Zašto je važno “zvati se Hrvat” – Pogreške koje trebaju izbjegavati kandidati za hrvatsko državljanstvo

 

Državljanstvo se može steći rođenjem u Hrvatskoj, sklapanjem braka s hrvatskim državljaninom, naturalizacijom i zbog pripadnosti hrvatskom narodu. Upravo je za mnoge građane Srbije najzanimljivije kako da steknu hrvatsko državljanstvo zbog pripadnosti hrvatskom narodu.

 

Nema druge prilike za prvi dojam

 

Postupak za stjecanje državljanstva počinje u konzulatu u državi u kojoj živi stranac koji sebe smatra Hrvatom. Na sastanku sa službenikom u konzulatu, kandidat za državljanstvo mora dokazati da je Hrvat.

 

To se radi tako da kandidat jasno izjavi da je Hrvat ili Hrvatica, te da priloži pisane dokaze o tome. Upravo kod pisanih dokaza nastaje najviše problema u praksi.

 

Kandidati za stjecanje državljanstva često rade grešku i dolaze nepripremljeni na sastanke u konzulat i daju izjavu koju kasnije nije moguće promijeniti.

 

Stoga je od iznimne važnosti savjetovati se s odvjetnikom i pripremiti se za pitanja na način da se daju konkretni i nedvojbeni odgovori koji upućuju na pripadnost hrvatskom narodu. Jednom učinjena pogreška u intevjuu, znači i nemogućnost kasnijeg ispravka te pogreške.

 

Broje li se krvna zrnca u Hrvatskoj?

 

Razlog svim problemima leži u suštinski drukčijem shvaćanju važnosti pripadnosti narodu nego je to slučaj u drugim zemljama. U Hrvatskoj je iznimno bitno koje je tko narodnosti, jer se temeljem broja pripadnika određenog naroda u svakoj pojedinoj općini ili gradu, aktiviraju manjinska prava.

 

 

To uključuje upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine, kao i imanje posebnih predstavnika i zamjenika načelnika i gradonačelnika. Na sudu se osoba koja pripada manjini u sredini u kojoj je u upotrebi manjinski jezik i pismo, smije obraćati na tom jeziku u svim prilikama. Na razini ustavnog zakona postoji cijeli popis ovlaštenja koja manjine imaju. Jedno od njih je i prednost pri zapošljavanju kad god kandidat koji je pripadnik manjinskog naroda ima jednake uvjete kao kandidat koji je Hrvat, kad se radi o pravosudnim tijelima i državnoj upravi.

 

Najbolji primjer za to je što se u Istri koristi talijanski kao gotovo službeni jezik, kao i to da u Gradu Zagrebu koji je posebna teritorijalna jedinica lokalne i regionalne samouprave, postoje predstavnici židovske, turske, austrijske, bugarske, poljske, rusinske, ruske, slovačke, talijanske, ukrajinske manjine, s posebnim ovlastima i budžetima.

 

Slično je i u ostalim gradovima, kao i u područjima gdje dominantno žive pripadnici srpske, češke, slovačke i drugih manjina.

 

Na nacionalnim izborima pripadnici manjina imaju pravo birati zastupnike u parlament s takozvanih manjinskih lista, jer su im zajamčena mjesta neovisno o broju glasova koje kandidati dobiju. Da bi se moglo glasovati za manjinsku listu, potrebno je prije toga biti upisan u popis birača kao pripadnik manjine.

 

Ovo nije brojenje krvnih zrnaca jer se svatko smije izjasniti kako želi, ali mora ostati dosljedan.

 

Svaka prilika treba biti iskorištena za izjašnjavanje Hrvatom

 

Pripadnost narodu je kategorija koja se ispituje prilikom upisa u školu i na fakultet. U studentskom indeksu postoji rubrika narodnost. To nije slučaj u drugim zemljama, ili je to podatak koji se koristi samo za statističke svrhe, ali nije i javno vidljiv svakome tko primi u ruke studentov indeks.

 

Zbog iznimno velikog broja situacija u kojima se od hrvatskog državljana traži izjašnjavanje narodne pripadnosti, od kandidata za hrvatsko državljanstvo se traže pisani dokumenti iz kojih će biti vidljivo da se u pravnom prometu – to jest u službene svrhe – izjašnjavao kao Hrvat ili Hrvatica.

 

Iskustvo koje hrvatski službenici imaju iz vlastitog iskustva, nužno nameće kriterije za prosudbu o tome je li netko pripadnik hrvatskog naroda ili ne. U tome im najvažniji aspekt predstavlja kako se osoba izjašnjavala u matičnim knjigama i drugim dokumentima. To što se u drugim zemljama pitanja o narodnosti ne postavljaju često kao u Hrvatskoj, zapravo predstavlja problem kandidatu za hrvatsko državljanstvo jer ima malo dokaza o svojoj narodnoj pripadnosti.

 

Jedno ne ide bez drugoga: Hrvat i rimokatolik

 

Uz pisane dokumente kao što su izvod iz matice rođenih s jasno navedenim podatkom o hrvatskoj narodnoj pripadnosti, potrebno je priložiti i druge dokaze.

 

To su potvrde o članstvu u hrvatskim kulturnim društvima, zajednicama, klubovima, o sudjelovanju u aktivnostima vezanim za hrvatske katoličke misije i slično.

 

Pripadnost katoličkoj crkvi nije uvjet, ali je u slučaju drukčije religijske pripadnosti ili ateizma, potrebno biti svjestan činjenice da je većina Hrvata rimokatoličke vjere, dok je mali broj protestanata i pripadnika drugih konfesija.

 

Nije jednako dokazivati da je netko Hrvat ako su mu preci naselili Argentinu prije sto godina nakon izbijanja bolesti vinove loze u Dalmaciji, ili ako je porijeklom iz miješanog braka došao živjeti u Beograd s jednim od roditelja po izbijanju rata 90-ih godina.

 

PS. Zato je prije početka postupka za ishođenje hrvatskog državljanstva nužno razmotriti angažiranje odvjetnika i informirati se o tome kako se u Hrvatskoj shvaća narodna pripadnost u konkretnom slučaju.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno pišite zateve, predloge, sugestije ili pitanja na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

Informacije sadržane u ovom upozorenju su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljeno da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.