U Pripremi Novi Zakon O Radu

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja („Ministarstvo“) priprema nacrt novog Zakona o radu („Zakon“) koji će biti predložen Narodnoj skupštini nakon javne rasprave.

 

Namera predlagača jeste da unapredi radno pravo u Srbiji predlaganjem regulative koja će sa sobom doneti mnoštvo novina.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Po svemu sudeći, osnovni razlog za donošenje novog Zakona jeste potreba za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije, odnosno usklađivanje sa potrebama poslovanja, a pre svega kako bi se omogućila veća fleksibilnost u podeli rada.

 

Takođe, rad na crno i siva ekonomija su, i dalje, problem koje postoji i koji se novom regulativom želi rešiti.

 

ŠTA DONOSI NOVI ZAKON?

 

U centru novog Zakona nalaze se zaposleni, odnosno njihova prava i obaveze. Intencija predlagača jeste da se isprave nedostaci važećeg propisa i poboljša položaj zaposlenih.

 

Novi Zakon će isključiti zloupotrebu rada po ugovoru, jer će ugovor o radu na određeno vreme biti ograničen na godinu dana, odnosno dva puta po šest meseci. Nakon godinu dana rada na određeno vreme, zaposlenom se mora ponuditi rešenje za stalno zaposlenje.

 

Dodatno, novim Zakonom se smanjuje trajanje probnog rada. Po važećim propisima, probni rad se može ugovoriti na period ne duži od 6 meseci, dok će po novim propisima taj rok biti ograničen na maksimalno 3 meseca. Time se dodatno staje na stranu zaštite interesa zaposlenog.

 

Dalje, minimalna zarada biće definisana tako da mora da pokrije minimalnu potrošačku korpu, a biće povećane i dnevnice za prekovremeni rad, kao i rad nedeljom i praznicima.

 

Namera predlagača jeste da se rad nedeljom ukine, osim ako je reč o poslovima koji su neophodni za funkcionisanje države i moraće biti plaćen 300 odsto.

 

Novim zakonskim predlogom definisan je i mnogo veći stepen zaštite za najosetljivije kategorije zaposlenih, odnosno žene, trudnice i porodilje, kao i samohrane roditelje.

 

Zakonom se prvi put uvodi definicija rada na daljinu. Naime, u važećem zakonu ne postoji definicija, niti se pravi razlika između rada na daljinu i rada od kuće.

 

U tom smislu se otišlo i korak dalje uređenjem delikatnih pitanja u vezi sa nadzorom nad radom zaposlenih koji rade na daljinu.

 

Primetno je i da je predlog novog Zakona obimniji jer se sastoji od preko 370 članova.

 

Razlog tome leži u činjenici da je na jedan sveobuhvatan način regulisana materija radnog prava. Naime, novi Zakon će, pored onoga što uređuje i aktuelni Zakon o radu, regulisati i oblasti iz Zakona o agencijskom zapošljavanju, štrajku, inspekcijskom nadzoru, mirnom rešavanju radnih sporova.

 

Novi model, stoga, predstavlja određenu vrstu kodifikacije radnog zakonodavstva, što je važan zaokret.