Pomoć energetskom sektoru u usaglašavanju sa pravilima državne pomoći EU

Zoran Sretić je bio angažovan od strane konzorcijuma konsultantskih kompanija koje su implementirale projekat modernizacije energetskog sektora, finansiran od strane Vlade Velike Britanije za korisnike sa prostora Zapadnog Balkana. Ključni korisnik ovog projekta je bilo državno, vertikalno integrisano javno preduzeće koje posluje na tržištu električne energije Energetske zajednice.

Pravni okvir državne pomoći suštinski je definisan međunarodnim obavezama koje proizilaze iz članstva zemalja Zapadnog Balkana u Ugovoru o energetskoj Zajednici (“EnCT”) i u Sporazumima  o stabilizaciji i pridruživanju (“SSP”). Ovi trgovinski ugovori imaju klauzule o državnoj pomoći čiji se sadržaj zasniva pravu EU. Napredovanje regiona u pristupanju EU zavisi od sprovođenja pravila o državnoj pomoći SSP-a. Lokalni učesnici na tržištu energije su naročito izloženi regulatornim rizicima povraćaja državne pomoći, kako u fazi pre članstva tako i nakon pristupanja EU. Sekreterijat Energetske zajednice je, takođe, veoma aktivan i u poslednje vreme otvorio je više istraga protiv mera državne pomoći u korist operatera u našem regionu.

Projekat je imao različite tokove i faze čiji je zajednički cilj bio izgradnja kapaciteta energetskog operatera za projektno upravljanje u okruženju složenih međunarodnih pravila. Mi smo bili zaduženi za sprovođenje celokupnog aspekta projekta koji se odnosio na državnu pomoć.

Saglasno okvirima našeg angažmana mi smo: (1) izradili analizu međunarodnog i regulatornog okvira državne pomoći EU i prakse finansiranja investicija Međunarodnih finansijskih institucija u energetskom sektoru; (2) Osmislili upitnik za procenu potrebe za obukom regionalnog operatera u pravnoj oblasti državne pomoći; (3) kreirali i sproveli iscrpne celodnevne treninge u oblasti državne pomoći za viši i srednji menadžment kompanije u trajanju od 8 radnih dana; (4) sačinili Vodič za državnu pomoć; i (5) učestvovali u kreiranju i sprovođenju trening simulacije razvoja finansijskog projekta iz ugla državne pomoći za zaposlene operatera.

Projekat je podigao kapacitet energetske kompanije da razume uticaj pravila o državnoj pomoći na njeno svakodnevno poslovanje, uoči i eliminiše regulatorne rizike u svim fazama planiranja projekta, pravilno primenjuje EU izvore prava i upravlja i usmerava poslovno-projektno planiranje unutar prostora koji je dozvoljen pravilima EU sigurna od rizika povraćaja  državne pomoći.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka