Registri u vezi medicinskih sredstava u Srbiji

Ministar zdravlja Republike Srbije doneo je 20.08.2018. godine Pravilnik o registrima koje vodi Privredna komora Srbije, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 65/2018 od 24.08.2018. godine, a koje stupa na snagu 1. septembra 2018. godine a primenjuje se danom početka primene Zakona o medicinskim sredstvima (,,Službeni glasnik RS”, broj 105/17), odnosno 1. decembra 2018.godine, osim člana 4. stav 1. tačka 10. koji se primenjuje šest meseci od dana početka primene tog zakona.

Ovim pravilnikom propisuju se podaci koji se unose u:

 • Registar izdatih dozvola za promet medicinskih sredstava na veliko (registar veleprodaja);
 • Registar veleprodaja koje vrše uvoz medicinskih sredstava iz država koje nisu članice EU (Registar uvoznika); i
 • Registar specijalizovanih prodavnica medicinskih sredstava (Registar specijalizovanih prodavnica)

Registar veleprodaja, Registar uvoznika i Registar specijalizovanih prodavnica, u elektronskom obliku uspostavlja i održava Privredna komora Srbije i objavljuje na svojoj internet stranici.

Ovaj pravilnik se donosi radi implementacije rešenja predviđenih Zakonom o medicinskim sredstvima.

Podatke koji se registruju kod Privredne komore u navedenim registrima Privrednoj komori dostavlja Ministarstvo kada izdaje, obnavlja, menja, dopunjava ili ukida dozvole za promet na veliko ili malo.

O navedenim podacima upisani subjekti i druga pravna ili fizička lica koja imaju nesporan pravni interes, Privredna komora će izdati potvrdu o podacima koja se vode u registru.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka