OPREZ! Kako sprečiti da kupovina stana postane pakao…


Oprez! Kupovina stana može da postane pakao umesto ostvarenja snova – evo kako da to izbegnete

Kupovina stana, posebno za mlade ljude, predstavlja jedan od najznačajnih trenutaka i verovatno krunu dosadašnjeg rada i napretka. Na vratima nove životne etape, ostvarenje dugo sanjanih snova tokom napornih dana mukotrpnog rada izgleda bliže nego ikada. I sada, kada ste konačno tu, deluje da Vas baš taj, jedan običan potpis, deli da za sebe i svoju porodicu osigurate sve ono što smatrate da Vam pripada.

Da li je to baš tako?

U vrtlogu osunčanih 3d prikaza, lamela, faza, moderno uređenih stambenih kompleksa i specijalnih pogodnosti – jeste.

U svetu punom objektivnih pravnih i faktičkih rizika sa stvarnim, bolnim i trajnim posledicama – nije.

Na ovom mestu nužno je istaći da pravo i propisi (i njihova primena i tumačenje) nisu tu da bi srušili Vaše snove ili da bi sebe stavili ispred njih. Naprotiv, oni su upravo tu da budu osigurač ostvarenju Vaših snova. Takvo osiguranje predstavlja poslednji korak koji je neophodno učiniti kako ostvarenje Vaših snova ne bi postao put u pakao!

Šta je potrebno učiniti?

Za početak, potrebno je imati na umu da kupovina stana predstavlja propisima uređen proces koji u zavisnosti od modaliteta kupoprodaje traje određeno, kreće ili duže vreme. To znači da svaka preduzeta pravna ili faktička radnja tokom procesa kupovine stana proizvodi pravno dejstvo sa svojim objektivnim posledicama (pozitivnim ili negativnim). Sledstveno, ukoliko nemate saznanja (ili ih imate samo delimično) o konkretnim pravnim i faktičkim rizicima i potencijalnim posledicama određenih pravnih ili faktičkih radnji koje ste već preduzeli – može biti kasno.

Cilj procesa kupoprodaje stana nije puki početak života u novom stanu – već sticanje prava svojine na tom stanu, upisom Vašeg prava u katastar nepokretnosti. Tek tada, Vaš stan postaje zaista Vaš.

Kako bi taj cilj bio ispunjen, neophodno je preduzeti određeni sled koraka i provera, kako biste se upoznali sa procesom kupoprodaje, sa svojim pravima i posebno sa svojim obavezama, kao i sa nužnim i neizbežnim rizicima, koje je u procesu kupoprodaje neophodno svesti na prihvatljiv stepen.

Provere koje su u navedenom cilju neophodne tiču se:

 • Tehničke dokumentacije i prodavčevog pravnog osnova sticanja;
 • Investitora, odnosno prodavca;
 • Utvrđivanja egzaktnog trenutka primopredaje nepokretnosti u odnosu na trenutak isplate kupoprodajne cene u celosti;
 • Utvrđivanje izbalansiranog pravnog okvira i rokova;

Šta je potrebno izbeći?

Činjenica da proces kupoprodaje stana do trenutka sticanja prava svojine traje određeno kraće ili duže vreme (a ne izvršava se prostom razmenom dobara), sama po sebi donosi mogućnost za različite rizike, a koji su shodno tome neizbežni.

Ipak, rizicima može da se upravlja i neophodno je da oni budu svedeni na prihvatljiv stepen. Da bi se rizicima upravljalo, oni moraju biti redom utvrđeni i kvantifikovani.

Ono što je neophodno izbeći u procesu kupoprodaje stana jeste preuzimanje rizika sa kojima se niste upoznali i koji samim tim ostaju nemerljivi. A to su ujedno i najveći rizici koji Vaše snove mogu pretvoriti u sam pakao!

Preuzimanjem takvih rizika, moguće je da baš Vaša životna priča nastavi niz novinskih naslova o prevarenima i unesrećenima tokom procesa kupovine stana. Raskidi ugovora, gubitak novca ili samog stana i potencijalni dugotrajni i neizvesni sudski procesi, objektivno su moguć ishod takvih rizika, a gubitak duševnog mira i vremena i obezvređeni dugogodišnji rad i napori  – nepovratni su.

Vreme za pravne i faktičke provere kao i za mapiranje rizika neće prolongirati  ostvarenje Vaših snova, niti će Vas od njih udaljiti. Ono je još jedan, neophodan korak koji je potrebno učiniti kako bi Vaši snovi postali java, a ne pakao na zemlji. Budite svesni tog koraka i ne preskačite ga.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, možete slobodno da nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili da nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka