Utvrđivanje stvarnog vlasnika u Srbiji

Dana 8.1.2019. godine, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu Finansija (Republika Srbija) doneo je Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju („Smernice“).

Ove Smernice odnose se na obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, dalje: „ZSPNFT“).

Navedenim obveznicima ZSPNFT-a Smernice daju uputstva za utvrđivanje i proveru identiteta stvarnog vlasnika stranke u cilju jedinstvene primene odredaba ZSPNFT-a koje se odnose na stvarnog vlasnika.

Takođe, u ovim Smernicama se daje i prikaz odredaba Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018), kojima je, između ostalog, regulisana obaveza određivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i evidentiranja istog u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, koju vodi Agencija za privredne registre, a koje odredbe su od značaja za obveznike

Izvor: Vebsajt Uprava za sprečavanje pranja novca, 10.01.2019.

Imajući u vidu društveni značaj i pravne specifičnosti predmetne materije, ovde možete ostvariti uvid u tekst objavljenih Smernica.