se svrstavaju u grupu A. Oni su konstrukcijski najjednostavniji, te za njih nije potrebno dobijanje građevinske dozvole, niti su neophodni statički ili građevinsko-tehnički proračuni. Ovi objekti nemaju namenu stanovanja i nemaju značajan uticaj na prirodnu sredinu.

 1. Uslovi za gradnju nezahtevnih objekata

Da biste izgradili nezahtevni objekat, treba da vodite računa o određenim uslovima:

 • Objekat se može podići na parceli koja već poseduje sve potrebne dozvole, rešenja i saglasnosti.
 • Objekat ne sme narušavati susedne ni okolne objekte, i mora biti u skladu sa namenom prostornog akta.
 • Izvođač radova treba da dobije lokacijsku informaciju koja potvrđuje da gradnja nezahtevnog objekta nije u suprotnosti sa izvođačkim prostornim aktom.
 1. Konsultacija i informisanje

Pre započinjanja gradnje nezahtevnih objekata, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima i informisanje o važećim propisima. Možete se obratiti lokalnoj samoupravi u svojoj opštini ili nadležnoj inspekciji kako biste dobili tačne informacije i izbegli eventualne probleme tokom procesa gradnje.

 1. Procedura izdavanja građevinske dozvole

Važno je napomenuti da je postupak izdavanja građevinske dozvole objedinjen prema Zakonu o planiranju i izgradnji, što je pojednostavilo administrativnu proceduru. Lokalna samouprava sada preuzima ulogu nabavljanja i objedinjavanja potrebne dokumentacije, čime se olakšava, ubrzava i pojednostavljuje ceo proces gradnje.

 1. Ograničenja objedinjene procedure

Važno je napomenuti da objedinjena procedura za izdavanje građevinske dozvole ne obuhvata sledeće:

 • Izdavanje informacije o lokaciji.
 • Izdavanje uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije i sistem za transport prirodnog gasa. Ova pitanja su regulisana Zakonom o energetici.

Ps. Za izgradnju nezahtevnih objekata nije potrebna građevinska dozvola, ali je neophodno poštovati određene uslove i saglasnosti. Preporučuje se da se pre započinjanja radova konsultujete sa stručnjacima i informišete o važećim propisima. Proces izdavanja građevinske dozvole je pojednostavljen i olakšan, ali je važno imati u vidu da određene procedure nisu obuhvaćene objedinjenom procedurom.

#dobijanjedozvole, #GrađevinskaDozvola, #gradnjabezdozvole, #gradnjananekretnini, #izgradnjaobjekta, #nezahtevniobjekti, #novizakonizagradnju, #pravilanadokumentacija, #procedurazagradnju, #savetizaizgradnju, #uslovizagradnju

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka