Opozivanje Direktorske Naknade u Srbiji

Nedavno mišljenje Ministarstva Finansija Republike Srbije predstavlja značajan korak napred u regulisanju oporezivanja naknada koje se isplaćuju direktorima na osnovu njihovih ugovora o pravima i obavezama. Ovaj članak detaljno objašnjava kako ova regulativa utiče na direktore i poslodavce, pružajući ključne informacije za efikasno upravljanje finansijskim obavezama.

Značaj Ugovora o Pravima i Obavezama Direktora

Na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o radu, direktori imaju pravo na naknadu za rad, koja je definisana kroz ugovor o pravima i obavezama. Ovo pravo je neporecivo, s obzirom da je Ustavom Srbije (član 60) zagarantovano pravo na pravičnu naknadu za rad.

Porez na Naknadu Direktora

Ugovorena naknada za rad direktora se smatra “drugim prihodom” prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana. Ova naknada podleže oporezivanju po stopi od 20% na bruto osnovicu, umanjenu za normirane troškove od 20%. Porez se plaća po odbitku od strane isplatioca.

Doprinosi za Socijalno Osiguranje

Za prihode oporezovane u Republici Srbiji, postoji obaveza obračuna doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, osim za zdravstveni doprinos i doprinos za nezaposlenost, ukoliko osoba već ima zdravstveno osiguranje kroz drugi radni odnos u Srbiji.

Osnovica za Obračun Doprinos

Osnovica za obračun doprinosa je iznos isplaćene naknade. Ne primenjuje se pravilo o minimalnoj osnovici za doprinose za PIO, niti se primenjuje minimalna zarada zaposlenog, jer se angažovanje direktora smatra van radnog odnosa.

Praksa Kompanija u Srbiji

U praksi, kompanije se često odlučuju za isplatu razumne naknade (npr. neto iznos od 6.000 do 10.000 RSD), koja je obično niža od minimalne zarade.

Dodatne Informacije i Stručno Mišljenje: Cilj ovog članka je da pruži brzu i relevantnu informaciju čitaocima koji traže osnovno razumevanje ovog važnog pitanja. Međutim, za primenu propisa na konkretni slučaj, toplo preporučujemo da se obratite stručnom licu. Ukoliko vam je potrebno detaljnije savetovanje ili konkretno mišljenje, AK Statt vam stoji na raspolaganju. Možete se obratiti našem timu popunjavanjem forme na našem sajtu – kliknite Kontakt – Stojković Advokati (statt.rs) – ili slanjem upita na e-mail adresu [email protected].

Zaključak

Ovo mišljenje Ministarstva Finansija donosi jasnoću u oblast oporezivanja naknada direktora, pružajući pravni okvir koji je i pravičan i praktičan. Poslodavci i direktori u Srbiji treba da budu dobro upućeni u ove promene kako bi osigurali pravilno upravljanje svojim finansijskim i pravnim obavezama. Za dalje detalje i stručno savetovanje, AK Statt je tu da vam pomogne.

"advokat za privredu", "korporativno pravo", "poslovno savetovanje", "povoljna advokatska usluga", "pravna pomoć za preduzeća", "pravni zastupnik", "privredno pravo", "stručno pravno savetovanje", Advokatska Kancelarija Beograd, Pravne usluge

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka