Fizička Deoba Nepokretnosti: Važna Pitanja i Kako Dobiti Pravni Savet

Svako ko se nađe u situaciji da razmatra fizičku deobu nepokretnosti ili zemljišta zna koliko ovaj proces može biti kompleksan i zahtevan.

Fizička deoba je postupak podela zajedničke imovine među suvlasnicima, bilo da se radi o stanu, kući ili parceli.

Kako biste što lakše shvatili ovu temu i pripremili se za ovaj proces, evo nekoliko ključnih pitanja koja bi trebalo da razmotrite.

Za Deobu Stanova:

 1. Gde se nalazi nepokretnost? (Ulica i broj, sprat i stan)
 2. Koja je katastarska parcela?
 3. Kako je stečena nepokretnost?
 4. Da li je nepokretnost upisana u katastar? Ako jeste, da li je upisana ukupna kvadratura nepokretnosti?
 5. Koje je površine nepokretnost?
 6. Da li postoji teret na predmetnoj nepokretnosti?
 7. Koja je vrednost nepokretnosti?
 8. Da li je nepokretnost isključiva svojina ili susvojina?
 9. Koliko suvlasnika postoji na nepokretnosti?
 10. Da li su suvlasnički delovi određeni? (Idealni ili realni delovi)
 11. Da li postoji sporazum između suvlasnika o deobi?
 12. Kakvi su odnosi sa ostalim suvlasnicima?
 13. Da li se nepokretnost sastoji od deljivih celina? (Na primer, četvorospratna kuća gde je svaki sprat poseban stan)
 14. Zašto želite da izvršite deobu?

Za Zemlju ili Parcelu:

 1. Gde se nalazi zemljište? (Ulica i broj)
 2. Koji je broj katastarske parcele?
 3. Po kom osnovu je stečeno zemljište?
 4. Da li je zemljište upisano u katastar? Ako jeste, da li je upisana ukupna površina zemljišta?
 5. Koje je površine zemljište?
 6. Koje je kategorije zemljište?
 7. Da li postoje objekti na zemljištu? Da li su upisani u katastar nepokretnosti?
 8. Da li postoji teret na zemljištu?
 9. Koja je procenjena vrednost zemljišta?
 10. Da li je zemljište isključiva svojina ili susvojina?
 11. Koliko postoji suvlasnika na zemljištu?
 12. Da li su suvlasnički delovi određeni? (Idealni ili realni delovi)
 13. Da li postoji sporazum između suvlasnika o deobi?
 14. Kakvi su odnosi sa ostalim suvlasnicima?
 15. Da li je urađen premer i nacrt od strane geodete?
 16. Da li je pokrenut postupak fizičke deobe?
 17. Da li je pokrenut postupak parcelacije ili preparcelacije?
 18. Zašto želite da izvršite deobu?

Ako se nalazite u situaciji gde razmatrate fizičku deobu nepokretnosti ili zemljišta i trebate pravni savet ili pomoć u rešavanju problema, slobodno nas kontaktirajte putem mejla [email protected]. Naši stručnjaci su spremni da vam pruže neophodne informacije i podršku kako biste doneli najbolje odluke u vezi sa ovim procesom. Vaše pisanje i odgovori na gore navedena pitanja pomoći će nam da vam pružimo preciznije informacije i savete.

Napomena: Ovaj članak ima informativnu svrhu i ne predstavlja pravni savet. Za konkretne pravne situacije, obratite se stručnom advokatu ili pravnom savetniku.

Deoba imovine, Deoba kuće, Deoba nekretnina, Deoba stana, Deoba suvlasničke imovine, Fizička deoba nepokretnosti, Fizička deoba u Srbiji, Fizička podela imovine., Postupak fizičke deobe, Pravni savet za deobu

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka