Šta je bitno kada uzimate stan u zakup u Srbiji?

STANODAVCI IZ PAKLA – gostvanje Petra Kilibarde u „150 minuta” na TV Prva

Saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati, advokat Petar Kilibarda, gostovao je uživo u emisiji „150 minuta“ na Prvoj televiziji. Tema emisije bila je zakup nepokretnosti, a podstaknuta je nedavnom vešću o navodnim nedozvoljenim polnim radnjama za koje je jedan beogradski zakupodavac osumnjičen da ih je preduzeo prema maloletnoj ćerki zakupca.

Nakon uvodnog osvrta na moguće krivičnopravne posledice u ovakvim situacijama istaknut je značaj zaključivanja ugovora o zakupu. Ukazano je na negativnu tendenciju izbegavanja zaključivanja ugovora o zakupu, zbog verovanja da će na taj način zakupodavac izbeći obavezu plaćanja poreza na zakup. Gledaocima je poslata važna poruka da izbegavanjem zaključivanja ugovora ulaze u velike pravne rizike u pogledu mogućnosti da se ugovorni odnos tumači jednostrano.

Ukratko su objašnjeni pravni i faktički odnosi između zakupaca i zakupodavaca, pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju u slučaju kršenja ugovora ili zakona, odnosi sa ostalim stanarima.

Na kraju poslata je važna poruka o nužnosti da svako najpre pokuša da što bolje upozna svog saugovarača pre stupanja u zakupodavni odnos, kao i da svoja prava i obaveze urede pisanim ugovorom o zakupu.

Domaćinima iz TV Prva se zahvaljujemo na gostoprimstvu, i verujemo da smo sa ostalim učesnicima u emisiji zajednički uspeli da pošaljemo poruku o važnosti uređivanja zakupodavnog odnosa ugovorom koji će faktičke odnose učiniti izvesnijim, što će u mnogome smanjiti rizike od predočenih negativnih posledica i dugotrajnih sudskih postupaka.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka