Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima​​ u koje se ulazi iz zatvorenog prostora

Vlada Republike Srbije je, 21. marta 2020. godine, donela Odluku o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima​​ u koje se ulazi iz zatvorenog prostora(„Odluka“).

Odluka zabranjuje neposrednu prodaju robe kupcima i neposredno vršenje usluga korisnicima usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora.

Iz ovoga se izuzima trgovina na malo prehrambenim proizvodima, odnosno osnovnim životnim namirnicama, lekovima i medicinskim sredstvima.

Odluka se ne odnosi na drugi način pružanja usluga od strane pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju u pomenutim objektima (prodaja preko društvenih mreža i slično), s tim što su pri tome dužni da preduzmu sve preventivne mere.

Odluka stupa na snagu 21. marta 2020. godine.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka