Porodična Penzija Vanbračnog Partnera – Ostvarite Svoje Pravo u Samo Dva Koraka!

Verujemo da Vaši prvi utisci o mogućnosti da ostvarite pravo na porodičnu penziju nisu baš najjasniji. Zato, imamo odlične vesti za Vas! Donosimo Vam kratak i jednostavan vodič – kako da u samo dva koraka ostvarite pravo na porodičnu penziju Vašeg vanbračnog partnera. Uz to, u vodiču ćete pronaći i informacije koje Vam većina advokata neće reći!

Pre preduzimanja daljih koraka bitno je znati ovo – uslovi za ostvarenje prava na porodičnu penziju propisani su zakonom[1]. Kako bi postupak u dva koraka bio brz i bez iscrpljujućih „napred-nazad“ situacija, potrebno je pravilno oceniti ispunjenost propisanih uslova. I može da se krene u postupak!

Prvi korak

Zakonom je propisano da se postojanje vanbračne zajednice radi ostvarenja prava na porodičnu penziju obavezno utvrđuje u vanparničnom postupku pred sudom.

Znajući to, Vaš cilj može da Vam deluje miljama daleko. Međutim, uopšte ne mora da bude tako. Da bi postupak pred sudom mogao da se sprovede efikasno, potrebno je sastaviti sažet i precizan predlog za pokretanje postupka i predložiti odgovarajuće dokaze spram konkretne situacije. U suprotnom, postojaće objektivan rizik da postupak traje frustrirajuće dugo. Na taj način ćete sami sebe udaljiti od ostvarenja Vašeg zakonitog cilja, a Vaši prvi utisci će se na isključivo Vašu žalost ispostaviti kao tačni. Nepotrebno.

Po prijemu predloga za pokretanje postupka, sud će odrediti ročište na kojem će izvesti sve predložene dokaze, nakon čega će se stvoriti uslovi za donošenje rešenja kojim se utvrđuje postojanje vanbračne zajednice. Jednostavno.

Drugi korak

Nakon što je rešenje kojim se utvrđuje postojanje vanbračne zajednice postalo pravnosnažno, može da se podnese zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Uz popunjen obrazac zahteva, PIO fondu se dostavljaju dokazi o ispunjenosti pomenutih uslova propisanih zakonom.

Znamo, opet Vam se vraća neprijatan osećaj neizvesnosti kako ne možete da pobegnete od birokratije i prikupljanja papira (gde će zafaliti verovatno baš taj jedan). Ipak, gledajte na to sa vedrije strane. Na prvom mestu, ako je ispunjenost propisanih uslova ocenjena pravilno, jedan papir neće zafaliti. Na drugom mestu, ako bi PIO fond samostalno prikupljao sve te dokaze, postupci bi trajali zastrašujuće dugo. Ovako, Vi ste gospodar svoje sudbine, a šta ima bolje od toga?

Rezime 

Krucijalno je da se upravo toga podsetite jer Vi to već znate! Aktivno upravljanje tokovima u svom životu otvoriće Vam put ka sjajnim mogućnostima. Među njima se svakako nalazi brzo i pouzdano ostvarenje Vaših zakonom garantovanih prava. Zato, uzmite stvari u svoje ruke bez oklevanja.

P.S. Da bi se ostvarilo pravo na porodičnu penziju, nije dovoljna izjava o postojanju vanbračne zajednice overena kod Javnog beležnika, jer zakon izričito propisuje da vanbračna zajednica mora biti utvrđena u vanparničnom postupku pred sudom.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

Informacije sadržane u ovom upozorenju su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljeno da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

[1] Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019 i 62/2021)

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka